MOLITVEVJERA I DUHOVNOST

30-dnevna pobožnost na čast svetom Josipu

Devetnica zaštitnog plašta jest izvanredna vježba pobožnosti na čast svetom Josipu za postizanje njegovog posebnog zagovora u velikim nakanama. Sve te molitve obavljaju se svakodnevno kroz 30 dana sjećajući se 30 godina koje je sveti Josip proživio s Isusom, Sinom Božjim, i djevičanskom majkom Marijom u Nazaretu,i mogu se moliti tijekom cijele godine.

Izuzetno velike i brojne milosti bit će nam darovane, ako s povjerenjem i vjerom dolazimo sv. Josipu.
Sveta Terezija Avilska jednom je kazala: “Tko ne želi vjerovati, neka jednom pokuša i bit će potpuno uvjeren.” Sveti Josip može nam izmoliti puno milosti, ako najprije operemo vlastitu dušu u dobroj ispovijedi i iznova ukrasimo je primanjem svete pričesti.
Također možemo ovu veliku devetnicu učiniti plodnijom, ako smo istodobno spremni za dar ljubavi prema siromašnima. Mirno smijemo moliti neku veliku milost. Ali savjetuje se ovu devetnicu prikazati svetom Josipu za umiruće i pokojne. Kad pokušavamo obrisati suze siromašnih i trpećih i onih umrlih, tako će i sveti Josip pomoći i utješiti nas sada i u času naše smrti. S ljubavlju će raširiti iznad nas svoj zaštitnički plašt. Sveti Josip nije hranio i zaštićivao samo Svetu obitelj, nego ljubi i blagoslivlje sve nas i želi nas prevesti u vječno spasenje.

Pobožnost
+ U ime Oca
+ i Sina
+ i Duha Svetoga. Amen.
Isuse, Marijo i Josipe, prosvijetlite nas, pomozite nas i spasite nas. Amen.
Slava Ocu… (triput u zahvalu Presvetom Trojstvu i na čast svetom Josipu).

Prikazanje
Evo, u poniznoj odanosti ovdje sam pred tobom, o sveti Josipe.
Velikim štovanjem posvećujem ti ovu pobožnost zaštitnog plašta i molim cijeli nebeski dvor da me prati u tom. Istodobno želim nastojati rasti u štovanju tebe i druge poticati u tom.
Pomozi mi, sveti Josipe, da ti ostanem vjeran cio svoj život u pobožnosti i ljubavi. Pomozi mi onda posebno u smrtnom času, kao što su tebi pomogli Marija i Josip u tvojem umiranju, da te jednom mogu vječno častiti u nebeskoj radosti. Amen.
O slavni sveti Josipe, pobožnom odanošću i radosnim srcem polažem ovo dragocjeno molitveno blago tvojim nogama, i mislim na brojne kreposti što su ukrašavale tvoju svetu osobu. I kod tebe se ostvario san egipatskog Josipa, tvojeg prethodnika. Nisi bio samo okružen nebeskim zrakama božanskog sunca, nego i nježnim svjetlom otajstvenog mjeseca, Marijom. Jakov je krenuo na put u Egipat čestitati svojem sinu Josipu, koji je sjedio na kraljevskom prijestolju. Njegov primjer slijedili su svi njegovi sinovi. Ali neopisivo ljepši bio je primjer Isusa i Marije, koji su te okruživali svojom ljubavlju i vjernošću. To me potiče hrabro ti prikazati i ovu pobožnost zaštitnog plašta, da bih po tebi iskusio božju blagonaklonost. Kao što egipatski Josip nije otpustio svoju grešnu braću, nego ih s ljubavlju prihvatio, zaštitio i spasio ih od gladi i smrti, tako i ti nećeš odbaciti mene s mojom molitvom, o sveti Josipe. Ishodi mi dalje milost, da me Bog nikad ne ostavi po tvojem zagovoru u ovoj dolini suza i uvijek me pribroji onima, koji se nalaze u životu i u smrti pod zaštitom tvojeg plašta.

Molitve
Pozdravljam te, o sveti Josipe, kao upravitelja neusporedivih blaga neba i zemlje i kao hranitelja Onog, Koji hrani sva stvorenja svemira. Poslije Marije ti si Sveče najdostojniji da te ljubimo i štujemo. Među svim svetima ti si onaj koji je imao najveću čast odgajati, voditi, hraniti i grliti Mesiju; njega kojeg su čeznuli vidjeti mnogi proroci i kraljevi. Sveti Josipe, spasi moju dušu i izmoli mi milost… od milosrdnog Boga za koju te ponizno molim.
Izmoli i siromašnim dušama čistilišta ublaženje njihovih muka. Amen. Slava Ocu… (3x)
O sveti Josipe, na cijelom svijetu određen si za zaštitnika svete Crkve. U krugu svih svetih kličem tebi, najjačem zaštitniku slabih i nevoljnih, i tisućestruko želim slaviti tvoju blagost srca koja je uvijek spremna pomagati u svakoj nevolji. Tebi se utječu, o sveti Josipe, udovice i siročad, napušteni, ožalošćeni i nevoljni. Nema nijedne boli, nijedne muke i nevolje koju bi ti zaobišao. Podari zato i meni onu pomoć, koju je sam Bog stavio u tvoje ruke da bih zadobio potrebnu milost.
I vi, sve duše u čistilištu, vapijte svetom Josipu za mene. Amen. Slava Ocu… (3x)
Bezbroj ljudi molili su već prije mene i iskusili tvoju pomoć. I predragi sveti Josipe, ti poznaješ moje nevolje i moje čežnje biti oslobođenim od njih. Nijedan čovjek, i najbolji, ne može razumjeti moj problem i stvarno mi pomoći. S velikim povjerenjem utječem se tebi. U spisima Velike svete Terezije stoji: “Svaku milost koju se moli od svetog Josipa, bit će sigurno darovana.” O sveti Josipe, tješitelju žalosnih, pomozi mi u mojoj nevolji i vodi moju molitvu i siromašnim dušama u čistilištu, da uskoro dospiju do radosti vječnog blaženstva. Amen. Slava Ocu… (3x)
O ti uzvišeni Sveče, Tvojim savršenim posluhom Bogu imaj smilovanja sa mnom. Po tvojem svetom i zaslužnom životu počuj moj vapaj. Po tvojem preljubljenom imenu pomozi mi. Po blagom i tvojem moćnom srcu zaštiti me. Po tvojim svetim suzama ojačaj me. Po tvojim sedmorim bolima smiluj se meni. Po tvojim sedmorim radostima utješi moje srce. Od svakog zla duše i tijela oslobodi me. Iz svake nevolje i svake bijede iščupaj me. Izmoli mi milosno jedino potrebno – Božju milost.
Izmoli svim umrlima u čistilištu brzo oslobođenje iz njihovih muka. Amen. Slava Ocu… (3x)
O slavni sveti Josipe, neprebrojivi su izljevi milosti koje ti izmoliš siromašnim i žalosnima. Bolesnici svake vrste, opterećeni, oklevetani, izdani, neutješni, gladni i svake vrste potrebiti dolaze tebi sa svojim nakanama i zadobijaju uslišanje svojih molitava.
Molim te, ne dopusti, o predragi sveti Josipe, da bih bio među svima ovima jedina osoba, koja ne bi bila uslišana. Pokaži također i meni tvoju milosnu i moćnu pomoć. Zato ću ti uvijek zahvaljivati i uvijek te štovati, o slavni sveti Josipe, ti moj zaštitniče i osloboditelju siromašnih duša iz čistilišta. Slava Ocu… (3x)
O vječni Bože i Nebeski oče, po zaslugama Tvojeg sina Isusa i njegove presvete majke Marije vapijem da mi podariš jednu posebnu milost. U ime Isusovo i Marijino bacam se pred Tobom u Tvojoj čudesnoj nazočnosti. Molim Te, primi pak moju spremnost i moju čvrstu odluku ostati ustrajnim među onima koji žele živjeti pod zaštitom poočima Svete obitelji i po njemu Tebi vapiju. Blagoslovi ovu svetu pobožnost u Tvojoj dobroti i usliši moju molbu. Amen. Slava Ocu… (3x)
Sveti Josipe, brani svetu Crkvu od svih protivština i raširi tvoj zaštitni plašt nad svima nama.Vapijući zazivi puni povjerenja u mislima na skroviti život svetog Josipa s Isusom i Marijom

Sveti Josipe, moli Isusa neka posveti moju dušu.
Sveti Josipe, moli Isusa neka rasplamsa ljubavlju moje srce.
Sveti Josipe, moli Isusa neka prosvijetli moj razum.
Sveti Josipe, moli Isusa neka ojača moju volju.
Sveti Josipe, moli Isusa neka očisti moje misli.
Sveti Josipe, moli Isusa neka vodi moje osjećaje.
Sveti Josipe, moli Isusa neka vodi moje želje.
Sveti Josipe, moli Isusa neka blagoslovi moja djela
Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost nasljedovati tvoje kreposti.
Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost poniznosti srca i duše.
Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost blagosti i dobrotu srca.
Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost mira u srcu.
Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost pobožnosti i strah Božji.
Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost težnje za savršenošću.
Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost čistoće srca.
Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost strpljivosti u kušnji i boli.
Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost blagosti karaktera.
Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost spoznaje vječnih istina.
Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost razlikovanja duhova.
Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost ustrajnosti u činjenju dobra.
Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost hrabrosti u nošenju križa.
Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost napuštanja svjetovnih ovisnosti.
Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost čežnje za nebom.
Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost snage izbjegavati prigodu za grijeh.
Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost volje za vjernu ustrajnost do kraja.
Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost dobrog smrtnog časa.
Sveti Josipe, ne dopusti da se ikad udaljim od tebe.
Sveti Josipe, pomozi mi Isusa tako ljubiti kao što si ga ti ljubio.
Sveti Josipe, nikad me ne napuštaj, posebno u času smrti.
Isuse, Marijo i Josipe, posvećujem Vam svoje srce i svoju dušu.
Isuse, Marijo i Josipe, prosvijetlite me, pomozite mi i spasite me. Amen. Slava Ocu… (3x)

Zazivi svetom Josipu
Spomeni se prečisti Zaručniče Majke Božje Marije i moj predragi zaštitniče, sveti Josipe:
Još se nikad nije čulo, da netko koji je vapio tebi za zaštitu i pomoć da ga nisi uslišao i utješio. S tim znanjem i pouzdanjem dolazim i ja tebi, sveti Josipe, čuj moje vapaje i usliši moje molbe. Amen.
Slavni sveti Josipe, Gospin zaručniče i djevičanski oče Isusov, misli na mene i bdij nada mnom. Uči me napredovati na putu svetosti. Uzmi sve moje žurne molbe u tvoju pobožnu brigu i u tvoju očinsku zaštitu. Ukloni sve smetnje i poteškoće što se protive mojoj molitvi i neka uslišanje moje molitve bude na veću Božju čast i spasenje moje duše. U znak moje velike zahvalnosti neka ti služi moje obećanje po mogućnosti poticati posvuda tvoje štovanje. Radosno slavim Boga koji ti je darovao toliko puno posredničke moći u nebu i na zemlji. Amen.

Litanije svetog Josipa
Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!
Oče nebeski Bože, smiluj se nama!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, …
Duše Sveti, Bože, …
Sveto Trojstvo, jedan Bože, …
Sveta Marijo, moli za nas.
Sveti Josipe, …
Slavni porode Davidov, …
Svjetlosti patrijarha, …
Zaručnice Bogorodice, …
Stidljivi čuvaru Djevice, …
Hranitelju Sina Božjega, …
Brižni branitelju Kristov, …
Glavaru slavne obitelji, …
Josipe pravedni, …
Josipe prečisti, …
Josipe premudri, …
Josipe jaki, …
Josipe pokorni, …
Josipe vjerni, …
Ogledalo strpljivost, …
Ljubitelju siromaštva, …
Uzore radnikâ, …
Uresu domaćega života, …
Čuvaru djevica, …
Potporo obitelji, …
Utjeho bijednih, …
Uzdanje bolesnih, …
Zaštitniče umirućih, …
Strahu zlih duhova, …
Pokrovitelju svete Crkve, …

—— Postavio si ga gospodarom doma svojega.
—— I poglavarom svega imanja svojega.

Pomolimo se: Bože, koji si se neiskazanom providnosti udostojao izabrati blaženog Josipa za zaručnika presvetoj Majci svojoj, daj, molimo, da njega kao pokrovitelja častimo na zemlji i zavrijedimo imati zagovornikom na nebu. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Završetak svetog plašta
O slavni sveti Josipe, Bog te je izabrao za glavu i zaštitnika Presvete obitelji, budi iz neba moj moćni zaštitnik. Postojano te molim, uvijek me zadrži pod zaštitom tvojeg svetog plašta. Danas te izabirem za svojeg oca, zagovornika, pratitelja i zaštitnika. Sve ti preporučujem: svoje tijelo i svoju dušu; sve što jesam i što imam, sav moj život i moju smrt. Sačuvaj me kao tvoje dijete i brani me od vidljivih i nevidljivih neprijatelja. Pomaži me u svim nevoljama. Utješi me u gorkim časovima a posebno u smrtnoj borbi. Izreci samo jednu riječ za mene predostojnom Otupitelju, kojeg si kao dijete nosio na tvojim rukama, i preblaženoj Djevici Mariji čiji si bio ljubljeni zaručnik. Izmoli mi one milosti koje će me voditi vječnom spasenju. Želim slijediti tvoj savjet i primjer i uvijek ti biti zahvalnim.
Sveti Josipe, nevini i čisti, daj da budem tvojim posvojenikom.
Održi me čistim na duši i tijelu, da bih ostao u božjoj milosti.
Sveti Josipe, poočime, zaručniče Djevičin, budi mi vođom i savjetnikom. Pomozi mi Bogu biti vjernim. Amen.
Oče naš…, Zdravo Marijo… i Slava Ocu…
+ U ime Oca
+ i Sina
+ i Duha Svetoga. Amen.
Hvaljen Isus i Marija. Uvijeke. Amen. +

www.medjugorje-news.com

Napisite nam Vaše svjedočanstvo

Vezani članci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Molimo Vas ugasite AdBlock-er