VJERA I DUHOVNOST

Sv. Mala Terezija: Ako želiš živjeti u milosti Božjoj nemoj činiti ovo…

Sve što je činila i sve što je proživljavala sveta Mala Terezija od Djeteta Isusa svjedoči o posebnoj vezi siromašnih duhom s njihovim najvećim prijateljem – Isusom. Uvijek je naglašavala važnost “obične vjere”, one koja se neće oslanjati na emocije, nego će svoju snagu crpiti iz čiste ljubavi prema Kristu i ljudima.

One koja ne stremi za senzacionalnošću, objavama i čudesima, nego naprotiv počiva u dubokoj zahvalnosti u najobičnijim stvarima. Ona je sama rekla: “Sve što sam činila, mora biti dohvatno malim dušama.”

Doživjela je samo jedan mistični doživljaj. Ali baš taj obični mali molitveni život koji je nju doveo do velike svetosti čini se tako bliskim i lakim za nasljedovanje. Njen recept za svetost je jednostavan – ljubav prema Bogu i ljudima koja izvire iz zahvalnosti, iste one koju zahvalnosti koju posjeduju djeca u ljubavi prema svojim roditeljima.

Pročitajte neke od najljepših, ohrabrujućih misli ove svetice koja se sama nazivala Isusov cvjetić:

“Moram podnositi samu sebe, kakva jesam, sa svim svojim bezbrojnim nesavršenostima. Ali tražit ću način kako da dođem u Nebo malim, posve ravnim, vrlo kratkim i sasvim novim putom. Htjela bih naći dizalo, koje bi me dignulo do Isusa, jer sam premalena da se penjem po mučnim stepenicama savršenstva.”

“Krist je moja ljubav, on je sav moj život!”

“Ja sam stvarno samo ono što dragi Bog misli o meni… Čini mi se da je poniznost istina… Volim samo jednostavnost, jeza me hvata od “pretjerivanja”.

“O kako je lijepa naša vjera! Umjesto da nam stisne srca kao što to misli svijet, ona ih uzdiže i osposobljava da ljube, ljube skoro beskonačnom ljubavlju, jer se ona mora nastaviti i poslije ovoga života.”

“Ja ne želim skupljati zasluge za nebo, hoću raditi samo za tvoju ljubav, s jednim ciljem da tebe razveselim, da tješim tvoje presveto Srce i da spašavam duše koje će te vječno ljubiti.”

“Moja trapljenja sastojala su se u svladavanju moje volje, koja je uvijek bila spremna da se nametne, u ustezanju od prigovaranja, u iskazivanju malih usluga ne tražeći koristi od njih.”

“Svi najsavršeniji darovi nisu ništa bez ljubavi…”

“Kao što sunce u isti čas obasjava i visoke cedre i svaki mali cvijetak kao da je jedini na zemlji, isto se tako naš Gospodin napose bavi svakom dušom kao da nema njoj jednakih. ”

“Možeš se kao i mi baviti “jedinim potrebnim”, to jest dok se sva požrtvovno predaješ vanjskim djelima, jedini cilj neka ti bude: razveseliti Isusa, sjediniti se s njime što tješnje.”

“Predajući se Bogu srce ne gubi svoje prirođene nježnosti: ta nježnost naprotiv raste postajući čišća i božanskija.”

“On ne silazi svaki dan s neba zato da ostane u zlatnom ciboriju, nego da nađe drugo nebo koje mu je neizmjerno milje nego prvo: nebo naše duše načinjeno po njegovoj slici, živi hram Presvetoga Trojstva!…”

“Ne bojte se reći Isusu da ga ljubite, pa i kad to ne osjećate. To je sredstvo da prisilite Isusa da vam pomogne, da vas nosi kao malo dijete koje je odveć slabo da hoda.”

“Isus ne gleda toliko na veličinu djela niti na njihovu teškoću koliko na ljubav koja potiče na ova djela.”

“Ostanimo daleko od svega onoga što sjaji, ljubimo svoju malenost, ljubimo stoga što ništa ne osjećamo, tada ćemo biti siromašni duhom i Isus će doći po nas, koliko god daleko mi bile, On će nas preobraziti u plamen ljubavi…Pouzdanje i samo pouzdanje mora nas dovesti do Ljubavi…”

Među spisima sv. male Terezije pronađeni su i kraći spisi koje se prema tradiciji nazivaju opomene u obliku pobudnih izreka. Evo neke od njih za vašu duhovnu korist:

Opomene:

– Kao što neobrađeno polje, i kad je zemlja dobra, rodi samo korovom i dračem, isto tako i ljudsko srce.

– Ne ogovaraj: redovnike, svećenike i pustinjake!

– Ako si u društvu, ne govori mnogo!

– U svim svojim poslovima budi tih i skroman!

– Ne budi svojevoljan i tvrdoglav, osobito u nevažnim stvarima!

– Sa svakim budi jednako ljubazan!

– Ne izruguj se ničemu!

– Kada je potrebno da nekoga kazniš, kazni ponizno, skromno, imajući na pameti svoje vlastite pogreške.

– Prilagođuj se svojoj okolini: budi veseo s radosnima, žalostan sa žalosnima!

– Prije nego govoriš usrdno se pomoli Bogu!

– Ne opravdavaj se bez vrlo važnog razloga!

– Ne govori o tome što bi ti moglo služiti na čast, npr. o svome znanju, svojoj kreposti, o svom plemenitom radu itd. Ako je pak korisno ili potrebno, tada treba o tome govoriti ponizno i skromno, jer to su darovi Božji.

– Iskaži svoje mišljenje jednostavno i skromno. Ništa odviše ne uzdiži, ništa odviše ne pokudi.

– Dodaj svojim razgovorima uvijek nešto duhovnoga, izbjeći ćeš tada brbljanje i ogovaranje.

– Ne jamči ni za što, a da se prije temeljito ne raspitaš kako stvar stoji.

– Ne miješaj se u tuđe poslove, nego zadrži svoje mišljenje za sebe, ako protivno ne iziskuje potreba ili ljubav prema bližnjemu.

– Slušaj ponizno ako se govori o duhovnim stvarima i upamti ono što ti može koristiti!

– Otkrij ispovjedniku i duhovnom vođi sve napasti, pogreške i zle sklonosti jer će ti on savjetovati koje zapreka moraš odstraniti i koja sredstva upotrijebiti.

– Mnogo ćeš napredovati u kreposti ako sve činiš tako kao da pred sobom vidiš Boga.

– Ne slušaj ogovaranje drugih, a ti sam nemoj nikoga ogovarati; zlo govori jedino o sebi. Znak je da napreduješ kada se veseliš ako te tko ukori.

– Sva svoja djela prikaži na veću čast i slavu Božju.

– Ne predaj se neumjerenom smijehu. Tvoje veselje neka bude ponizno, skromno i ljubazno.

– Vazda pomišljaj da si sluga/sluškinja svima i u svima gledaj Krista, našega Gospodina, pa ćeš ga tako štovati i častiti.

– Postići ćeš savršenost ako često i pomno ispituješ savjest. Pogreške koje si našao popravi milošću Božjom.

– Ne brini se za pogreške bližnjega, nego se ugledaj u njegove kreposti i sjeti se svojih mana.

– Njeguj u sebi veliku ljubav prema svakom trpljenju za ljubav Kristovu!

– Svaki dan prikaži sebe pedeset puta Bogu s velikim žarom i čežnjom za njim.

– Čuvaj u svom srcu nadahnuća Božja i provedi u djelo dobre odluke, što si ih stvorio u razmatranju.

– Koliko god uzmogneš kloni se čudaštva, jer je to veliko zlo za redovničku obitelj.

– U svemu stvorenom gledaj Providnost Božju i mudrost i hvali ga u svemu.

– Otkini srce od svih stvari pa traži i naći ćeš Boga.

– Ne gradi se pobožnim izvana, a jednako ne pokaži ni svoje nehajnosti.

– Svoju pobožnost ne otkrij nikome bez potrebe. «Moja je tajna samo za mene», običavahu govoriti sv. Franjo i sv. Bernard.

– Ne tuži se na slabu hranu, nego se uvijek sjeti žuči i octa koje su nudili našem Gospodinu.

– Sjeti se nebeske gozbe, tamo nam se daje Bog za hranu – a gosti ove nebeske gozbe su anđeli i sveci Božji. Za ovom gozbom čezni svim srcem.

– Prije svakog se važnijeg posla pomoli.

– Ne čini, čega bi se stidio pred ljudima.

– Ne uspoređuj se s drugima, jer to može biti uzrokom velikih neprijateljstava i mržnje.

– Primi ponizno svaki ukor i moli Boga za osobu koja te kori.

– Ne govori o stvarima koje se tebe ne tiču, niti se o njima raspituj.

– U svemu se ponizi i mrtvi do smrti!

– Duša će ti se brzo usavršiti u ljubavi Božjoj ako često probudiš čin ljubavi. Ovo jednako vrijedi za sve ostale kreposti.

– Sva svoja djela prikaži nebeskom Ocu po zaslugama Isusa Krista.

– Prema svakom budi blag, a prema sebi – strog!

– Na blagdan svetaca razmišljaj o njihovim krepostima i moli da ih Bog i tebi dade.

– Svaku večer ispitaj pomno svoju savjest.

– Ako si poglavar, čuvaj se da ne kazniš u srdžbi, jer će kazna samo onda koristiti kada je podijeliš u potpunom miru.

– Vježbaj se u strahu Božjem, jer ovaj ponizuje i skruši srce.

– Promisli kako se brzo mijenjaju ljudi i bit će ti lako da se pouzdaš samo u Boga koji ostaje uvijek isti.

– Posavjetuj se o stvarima svoje duše samo s učenim i razboritim ispovjednikom i slušaj ga u svemu.

– Kadgod ideš k stolu Gospodnjem, moli ga za jednu osobitu milost radi neizmjernog milosrđa kojim dolazi u tvoje bijedno srce.

– Iako već imaš mnogo zaštitnika među svecima Božjim, ipak trebaš prema sv. Josipu gajiti osobitu pobožnost, jer je njegov zagovor kod Boga vrlo moćan.

– Ne propusti nipošto svoje molitve i pokornička djela i kad te muče nutarnji nemir i žalost, jer je đavao i samo radi toga uznemiruje. Podvostruči tada svoju revnost i Bog će ti doskora pomoći!

– Duševni mir uživat ćeš samo onda ako ti bude jedina želja da gledaš Boga, jedini strah da ga ne izgubiš, jedina žalost da ga još ne uživaš i jedino veselje sve što te k njemu vodi.

www.medjugorje-news.com

Napisite nam Vaše svjedočanstvo

Vezani članci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please turn off adblocker