CRKVAVJERA I DUHOVNOST

Anđeli i demoni – za ljudske duše se vodi, iako nevidljiva, vrlo stvarna bitka

Mnogi su katolici i kršćani danas zbunjeni istinskom prirodom anđela i demona. Previše često naše razumijevanje ovih duhovnih bića dolazi iz modernih filmova i TV emisija za razliku od Svetog pisma i tradicije. U crkvenom učenju o anđelima postoji velika dubina i ljepota i bilo bi dobro otvoriti svoj um i srce (i maštu) onome što Crkva govori, a ne svijetu, o tim drevnim, moćnim i vrlo stvarnim Božjim stvorenjima. U nastavku donosimo zanimljiva pitanja o anđelima: tko su, koliko ih je što sve čine za Boga i ljude. Isto tako, mogu li se pali anđeli obratiti i ima li smisla moliti za to?

Tko su Anđeli?

Riječ ‘anđeo’ znači glasnik. Sveti Augustin kaže: „’ Anđeo ’je ime njihovog reda, a ne njihove naravi. Ako tražite ime njihove prirode, to je ‘duh’; ako tražite ime njihova reda, to je ‘anđeo’: od onoga što jesu, ‘duh’, od onoga što rade, ‘anđeo’ “(KKC 329). Anđeli djeluju kao glasnici, ali oni su duhovna bića stvorena od Boga. Ovo je izuzetno važno napomenuti, jer previše ljudi pogrešno vjeruje da ljudi postaju anđeli kad umru i odu u Nebo. Ovo nije točno. Ljudi ne postaju anđeli. Anđeli i ljudi su dva različita bića. Ljudska bića imaju i tijelo i dušu, mi smo i materijalni i duhovni (KKC 364). Anđeli nemaju tijelo; oni su čisti duh (KKC 330). Mi smo ljudska bića; oni su duhovna bića. Imamo tijela; oni ne.

Zbog toga je pogrešno vjerovati da ljudi postaju anđeli kad umru ili govoriti da Nebo ima drugog anđela pri smrti voljene osobe. Nebo prima nešto puno veće smrću vjernika, Nebo prima sveca.

Vraćajući se Augustinu, vidimo da su anđeli duhovna bića koja je Bog stvorio s namjerom da budu poslanici, posrednici između Boga i čovjeka. Osim što služe kao Božji glasnici, anđeli služe i kao zaštitnici (Ps 91,11), služe kao zagovornici (Tb 12,12;  8,4), a najvažnije je da anđeli postoje da bi Boga štovali i uzvisivali (Heb 1, 6). Anđeli postoje da slave Boga, da provode Njegovu svetu volju. A budući da je Gospodnja volja da se svi “spasimo i dođemo do spoznaje istine” (1 Tim 2,4), anđeli igraju ulogu u našem životu. Kao što kaže  Poslanica Hebrejima, anđeli „služe duhovima poslanima da služe radi onih koji žele spasiti“ (Heb 1,14).

Anđeli čuvari

Sveti Jeronim napisao je da je ljudska duša toliko dragocjena Bogu da Gospodin daje svakom pripadniku ljudske rase anđela da ih čuva i pazi od trenutka kad počnu postojati. Kao što je rekao sveti Bazilije, „pored svakog vjernika stoji anđeo kao zaštitnik i pastir koji ga vodi u život“ (KKC 336). Ovo učenje dolazi od Isusa Krista u evanđeljima. Čitamo u Matejevom evanđelju, Isus je rekao: „Pazite da ne prezirete ni jedno od ove malene; jer kažem vam da njihovi anđeli neprestano gledaju lice moga Oca koji je na nebu “(Mt 18,10).

U Božjim očima ste toliko važni, tako voljeni, tako njegovani i toliko željeni da je naš Otac nebeski od početka vremena odvojio jednog od svojih anđela da vas čeka i od trenutka vašeg začeća da bdije nad vama, čuvaju vas i zauzimaju se u vaše ime.

Naši anđeli čuvari gledaju lice Boga na nebu i mogu mu donijeti naše molitve. Knjiga Otkrivenja daje sljedeću sliku: „Molitve svetih uzdizale su se pred Bogom iz anđeoske ruke“ (Otk 8, 4). Velika je moć tražiti od naših anđela čuvara da mole za nas i donose naše molitve Gospodinu. Također bismo ih trebali zamoliti da nas vode i štite moleći se njima.

Međutim, naši anđeli čuvari nisu jedini anđeli koje je Bog stvorio. Anđeli čuvari čine samo dio velikog mnoštva koje je Bog stvorio na početku stvaranja.

Devet korova

Crkva u svojoj tradiciji drži poredak anđela u hijerarhiji od devet korova. U rastućem redoslijedu devet su korova: Anđeli, Arkanđeli, Kneževine, Moći, Kreposti, Gospodstva, Prijestolja, Kerubini i Serafimi (usp. Ef 1,21, Kol 1,16; Akvinski sv. I.108). Svaki od ovih zborova anđela dobiva određene uloge i zadatke.

U svojoj knjizi, Anđeli i demoni, katolički filozof, dr. Peter Kreeft, objašnjava tradicionalne uloge različitih zborova anđela. Sljedeći opisi zborova i njihovih uloga poteći će iz njegove knjige.

Kreeft objašnjava: “Prve tri razine izravno vide i obožavaju Boga.” Serafini (što znači “oni koji gore”) promišljaju Boga s najvećom jasnoćom i najbliži su Bogu, pa tako i plamte njegovom ljubavlju (usp. Heb 12,29). Kerubini (što znači „punina mudrosti“) razmatraju Boga i Njegov plan za svijet. Prijestolja promišljaju Božju moć i autoritet.

“Sljedeća tri zbora ispunjavaju Božje providonosne planove za svemir”, kaže Kreeft. Gospodstva zapovijedaju anđelima ispod njih. Vrhovništva, slijedeći upute Gospodstava, vode svemir u cjelini. Moći se, slijedeći smjernice Vrhovništva, bore protiv zlih utjecaja koji se protive Božjem planu za svemir.

Konačno, “posljednja tri zbora izravno naređuju ljudske poslove”. Kneževine se brinu za zemaljska kraljevstva i narode. Arkanđeli (troje su u Svetom pismu imenovani: Mihael, Gabriel i Rafael) prenose važne poruke ljudima. Završni zbor, Anđeli, anđeli su čuvari – po jedan za svaku ljudsku osobu. Važno je napomenuti da raspored anđela u devet zborova i razlikovanje njihovih uloga i zadataka u promišljanju Boga, uređenju svemira i vođenju ljudi nije stroga katolička dogma, već je dio tradicije Crkve, posebno potječući od svetog Tome Akvinskog (poznatog kao Anđeoski liječnik).

Jedna od ljepota ove hijerarhije je vidjeti koliko mnoštvo anđela postoji. Ako postoji jedan anđeo za svako ljudsko biće koje je ikad i uvijek će hodati ovom planetom, a taj broj čini samo prvi od devet zborova anđela – zamislite koliko ih još ima! Sveti Ivan daje prekrasnu sliku u Knjizi Otkrivenja: „Tada pogledah i začuh oko prijestolja i živih bića i starješina glas mnogih anđela, brojeći nebrojene nebrojene tisuće i tisuće tisuća“ (Otk 5, 11).

Okruženi smo nebrojenim anđelima, tim duhovnim bićima koja je Bog stvorio na početku stvaranja, a njihov cilj je da nam pomognu voditi ih da im se pridružimo u štovanju i slavljenju Gospodina zauvijek. Ali, Pismo i Tradicija su jasni, nisu svi anđeli dobri ili služe Gospodinu. Ne žele nam svi anđeli pomoći.

Pali anđeli

Sve je anđele Bog stvorio dobrima – jer sve što je stvorio Bog dobro je. Neki su, međutim, odlučili odbiti Boga, odlučili su mu ne služiti. Anđele koji su odbacili Boga nazivamo palim anđelima ili demonima. Kad je Bog stvorio anđele, (Augustin kaže prvog dana stvaranja) svi su stvoreni dobri i stvoreni su da provode vječnost u beskrajnoj radosti, slaveći Boga, ali poput ljudi, stvoreni su slobodni. Anđeli su dobili izbor. Poput Adama i Eve u vrtu, došlo je do početne neposlušnosti u kojoj su neki od anđela odlučili odbaciti Boga i provesti vječnost bez Njega.

Pjesnik John Milton zamišljao je Sotonu kako ponosno i ogorčeno uzvikuje: “Bolje kraljevati u Paklu nego služiti na Nebu.”

Tradicionalno, ovo se odbijanje dogodilo kad su Sotona i svi demoni rekli: „Non serviam“, latinski, „Neću služiti“. Kroz grijeh ponosa, Sotona i njegovi pali anđeli odbili su služiti Bogu, odbili su ga častiti i slaviti. Pad Sotone i njegovih demona prikazan je u Knjizi Otkrivenja: “I nasta rat na nebu: Mihael i njegovi anđeli zarate se sa Zmajem. Zmaj uđe u rat i anđeli njegovi, ali ne nadvlada. I ne bijaše im više mjesta na nebu.Zbačen je Zmaj veliki, Stara zmija – imenom Ðavao, Sotona, zavodnik svega svijeta. Bačen je na zemlju, a s njime su bačeni i anđeli njegovi”. (Otk 12,7-9) ).

Postoji li šansa da se demoni pokaju? Ima li smisla moliti za to?

Neki bi se mogli zapitati postoji li šansa da se anđeli pokaju. Autor Mark Twain otišao je tako daleko da je rekao da je velika krivica kršćana što nikada nisu molili za Sotonu. Twain je napisao: „Ali tko moli za Sotonu? Tko je u osamnaest stoljeća imao zajedničko čovječanstvo da se moli za jednog grešnika kojem je to bilo najpotrebnije? ” Međutim, nema smisla moliti za Sotonu i demone. Za razliku od izbora ljudi, izbor anđela bio je nepovratan. Katekizam objašnjava: „Neopozivi karakter njihovog izbora, a ne nedostatak beskrajne božanske milosti, čini grijeh anđela neoprostivim. ‘Nema pokajanja za anđele nakon njihovog pada, kao što nema pokajanja ni za ljude nakon smrti’ ”(KKC 393).

Duhovna bitka

Konačno, kao što je važno primijetiti utjecaj anđela u našem životu, jednako je važno prepoznati utjecaj palih anđela u našem životu. Zbog toga nas Crkva opskrbljuje molitvama našem anđelu čuvaru i molitvom svetom Arkanđelu Mihaelu – vidi Otkrivenje 12, on ima iskustva sa poražavanjem Đavla.

Gospodnji anđeli nas žele približiti Bogu, demoni nas žele ugrabiti. Oko nas se odvija vrlo stvarna duhovna bitka. Ako gledate previše horor filmova ili TV emisija, možda ćete biti prevareni da demoni imaju šanse. Iako je pogrešno sumnjati u postojanje Đavla i nerazumno podcjenjivati ​​njegova iskušenja i trikove, ne želimo mu pripisati previše zasluga. Gospodin je već pobijedio grijeh i smrt, Đavao nema moć nad nama. Isus Krist i njegovi anđeli su pobjednici.

Preostaje samo to da sudjelujemo u Njegovoj pobjedi, i sada i vječno. Tada ćemo se pridružiti svim anđelima i svim svetima u slavljenju Boga: Svet, Svet, Svet! Gospodin, Bog nad vojskama, puna su nebesa i zemlja Tvoje slave!

www.medjugorje-news.com/ hkm.hr

Vezani članci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button