VJERA I DUHOVNOSTMOLITVE

Moćna i stara pobožnost sv. Josipu: Pojas na čast svetog Josipa

Cingulum –  Stara pobožnost sv. Josipu Pobožnost prema pojasu sv. Josipa nastala je u gradu Antwerpu, u Belgiji, kao posljedica čudesnog ozdravljenja vrlo pobožne augustinske redovnice sestre Elizabete. Prije toga je tri godine trpila mučne bolove prouzročene okrutnom bolešću. Bolest je dostigla takav stupanj da su doktori, ne znajući gdje da traže pomoć, proglasili smrt neizbježnom i neminovnom.

Sestra Elizabeta obratila se Nebu i kako je uvijek bila posebno naklonjena sv. Josipu, zamolila ga je za zagovor kod našeg Gospodina. U isto vrijeme dala je blagosloviti pojas na čast svetog Josipa, opasala se njime, i nakon par dana što se molila pred slikom svetog Josipa odjednom je osjetila da je bolovi napuštaju. Oni koji su bili upoznati s njezinom bolešću proglasili su oporavak čudesnim; to je potvrđeno u izjavi koju su istodobno napisali javni bilježnik i doktor, koji je slučajno bio protestant. Čudo je zapisano i objavljeno u Veroni i Rimu između 1810. – 1842. U ožujku sljedeće godine ta se pobožnost počela širiti. Pojasi su se blagoslivljali u crkvi sv. Nikole u Veroni za pacijente bolnice. Kapelica crkve posvećena je sv. Josipu. Zadobivene su brojne posebne milosti, a pobožnost se širila i po Francuskoj, dijelovima Italije, pa čak i u Americi i Aziji. Pojas se zazivao, ne samo kao lijek protiv tjelesnih oboljenja, već kao i čuvar kreposti čistoće.

Biskup Verone postao je svjestan potrebe obraćanja Kongregaciji za obrede, što je učinio pismom 14. siječnja 1859. Nakon temeljite provjere Sveta je Kongregacija, u skladu sa zahtjevom dala odobrenje 19. rujna te godine, s novom formulom blagoslova i dozvolila njegovu svečanu i privatnu upotrebu. Na kraju je biskup postigao za Bratovštinu pojasa privilegij i u isto je vrijeme Njegova svetost, Papa Pio IX. dodijelio posebne oproste.

Dragocjene milosti slugama sv. Josipa koje nose taj pojas su:

 1. Posebna zaštita sv. Josipa.
 2. Čistoća duše.
 3. Milost čistoće.
 4. Ustrajnost do kraja.
 5. Posebnu pomoć na času smrti.

Pojas sv. Josipa treba biti deblja pamučna niz ili pojas sa sedam čvorova na jednom kraju, koji označavaju sedam radosti i žalosti svetog Josipa. Nosi se kao opasač koji štiti čistoću i poniznost ili oko ramena za poslušnost. Treba ga blagosloviti svećenik.

Također se preporuča razmatranje sedam žalosti i radosti, uz molitvu Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu iza svakog razmatranja.

 1. Sumnje Svetog Josipa u njegovu zaručnicu Mariju (Mt 1,19) i poruka anđela (Mt 1,20)
 2. Siromaštvo Isusova rođenja (Lk 2,7) i samo rođenje (Lk 2,7)
 3. Isusovo obrezanje (Lk 2,21) i sveto ime Isusovo (Mt 1,25 )
 4. Šimunovo proročanstvo kako će mnogi biti izgubljeni zbog Isusa, a da će Dijete i njegova Majka mnogo pretrpjeti (Lk 2,34) i njegovo proroštvo da će mnogi biti spašeni (Lk 2,34 )
 5. Bijeg u Egipat (Mt 2,14) i svrgavanje idola (Iz 19,1)
 6. Oskudan život u Egiptu (Mt 2,22) i život s Marijom i Isusom (Lk 2,39 )
 7. Gubitak djeteta Isusa (Luka 2,45) i nalaženje Isusa u Hramu (Lk 2,46)

Blagoslov pojasa na čast svetog Josipa:
Svećenik koji je od apostolske stolice dobio povlasticu da blagoslivlja pojase na čast sv. Josipu obuče bijelu kotu i bijelu štolu te reče:

R: Pomoć je naša u imenu Gospodina.
O: Koji stvori nebo i zemlju.
R: Gospodin s vama.
O: I s duhom tvojim.

Pomolimo se.
Gospodine Isuse Kriste, koji udahnjuješ odluku i ljubav djevičanstva i zapovijedaš čistoću, molimo blagost Tvoju, dostoj se blago+sloviti i po+svetiti ove pojase kao obilježje čistoće, da svi, koji se njima opašu za čuvanje čistoće, po zagovoru blaženoga Josipa, zaručnika presvete majke Tvoje, vrše Tebi ugodnu uzdržljivost i drže Tvoje zapovijedi, dobiju oproštenje svojih grijeha, prime zdravlje duše i tijela i postignu život vječni. Koji živiš i kraljuješ s Bogom Ocem u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova.
O: Amen.

Pomolimo se.
Daj, molimo, Svemogući vječni Bože, da časteći najneporočnije djevičanstvo prečiste Djevice Marije i njezinog zaručnika Josipa njihovim zagovorom postignemo duševnu i tjelesnu čistoću. Po Kristu Gospodinu našem.
O: Amen.

Pomolimo se.
Svemogući vjekovječni Bože, koji si najčistijem mužu Josipu povjerio prečistu Mariju vazda Djevicu i dijete Isusa, ponizno Te molimo, da Tvoji vjernici, koji se budu pasali ovim pojasima na čast sv. Josipa i pod njegovom zaštitom, po Tvojoj darežljivosti i njegovu zagovoru vazda predano ustraju u čistoći. Po istom Gospodinu našem Isusu Kristu Sinu Tvojem, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog po sve vijeke vjekova.
O: Amen.

Pomolimo se.
Bože, obnovitelju i ljubitelju nevinosti, molimo, da vjernici Tvoji, koji se posluže ovim pojasima, po zagovoru blaženog Josipa, zaručnika presvete Majke Tvoje, budu vazda opasani po bokovima i nose u rukama svojim goruće svijeće; neka tako budu slični ljudima, koji čekaju gospodara svoga, kad će se vratiti sa svadbe, da mu, kada dođe i pokuca, odmah otvore i zavrijede biti primljeni u vječnu radost. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
O: Amen.

Onda svećenik metne tamjan u kadionicu i poškropi pojase blagoslovljenom vodom govoreći:
Poškropi me Gospodine hisopom, da se očistim, operi me, da budem bjelji od snijega.

Poslije okadi i reče:
R: Spasi sluge svoje.
O: Bože moj, koji se ufaju u te.
R: Pošalji im, Gospodine, pomoć iz svetišta.
O: I brani ih sa Siona.
R: Gospodine usliši molitvu moju.
O: I vapaj moj k Tebi da dođe.
R: Gospodin s vama.
O: I s duhom tvojim.

Pomolimo se.
Bože milosrdni, Bože blagi, komu se mili sve, što je dobro, bez koga se ništa dobra ne počinje i ništa dobra ne svršuje, čuj blago naše najsmjernije prošnje i brani od mreže svijeta ili od svjetskih želja vjernike svoje, koji se budu pasali pojasom blagoslovljenim u Tvoje sveto ime na čast sv. Josipu i pod njegovom zaštitom, te im podaj, da mogu predani ustrajati u ovoj svetoj nakani i zadobivši oproštenje doći u zajednicu odabranika Tvojih. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu Sinu Tvojem koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog po sve vijeke vjekova.
O: Amen.

Molitva sv. Josipu za čistoću
Sveti Josipe, čuvaru djevičanskih duša, tvojoj su vjernoj skrbi bili povjereni sama nevinost, Isus Krist i Djevica Marija: radi toga dvostrukoga predragog zaloga – Isusa i Marije – molim te da me očuvaš od svake nečistoće da neokaljane duše, čista srca i čistoga tijela uvijek vjerno služim Isusu i Mariji. Čuvaj me od svake grješne misli, pogleda, želje i djela. Daj da u mojoj duši uvijek cvijeta bijeli ljiljan čistoće. Amen.

POJAS SVETOG JOSIPA
Drevni je oblik pobožnosti prema sv. Josipu. Pojas je blagoslovljen od strane svećenika posebnim blagoslovom iz starog obreda Blagoslova. Pojas se nosi oko struka, ili se stavlja na neko prikladno mjesto gdje živimo. Pojas je PODSJETNIK da smo preporučeni sv. Josipu; znak kojega nosimo na sebi u vrijeme moljenja devetnice, ili SRIJEDOM (dan sv. Josipa) u znak pobožnosti, ljubavi i zavjeta sv. Josipu. Sedam čvorića simbolizira sedam žalosti i sedam radosti sv. Josipa. Pojas mogu nositi svi, a osobito teško bolesni, stari i nemoćni, umirući, mladi koji mole za predbračnu čistoću i istinsku ljubav, radnici, tijekom 30-dnevne pobožnosti sv. Josipu, trudnice i supružnici koji žele djecu. Onaj tko nosi pojas, treba dnevno izmoliti barem sedam Zdravomarija, na čast Josipovih sedam žalosti i sedam radosti.

www.medjugorje-news.com

Vezani članci

Back to top button