VJERA I DUHOVNOST

Što su prisilne misli i kako ih se osloboditi?

Kada je misao grijeh, a kada ne? Što je dobra misao i kada je ona krepost? Što su prisilne misli i kako ih se osloboditi? Saznajte u objašnjenu vlč. Petra Mlakara u videu projekta “Pod Smokvom”.

Sigurno smo se svi u životu suočili s problemom prisilnih misli. Ponekad čovjek ne zna je li neka njegova misao u sebi dobra ili ne. Ponekad nismo sigurni i ne možemo jasno razlikovati što je prisilna misao i kako je se osloboditi, ističe vlč. Mlakar.

“Na početku mise kada molimo pokajnički čin kažemo ‘što sagriješih mišlju, riječju, djelom i propustom‘. Prije svega kažemo mišlju i doista čovjek može sagriješiti mišlju. Postavljamo pitanje kada je ta misao grijeh, a kada ne. Moramo naučiti da nije svaka loša misao odmah i grijeh.

Kada nam padne napamet neka loša misao, ako mi odmahnemo rukom na te misli i misli odlete ne treba se na tome zadržavati. Isto tako se može dogoditi da ta misao ne odlazi lako i sve dok molimo Gospodina da nas oslobodi te misli ta misao nema grijeha”, rekao je vlč. Mlakar, dajući primjer koji govori o pticama.

Vlč. Mlakar ističe da Bog vidi što se događa, vidi kako se boriš i otklanjaš lošu misao od sebe i on to uzima kao zaslugu. “Misao je grijeh onda kada počnemo koketirati s tom mišlju i kada dopustimo da nam se ta misao ugnijezdi u našem umu i našem srcu. Kada svojom voljom prionemo uz tu misao. Dali smo joj unutarnji pristanak našom voljom.

Isto tako može se dogoditi da nam Duh Sveti nadahne neku dobru, pozitivnu misao  i kada prihvatimo tu misao i kada ostvarimo u djelu tu misao to je onda krepost pa čak i onda kada bi htio nekome pomoći, a ne možeš. Bog vidi tvoju dobru volju, tvoju želju i nakanu. I makar to nećeš učiniti jer nisi u mogućnosti Bog to uzima kao zaslugu”, rekao je.

Prisilne misli

Svatko od nas ima problem s prisilnim mislima, ističe vlč. Mlakar. “Prisilne misli su one teške misli koje čovjeku dođu bilo u molitvi bilo na svetoj misi ili negdje drugdje. Užasne misli koje čovjek ne želi misliti. Ponekad su one svetogrdne, bludne, teške misli koje nemaju veze s nama i našim načinom razmišljanja, ali se pojavljuju i ne možemo ih se riješiti. To su te prisilne misli”, naglasio je.

“U pozadini priče je zloduh koji ima taktiku da ti da takve misli i za koje ti misliš da su tvoje i da si ti kriv jer to misliš. To nisu tvoje misli, to su prisilne misli koje ti ne želiš. Za te mislii ti nisi odgovoran ni kriv ni pred Bogom. Ključ za oslobađanje od tih prisilnih misli je da jednostavno čovjek shvati da to nisu njegove misli i da on to ne želi uopće misliti.

Bog zna da čovjek to ne želi. Najbolji način za oslobađanje je ignoriranje tih misli i zamoliti Boga da nas oslobodi tih misli. Predati Gospodinu te misli kroz molitvu”, rekao vlč. Mlakar.

Vlč. Mlakar naglasio je da će nas Sotona gađati u naše slabe točke i pikati tamo gdje smo ranjeni i slabi. “Svi mi smo negdje ranjeni i onda Sotona koji dobro poznaje čovjeka će naći tu slabu točku i tu gađati. Tu je povezana duhovna i psihološka dimenzija

Važno je dobro poznavati sebe i unaprijed moliti Boga da nas ojača na onim područjima gdje smo slabi. Đavao se bori protiv nas, ali dragi Bog se bori za nas i s nama. Njegova ljubav je sila koja je daleko moćnija od mržnje. Ljubav Kristova pobjeđuje”, zaključio je.

Što su prisilne misli i kako ih se osloboditi?

HKM

www.medjugorje-news.com

Vezani članci

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button