SVECIVJERA I DUHOVNOST

Sveti Filip i Jakov, Isusovi apostoli i mučenici

Sveti Filip i Jakov, Isusovi apostoli i mučenici Obojicu apostola nalazimo na sve četiri apostolske liste u Matejevu, Markovu i Lukinu evanđelju te u Djelima apostolskim. Filip se nalazi na petom, a Jakov mlađi, sin Alfejev, na devetom mjestu. Prema podacima iz Ivanova evanđelja znamo da je Filip, kao i Andrija i Petar, potjecao iz Betsaide na Genezaretskom jezeru. Njega Ivanovo evanđelje spominje na pet mjesta.

Sveti Filip je rođen u Betsaidi u Galileji. Možda je bio učenik Ivana Krstitelja. Sinoptici i Djela apostolska navode ga na popisu apostola. Spominje ga i Ivanovo evanđelje. Sam Isus ga je pozvao za apostola, te je Kristu doveo Natanaela. Bio je prisutan kod čuda umnažanja kruha, gdje s Kristom ulazi u kratki dijalog, a helenistički Židovi iz Betsaide upravo su preko njega došli do Isusa. Prije muke pitao je Isusa da im pokaže Oca. Poslije se u Svetom pismu spominje samo kao jedan od apostola koji su u Gornjoj sobi čekali Duha Svetoga. Prema tradiciji poslije je propovijedao u Grčkoj te je naopako razapet na križ u Hijerapolisu za cara Doicijana. 

Sveti Jakov Mlađi, autor prve katoličke poslanice, bio je sin Alfeja Kleofina. Majka Marija bila je sestra ili bliska rođaka Blažene Djevice Marije, te se stoga Jakov prema židovskom običaju nekad naziva i bratmo Gospodinovim. Jakov je imao istaknutu ulogu u prvoj kršćanskoj zajednici u Jeruzalemu. Sveti Pavao ga navodi kao svjedoka uskrsnuća, stup Crkve te ga konzultira o Evanđelju. Po predaji, Jakov je bio prvi biskup Jeruzalema.. te je nazočio na jeruzalemskom saboru. Mučen je 62. godine. Drži se da je napisao poslanicu koja nosi njegovo ime. Analiza poslanice pokazuje da ju je napisao Židov koji je dobro poznavao Zakon, te u isto vrijeme bio istinski upućen u Kristov nauk. Znanstvenici se još spore kad je poslanica mogla nastati, ali se većina slaže da je nastale šezdesetih godina poslije Krista.

www.medjugorje-news.com

Vezani članci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button