CRKVAMOLITVE

Molitva u vrijeme pandemije: Snažna molitva koju su kršćani molili za vrijeme kolere

Molitva u vrijeme pandemije: Snažna molitva koju su kršćani molili za vrijeme kolere Kroz sva stoljeća smrt i bolest mučili su veći dio svijeta, a kršćani su se uvijek obraćali Bogu za spas.

Iako je medicina napredovala, ona nije svemoćna stoga ne uklanja potrebu za pozivanjem Boga u pomoć kad imamo potrebu i borbu protiv bolesti. Jednom svećeniku u Rimu, za vrijeme epidemije kolere Gospod je objavio molitvu koju treba s vjerom moliti kako bi je izbjegli.
Molitva je objavljena u knjizi, Slava Katoličke Crkve, a koja sadrži cjelovito izlaganje katoličkog nauka, i obranu vjere. Prvo je dakako bila usmjerena na koleru ali je kasnije molitva proširena za sve druge bolesti koje su mučile čovječanstvo.

Časnom svećeniku u Rimu objavljeno je da će onaj tko s predanošću ponovlja ovu molitvu izbjeći koleru.

O Isuse, božanski Otkupitelju, budi milostiv prema nama i prema cijelom svijetu. Amen.
O Bože silni! O sveti Bože, o besmrtni Bože! Smiluj se nama i cijelom svijetu. Amen.
Oprosti i smiluj mi se, o moj Isuse; i tijekom ovih dana opasnosti prolij svoju najdragocjeniju krv na nas. Amen.
O vječni Oče, smiluj nam se, svetom krvlju Isusa Krista, tvoga jedinog Sina; smiluj nam se, molimo te. Amen.

www.medjugorje-news.com

Izvor
dnevno.hr

Vezani članci

Back to top button