MOLITVE

Isus je svećeniku objavio molitvu protiv svake bolesti: Svi koji je s vjerom mole izbjeći će…

Isus je svećeniku objavio molitvu protiv svake bolesti: Svi koji je s vjerom mole izbjeći će…

Kroz sva stoljeća smrt i bolest mučili su veći dio svijeta, a kršćani su se uvijek obraćali Bogu za spas.
Iako je medicina napredovala, ona nije svemoćna stoga ne uklanja potrebu za pozivanjem Boga u pomoć kad imamo potrebu i borbu protiv bolesti.

Jednom svećeniku u Rimu, za vrijeme epidemije kolere Gospodin je objavio molitvu koju treba s vjerom moliti kako bi je izbjegli.

Molitva je objavljena u knjizi, Slava Katoličke Crkve, a koja sadrži cjelovito izlaganje katoličkog nauka, i obranu vjere. Prvo je dakako bila usmjerena na koleru ali je kasnije molitva proširena za sve druge bolesti koje su mučile čovječanstvo.

Svećeniku u Rimu objavljeno je da će onaj tko s predanošću ponavlja ovu molitvu izbjeći koleru:

Molitva

O Isuse, božanski Otkupitelju, budi milostiv prema nama i prema cijelom svijetu. Amen.
O Bože silni! O sveti Bože, o besmrtni Bože! Smiluj se nama i cijelom svijetu. Amen.
Oprosti i smiluj mi se, o moj Isuse; i tijekom ovih dana opasnosti prolij svoju najdragocjeniju krv na nas. Amen.
O vječni Oče, smiluj nam se, svetom krvlju Isusa Krista, tvoga jedinog Sina; smiluj nam se, molimo te. Amen.

Isus je svećeniku objavio molitvu

www.medjugorje-news.com

Vezani članci

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button