Crkvavjera i duhovnost

Jedanaest važnih napomena za sve nas, a koje je zapisala sv. Faustina

Čovječanstvo neće pronaći mira dok se ne obrati izvoru mojega milosrđa.“ 

Uvečer, u ćeliji, ugledala sam Isusa, Gospodina, u bijeloj haljini. Jedna ruka bila je uzdignuta na blagoslov, a druga je doticala haljinu na grudima. Iz otvora haljine na prsima izvirale su dvije velike zrake, jedan crvena, a druga blijeda. U tišini sam promatrala Gospodina. Moja je duša bila prožeta strahom, ali i velikom radošću. Nakon nekoliko trenutaka reče mi Isusu: „Naslikaj sliku prema crtežu koji vidiš s natpisom: Isuse, uzdam se u Tebe. Želim da ta slika bude čašćena najprije u vašoj kapelici, a zatim u cijelomu svijetu.“ (Dn 47)

„Obećavam da duša koje bude štovala ovu sliku, neće propasti. Obećavam toj duši pobjedu nad neprijateljima već na zemlji, a osobito u času smrti. Ja sam branit ću je kao svoju čast.“ (Dn 48)

Dan Pravednosti

Danas sam čula riječi: „U Starom Zavjetu slao sam proroke svome narodu s gromovima. Danas tebe šaljem cijelom čovječanstvu sa svojim milosrđem. Ne želim kažnjavati ranjeno čovječanstvo nego ga želim izliječiti privijajući ga na svoje milosrdno srce. Kažnjavam samo kada me na to primoravaju. Moja ruka nerado uzima mač Pravednosti. Prije dana Pravednosti poslat ću dan Milosrđa.“ O moj Isuse, Ti sam progovori po mojoj duše, jer moje su riječi bez značenja. (Dn 1588)

Pakao

Danas sam bila u ponorima pakla. Vodio me Anđeo… Ja, sestra Faustina po Božjoj zapovijedi bila sam u ponorima pakla da bih o njemu mogla govoriti dušama i svjedočiti da pakao postoji. O tome sada mogu govoriti, jer mi je Bog naredio da to ostavim napismeno. Sotone su me strašno mrzile, ali su na Božju zapovijed morale biti poslušne… (Dn 741)

Nebo

U sljedećem trenu moj duh je bio uronjen kao u onostrano, vidjela sam nepristupačnu svjetlost, a u njoj kao neka tri izvora svjetlosti koja nisam mogla dokučiti… (Dn 30)

Sotona

Po završetku propovijedi nisam čekala kraj pobožnosti jer mi se žurilo kući. Odmakavši svega nekoliko koraka, na putu me okružilo čitavo mnoštvo sotona koje su mi prijetile strašnim mukama. Mogli su se čuti glasovi: „Oduzela nam je sve za što smo tolike godine radili.“ – Kada sam ih upitala: „Otkuda vas je toliko mnoštvo?“ – pakosne mi prikaze odgovoriše: „Iz ljudski srdaca. Ne muči nas.“ (Dn 418)

Sotona mi je priznao da me strašno mrzi. Rekao mi je: „Manju mi štetu nanosi tisuću duša nego ti kada govoriš o velikom milosrđu Svemogućega. Najveći grješnici primaju milosrđe i vraćaju se Bogu,  a ja sve gubim. Usto i mene proganjaš tim neizmjernim milosrđem Svemogućega.“

Spoznala sam kako sotona silno mrzi milosrđa Božje i ne može priznati da je Bog dobar. (Dn 1167)

Znak na nebu

 „Napiši ovo: Prije nego dođem kao pravedni Sudac, doći ću kao Kralj milosrđa. Prije nego dođe dan pravednosti, bit će ljudima dan znak na nebu. Nestat će svakog svjetlila na nebu i bit će velika tama po svoj zemlji. Tada će se pokazati znak križa na nebu, a iz otvora gdje su bile probodene ruke i noge Spasiteljeve, izvirat će veliko svjetlo koje će kroz neko vrijeme rasvjetljavati zemlju. Bit će to kratko prije sudnjeg dana.“ (Dn 83 )  

Zadnja slamka spasa

Isus me je pogledao i rekao mi: „Duše ginu usprkos mojoj pregorkoj muci. Dajem im posljednju slamku spasa – moje sveto milosrđe. Ne obrate li se sa štovanjem momu milosrđu, propast će za vječnost. Tajnice moga milosrđe, piši, govori dušama o mome velikom milosrđu, jer bliži se dan, dan moje Pravednosti.“ (Dn 965)

Pouzdanje

Isus me je podsjetio na ono što mi je govorio prvi put, to jest da tri riječi treba istaknuti. To su riječi: Jezu, ufam Tobie  Isuse, uzdam se u Tebe. Razumjela sam da Isus želi da se ispiše cijeli izraz i da osobit naglasak stavlja upravo na te tri riječi. (Dn 1578)

„Ljudima dajem posudu kojom trebaju dolaziti po milosti k izvoru milosrđa. Ta posuda je ova slika s natpisom: Isus, uzdam se u Tebe.“ ( Dn 327)

„Napiši: Sve što postoji skriveno je u nutrinama moga milosrđa skrovitije od djeteta u majčinoj utrobi. Kako me bolno ranjava nepovjerenje u moju dobrotu. Najbolnije me ranjavaju grijesi nepouzdanja.“ (Dn 1076)

Vrijeme bez Euharistije

(26. 2. 1937.) Danas sam vidjela kako se sveta Otajstva slave bez liturgijskog ruha i po privatnim kućama za vrijeme kratkotrajne oluje, i vidjela sam sunce koje je izišlo iz Presvetog Sakramenta i kako su se prigušila sva druga svjetla. Sve su oči bile uprte prema tom Svjetlu. U ovom trenutku ne razumijem što to znači. (Dn 991)

Dva puta

Jednoga dana ugledala sam dva puta: jedan je put bio širok, posut šljunkom i cvijećem, pun radosti i glazbe i raznih užitaka. Ljudi su hodali tim putem, plešući i zabavljajući se. Dolazili bi do kraja ne primjećujući da puta više nema. A na kraju toga puta bio je strašan bezdan, ponor pakleni. Te su duše slijepo upadala u taj ponor; kako su dolazile, tako su i padale. A bio ih je tako veliki broj da nije bilo moguće izbrojiti ih. I vidjela sam drugi put, bolje reći, stazicu, jer je bila tako uska i posuta trnjem i kamenjem i raznim mukama. Ljudi su padali po tome kamenju, ali su odmah ustajali i išli dalje. Na koncu toga puta nalazio se predivan vrt ispunjen silnom radošću, i onamo su ulazile sve te duše. Isti bi tren zaboravljale sve svoje muke.“ (Dn 153)

Molitva – osobito za umiruće i duše u čistilištu

Duša se molitvom naoružava za svaku bitku. U kakvom god da je stanju duša, mora moliti. Duša čista i lijepa mora moliti, inače bi izgubila svoju ljepotu; moliti mora i duša koja teži čistoći, inače je ne bi postigla; moliti mora i tek obraćena duša, inače bi se ponovno vratila na staro; moliti mora i grješna duša, duša ukaljana grijehom, da bi mogla ustati. I nema duše koju molitva ne bi obvezivala jer sve milosti izviru iz molitve.(Dn 146)

Te noći, kada sam otišla na počinak, došla mi je jedna dušica i, kucajući o ormarić, probudila me tražeći molitvu. Htjela sam je upitati tko je, no zatomila sam svoju znatiželju i tu malo pokoru sjedinila s molitvom te je prikazala za nju. (Dn 516)

„Danas mi dovedi duše koje su u tamnici čistilišta i uroni ih u ponor mojega milosrđa. Neka rijeke moje Krvi ohlade njihov oganj. Te duše posebno ljubim jer daju zadovoljštinu mojoj pravednosti. U tvojoj je moći donijeti im olakšanje. Uzmi iz blaga moje Crkve sve oproste i prikazuj za njih… O, kada bi znala njihove muke, neprestano bi za njih prinosila duhovnu milostinju i plaćala njihove dugove mojoj pravednosti.“ (Dn 1226)

Večeras je umirao jedan muškarac, još mlad… Iznenada, čula sam ove riječi: „Izmoli ovu krunicu…“ (Dn 1035)

Marija  

U noći me posjetila Majka Božja s Djetetom Isusom na rukama. Radost mi je ispunila dušu i rekla sam: „Marijo, Majko moja, znaš li koliko strašno trpim?“ A Majka Božja mi je odgovorila: „Znam koliko trpiš, ali ne boje se, ja suosjećam s tobom i uvijek ću suosjećati.“ Ljubazno se nasmiješila i otišla. Odmah se u mojoj duši rodila snaga i velika odvažnost… (Dn 25)

Devetnicu sam trebala obaviti s nakanom za Domovinu. Sedmoga dana devetnice ugledala sam Majku Božju u sjajnoj odjeći gdje stoji između neba i zemlje, molila je ruku sklopljenih na grudima, zagledana u nebo, a iz srca su joj izlazile plamene zrake – jedne su se uzdizale k nebu, a druge prekrivale našu zemlju. (Dn 33)

Marijo, Majko moja i Gospođo moja, predajem Ti svoju dušu i tijelo, život i smrt, i ono što će nakon nje nastupiti. Sve predajem u Tvoje ruke, o Majko moja; prekrij moju dušu Svojim djevičanskim plaštem i udijeli mi milost čistoće srca, duše i tijela. Brani me Svojom snagom od svih neprijatelja, a osobito od onih koji svoju zloću skrivaju iza maske krjeposti. O, prelijepi Ljiljane, Ti si moje ogledalo, o, Majko moja. (Dn 79)

U jednom me trenutku posjetila Majka Božja. Bila je žalosna, oči su Joj bile spuštene k zemlji. Dala mi je naslutiti da mi treba nešto reći, a s druge strane činilo mi se kao da mi ne želi o tome govoriti. Kad sam to shvatila, počela sam moliti Majku Božju da mi kaže i da me pogleda. U jednom trenutku Marija me pogledala sa srdačnim osmijehom na licu i rekla: „Trpjet ćeš zbog bolesti i liječnika, a stići će te i velike patnje zbog te slike. Ali ništa se ne boj.“ Drugi dan sam se razboljela i puno pretrpjela, upravo kako mi je rekla Majka Božja. Ali moja duša je spremna za patnju. Ona je stalna prijateljica moga života. (Dn 316)

Zahvala na kraju

Hvala Ti, Bože, što si me stvorio, i iz ništavila u bitak pozvao, te ga Božanskim pečatom opečatio, sve si to samo iz ljubavi učinio.

Hvala Ti, Bože, za sveto krštenje, po kojem postadoh Božje obitelji stvorenje. To neshvatljive je i velike milosti dar koji duši daje preobraženja čar.

Hvala Ti, Gospodine, za svetu ispovijed, za to vrelo milosrđa velikoga, neiscrpnoga, za nepojmljivi taj ljekoviti izvor milosti u kojem se grijehom okaljana duša čisti.

Hvala Ti, Isuse, za svetu Pričest, u kojoj nam sam Sebe darivaš, slušam otkucaje Srca Tvog što u momu jest, kako Božji život sam u meni obnavljaš.

Hvala Ti, Duše Sveti, za sakrament svete potvrde, po kojem vitezom ja Tvojim postade i koji duši mojoj daje moć za svaki čas, od zloga da me očuvaš.

Hvala Ti, Gospodine, za doživotne zavjete, za taj savez ljubavi svete, što si Srce Svoje čisto htio s mojim sjediniti i vezom ih neokaljanim ujediniti.

Hvala Ti, Gospodine, za sakrament bolesničkog pomazanja koji će me snažiti za borbu u času umiranja i pomoći mi spasenje zadobiti i snagu duši mi dati da bi se vječnosti mogla radovati. (Dn 1286)

„Reci da je milosrđe najveća Božja osobitost. Sva djela mojih ruku okrunjena su milosrđem.“ (Dn 301)

 O Krvi i Vodo, što potekoste iz Srca Isusova kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u Tebe. (Dn 309)

Po Njegovoj pregorkoj muci, budi milosrdan nama i cijelomu svijetu!

Blagoslovio Vas Svemogući Boga Otac, i Sin i Duh Sveti. Amen.

www.medjugorje-news.com/bozjemilosrdje.net

Vezani članci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button