MOLITVEVJERA I DUHOVNOST

Posveta Isusu Kristu po presvetoj Djevici i svetom Josipu

“Predivna Majko, donesi me tvojem dragom Sinu kao njegovo vječno vlasništvo. Po tebi me je Isus otkupio, po tebi neka me sada uzme. Majko milosrđa, podari mi milost od Boga zadobiti pravu mudrost. Primi me, ja te molim, u broj onih duša koje ljubiš, poučavaš, vodiš, hraniš i zaštićuješ kao tvoju djecu koja ti posve pripadaju.Ti vjerna Djevice, učini me u svim stvarima savršenim učenikom i nasljedovateljem Utjelovljene mudrosti, tvojeg Sina Isusa Krista”

(PO SV. LJUDEVITU MONFORTSKOM)

Moj Isuse, ti vječna i utjelovljena mudrosti! Dostojan si svake ljubavi i klanjanja. Ti si pravi Bog i pravi čovjek, Jedini sin Vječnog oca i dovijeka čiste Djevice Marije. Dubokim strahopoštovanjem klanjam ti
se u krilu i slavi tvojeg Oca, gdje si bio odvijeka. I klanjam ti se u djevičanskom krilu tvoje presvete majke Marije u vrijeme tvojeg utjelovljenja.

Zahvaljujem ti se, da si sám sebe razgolitio i uzelo lik sluge da bi mene oteo iz groznog ropstva Sotoni.

Vezani članci

Hvalim i slavim te, jer si htio u svemu biti podložan tvojoj Presvetoj majci Mariji, da bih i ja po njoj postao posve tvoj. Ali kako sam bio nezahvalan i nevjeran! Što sam ti tako sveto obećao i zavjetovao pri svojem krštenju, nisam držao. Što je bila moja obveza, nisam ispunio. Nisam više vrijedan zvati se tvojim djetetom, štoviše čak ni tvojim slugom. Ništa nema na meni što ne zaslužuje tvojega gađenja i tvoje kažnjavajuće pravednosti. Zato ne usuđujem se dulje približavati se samom tvojem presvetom i uzvišenom veličanstvu. Stoga utječem se tvojoj presvetoj Majci. Neka zagovara za mene. Ti si mi je darovao zacijelo za posrednicu. Po njoj uzdam se zadobiti pravu pokoru i oproštenje svojih grijeha, po njoj steći i sačuvati mudrost.

Tà zato te pozdravljam, Marijo, Bezgrešna, živo svetohranište Božje! U tebi skrovitoj Vječnoj mudrosti žele se klanjati anđeli i ljudi. Tebe pozdravljam, Kraljice neba i zemlje. Tvojoj vladavini sve je podloženo, što je pod Bogom. Pozdravljam te, ti sigurno utočište grešnika! Tvoja sućut nije bila još nikomu uskraćena. Usliši moj vapaj za božju providnost! Primi stoga darove i zavjete koje ti posvećujem, i ako sam siromašan i malen. Amen.

Ja, nevjerni grešnik, obnavljam i potvrđujem danas u tvoje ruke svoj krsni zavjet. Zauvijek odričem se Sotone, njegova sjaja i njegovih djela. Posve se predajem Isusu Kristu, Utjelovljenoj mudrosti, da bi svoj križ nosio za njim u sve dane svojeg života i njemu bio vjerniji nego što sam bio do sada. U nazočnosti cijelog nebeskog dvora izabirem danas Mariju, za svoju Majku i Gospodaricu. Tebi posvećujem i darujem kao tvoje dobro i vlasništvo svoje tijelo i svoju dušu, svo svoje vanjsko i nutarnje dobro, štoviše samu vrijednost svih mojih dobrih djela, prošlih, sadašnjih i budućih. Posve i potpuno, bez ikakvog izuzetka, ti imaš pravo raspolagati nada mnom i svim mojim prema tvojem nahođenju u vremenu i vječnosti za veću Božju čast.

Primi, predobra Djevice, moje posvemašnje predanje, pa i ako je samo neznatne vrijednosti. Vječna mudrost htjela se podložiti tvojoj majčinskoj vlasti. To podlaganje želim častiti i nasljedovati. Također ova žrtva mojeg posvemašnjeg predanja želi priznati obje tvoje moći nada mnom, grešnim čovjekom, i zahvaliti za milosne darove kojima te ukrasilo Presveto Trojstvo. Od sad želim kao tvoj vjerni sluga uvijek tražiti tvoju čast i tebi biti odanim u svim stvarima.

Predivna Majko, donesi me tvojem dragom Sinu kao njegovo vječno vlasništvo. Po tebi me je Isus otkupio, po tebi neka me sada uzme. Majko milosrđa, podari mi milost od Boga zadobiti pravu mudrost. Primi me, ja te molim, u broj onih duša koje ljubiš, poučavaš, vodiš, hraniš i zaštićuješ kao tvoju djecu koja ti posve pripadaju. Ti vjerna Djevice, učini me u svim stvarima savršenim učenikom i nasljedovateljem Utjelovljene mudrosti, tvojeg Sina Isusa Krista. Posve me daruj njemu, da po tvojoj punini dospijem njegovoj slavi u nebu. Amen.

Totus Tuus!

www.medjugorje-news.com hkm.hr

Vezani članci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button