SVECI

Marija Majka Crkve

Marija koja je rodila Isusa, na otajstven način rađa i Crkvu, te postaje Majkom Crkve

Štovanje Isusove Majke Marije proširilo se u kršćanstvu kao znak da je Crkva ne samo zajednica Isusovih sljedbenika nego da je životno povezana kao velika obitelj. Majka u obitelji ima nezamjenjivu ulogu, ona znači život koji ne ovisi o ideologiji ni o dobroti i svijesti svakoga djeteta. Pripadati toj Crkvi je kao pripadati obitelji, živjeti njezinim životom, hraniti se za njezinim stolom, sudjelovati u zajedničkim pothvatima – ali ne kao zaposlenici, nego kao članovi obitelji.

Prikladno je tako slaviti Mariju odmah uz Duhove. Izvorno Crkva nije zajednica koja se složila oko jedne misli, nego obitelj koju prožimlje i okuplja Duh Sveti – Bog u zajednici. Članovi te zajednice zajedno žive, zajedno se zauzimaju, jedni se drugima raduju i jedni s drugima žaluju.

Drugi vatikanski koncil u velikoj je dogmatskoj konstituciji “Lumen gentium” o Crkvi (21. studenog 1964.), posvetio Isusovoj Majci cijelu VIII. glavu pod naslovom “Blažena Djevica Marija Bogorodica u misteriju Krista i Crkve”. Upozorava da je istina o Mariji razvidna iz cijelog Svetog pisma. Marija je na svoj način iskazala vječnu Božju dobrotu i majčinstvo koje je u njemu sadržano – jer Bog je zapravo ponajprije Ljubav, pa je u tom smislu i Otac i Majka. To iskonsko majčinstvo Boga Oca otkriva se i djeluje na očit način u liku i djelovanju Žene koju je Bog već u Knjizi postanka najavio kao Majku Spasiteljevu.

Vezani članci

Osim toga što je Ona Isusova Majka, Ona je i Majka Crkve. Sveti Pavao otajstvo Crkve približava slikom tijela. Krist predstavlja Glavu toga Tijela, a svi mi ostali članovi Crkve smo udovi toga Tijela. Crkva je otajstveno Kristovo tijelo koje možemo na ovaj način bolje razumjeti. Crkva je zajednica koja je sa sobom najtješnje povezana.

Marija koja je rodila Isusa, na otajstven način rađa i Crkvu, te postaje Majkom Crkve. Ona je bila prisutna kada je Isus umirao na križu i kada je rekao apostolu Ivanu: “Sine, evo ti majke” i “Majko, evo ti sina”… Iz tih riječi biblicisti i teolozi zaključuju da je Isus tu dao svima nama Mariju za majku i da smo svi mi postali i njezina djeca.

Na Duhove smo proslavili događaj kad je Isus poslao obećanog Duha Svetoga na apostole, koji su bili okupljeni upravo oko Marije. Ona je bila prisutna u trenutku rađanja Crkve.

www.medjugorje-news.com

Vezani članci

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Također pročitajte
Close
Back to top button