VJERA I DUHOVNOST

Gospino obećanje svetoj Matildi: Tko svakodnevno bude molio ovu pobožnost biti ću s njim u smrtnom času i braniti ga od moći Sotone

Sv. Matilda iz Hockeborna, benediktinka, čijeg se života prisjećamo 19. listopada živjela je u 13. stoljeću i razmišljala tjeskobno o času, kada će njezina duša napustiti tijelo i ući u vječnost. Tada je žarko zamolila Majku Božju da joj milostivo pomogne na smrtnom času.

Gospino obećanje o smrtnom času svetoj Matildi:

‘Da, tvoju ću molbu uslišati, kćeri moja, ali od tebe tražim da dnevno iz ljubavi prema meni izmoliš tri Zdravomarije.

Prvu Zdravomariju u čast Boga Oca, koji me odlikovao svojom divnom svemogućnošću.

Drugu Zdravomariju u čast moga Sina, koji me ispunio tolikim darovima znanja i mudrosti.

Treću Zdravomariju u čast Duha Svetoga, koji je ulio u moje srce puninu svoje ljubavi.

Pomoći ću ti na smrtnom času, tješiti te i od đavolske moći obraniti. Ulit ću u tebe svjetlo vjere i spoznaju, da zbog tvoga neznanja ili zablude ne budeš kušana. Na smrtnom času preplavit ću tvoju dušu slašću Božanske ljubavi, da pretvori tvoje smrtne strahove i gorčinu u blaženstvo.’
(Liber specialis gratiae P.I. Pogl. 47)

MOLITVA TRI ZDRAVO MARIJE
1. Marijo, Majko naša, očuvaj nas od smrtnoga grijeha i paklenoga ognja, po vlasti koju Ti je Vječni Otac dao! Zdravo Marijo…

2. Marijo, Majko naša, očuvaj nas od smrtnoga grijeha i paklenoga ognja, po mudrosti kojom Te je Tvoj Sin obdario! Zdravo Marijo…

3. Marijo, Majko naša, očuvaj nas od smrtnoga grijeha i paklenoga ognja, po ljubavi koju Ti je Duh Sveti udjelio! Zdravo Marijo…

Molitva doživjela procvat

Pred pola stoljeća doživjela je molitva “Tri Zdravo Marije” veliki procvat. Duša tog pokreta bio je kapucin o. Ivan Krstitelj de Blois.
Naočigled čudesnog širenja i dobrih plodova postignutih molitvom “Triju Zdravo Marija” pokazala je i Crkva svoju naklonost, davši odobrenje povezano sa nekim povlasticama. Apostolat o. Ivana Krstitelja de Bloisa pohvalio je papa Leo XIII. i dao mu svoj blagoslov, a pokretu podijelio oproste. Također je naredio da svećenici sa vjernicima nakon svake Sv. Mise izmole Tri Zdravomarije.

Benedikt XV. je “od srca i radosno” ispunio molbu inicijatora pokreta “Tri Zdravo Marije”, podigavši apostolskim pismom Bloisovo djelo za širenje “Triju Zdravo Marija” u Bratovštinu (s pravom podizanja filijala po cijelomu svijetu), te ju podario oprostima i povlasticama.

Također su i brojni kardinali, nadbiskupi i biskupi podupirali ovu pobožnost, uvidjevši njezinu veliku pomoć u vođenju duša.
Tko ljubi Crkvu i s njom osjeća (sentire cum Ecclesia), neće ostati ravnodušan prema njezinom jasnom prosuđivanju. A tko revnuje za duše i ljubi Presvetu Djevicu po toj će pobožnosti vršiti dvije kreposti. Svi mogu doprinijeti širenju pobožnosti “Triju Zdravo Marija; u prvom redu svećenici, ispovjednici, propovjednici, očevi, majke, odgajatelji, redovnici, redovnice, učitelji i dobri vjernici. Svi mogu djelovati u vlastitoj obitelji, među prijateljima, bolesnicima, u društvima, školama, domovima, bolnicama, radionicama, tvornicama.

www.medjugorje-news.com

Izvor
vjera

Vezani članci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button