MOLITVEVJERA I DUHOVNOST

Pobožnost 15 četvrtaka svetoj Riti – svetici nemogućeg

Prekrasna pobožnost: 15 četvrtaka svetoj Riti svetici nemogućeg

PRVI ČETVRTAK 10.02.

Dar stvaranja

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
IZ BIBLIJE
Pogledajte ptice nebeske! Ne siju, ne žanju niti sabiru u žitnice pa ipak ih hrani vaš nebeski otac. Promotrite poljske ljiljane, kako rastu! Ne muče se niti predu. A kažem vam: ni Salamon se u svakoj slavi ne zaodjenu kao jedan od njih! (Mt 6,26-29)

HIMAN DUHU SVETOMU
O, dođi, Stvorče, Duše Svet
Pohodi duše vjernika,
Poteci višnjom milosti,
U grudi štono stvori ih!

Zapali svjetlo u srcu,
zadahni dušu ljubavlju,
U nemoćima tjelesnim
Potkrepljuj nas bez prestanka!

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
sa Tješiteljem Presvetim
Nek’ bude sada i uvijeke! Amen

IZ ŽIVOTA SVETE RITE
Rita je rođena u Roccaporeni kod Cascie krajem 14. st. Njeni roditelji godinama nisu imali djece te su Ritu voljeli kao osobit dar s neba. Od malih nogu Rita je živjela okružena pticama, pčelama, cvijećem, drvećem, planinama i bistrim vodama rijeke.

Voljela je život, a u ljepoti stvaranja vidjela je Božju dobrotu i mudrost Njegove providnosti. Sv Rita nas uči kako živjeti u skladu s prirodom te postojano i s poštovanjem služiti svemu stvorenomu.

MOLITVA SV RITI
Pozdravljam te sv. Rito, posudo ljubavi,
ženo mira i uzore svih kreposti, vjerna Isusova učenice.
Svetice obitelji i oprosta

Pomozi nam vjerovati da je Bogu sve moguće
I priteci nam u pomoć u svakoj potrebi. Amen.

*Svaki četvrtak pročitajte i meditirajte jedan od dva teksta!!!!

IZ SPISA SV AUGUSTINA
Pitah zemlju i ona mi odgovori: “Ja nisam tvoj Bog”. Sve stvari na zemlji priznaše isto. Pitah nebo, sunce, mjesec, zvijezde. “Ni mi nismo Bog kojeg tražiš”, odgovoriše. Rekoh svim bićima koja okruživahu moje tijelo: “Pričajte mi o mom Bogu, iako niste On, pričajte mi o Njemu”.

A ona povikaše: “On je onaj koji nas stvori!” Moja pitanja bijahu moje misli, a njihova ljepota; njihovi odgovori. Gle, vidi nebo i zemlju koji su tu, a sami se nisu stvorili. Ti ih Gospodine stvori, Ti koji si lijep jer su oni lijepi; Ti koji si dobar jer su oni dobri; Ti koji jesi jer i oni jesu. (Ispovijesti 10,9; 11,6)

IZ UČENJA SV CRKVE
Bog želi međusobnu ovisnost stvorenja. Sunce i mjesec, cedar i maleni cvjetić, orao i vrabac, bezbrojne različitosti i nejednakosti govore nam da nijedno stvorenje nije samodostatno, da postoje samo u ovisnosti jedni o drugima, kako bi se uzajamno nadopunjavala na pomoć jedni drugima.

Čak i prije nego se čovjeku objavio u riječima istine, Bog se objavio kroz sveobuhvatni jezik stvaranja; red i sklad svemira kojeg otkrivaju i dijete i znanstvenik – “kroz veličinu i ljepotu stvorenih stvari spoznaju Stvoritelja”, “jer ih je stvorio sam Tvorac ljepote” (Mudr 13,3)..

Bog voli sva svoja stvorenja i skrbi za svako od njih i do najmanjeg vrapca. Ipak, Isus reče: “Vrjedniji ste nego mnogo vrabaca” (Lk 12,6-7) ili “A koliko je čovjek vrjedniji od ovce” (Mt 12,12) (Iz Katekizma katoličke crkve 340. 2500. 342)

MOLITVA LITANIJA (Iz Psalama 136)
Hvalite Jahvu jer je dobar:………Vječna je ljubav Njegova!
Hvalite Boga nad bogovima:
Hvalite Gospodina nad gospodarima:
Mudro sazda on nebesa:
On utvrdi zemlju nad vodama:

On načini svjetlila velika:
Sunce da vlada danom:
Mjesec i zvijezde da vladaju noću:
Hvalite Boga nebeskog:……………Vječna je ljubav Njegova!
Oče naš.

ZAKLJUČNA MOLITVA (iz liturgije)
Bože, koji si sve stvari načinio dobrima da budu znak tvoje mudrosti. Pomozi nam pridružiti se molitvi svih stvorenja odajući slavu tvom imenu svim svojim životom. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

DJELO OBRAĆENJA
Odluči se održavati čistim okruženje u kojemu živiš. Kad gledaš u nebo i u prirodu, pri svakom vremenu, divi se ljepoti i radosno zahvaljuj Gospodinu!

U ime Oca…

DRUGI ČETVRTAK 17.2.

Dostojanstvo ljudske osobe

U ime Oca i Sina i Duha svetoga. Amen

IZ BIBLIJE
I reče Bog: “Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična, da bude gospodar ribama morskim, pticama nebeskim i stoci.

Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih. I blagoslovi ih Bog i reče im: “Plodite se i množite, napunite zemlju. I bi tako. I vidje Bog sve što je učinio i bijaše veoma dobro. (Postanak 1,26-31)

HIMAN DUHU SVETOM
O, dođi, Stvorče, Duše Svet
Pohodi duše vjernika,
Poteci višnjom milosti,
U grudi štono stvori ih!

Zapali svjetlo u srcu,
zadahni dušu ljubavlju,
U nemoćima tjelesnim
Potkrepljuj nas bez prestanka!

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
sa Tješiteljem Presvetim
Nek’ bude sada i uvijeke! Amen

IZ ŽIVOTA SVETE RITE
Ritu su roditelji naučili čitati i pisati. Time je postigla jednostavnu osnovnu naobrazbu koja je, međutim, u vrijeme gotovo potpune nepismenosti bila veoma dragocjena. Mogla je bolje spoznati sebe i druge te razviti svoj razum i volju u službi dobra.

Sveta Rita nas uči otkrivanju ogromne vrijednosti naše osobnosti i poštivanju i promicanju dostojanstva svake ljudske osobe, od djeteta do starijih, od ljudskog zametka do smrtno oboljelog. Svaki je ljudski život svet.

MOLITVA SV. RITI
Pozdravljam te sv. Rito, posudo ljubavi,
ženo mira i uzore svih kreposti, vjerna Isusova učenice.
Svetice obitelji i oprosta
Pomozi nam vjerovati da je Bogu sve moguće
I priteci nam u pomoć u svakoj potrebi. Amen.

IZ SPISA SVETOG AUGUSTINA
Ljudi se dive planinskim vrhovima, bezbrojnim morskim valovima, širokom toku rijeke, obujmu oceana i orbitama nebeskih tijela dok za sebe ne mare. Čovjek je sam po sebi veće čudo nego sve ostalo što se događa u njemu posredstvom njegovog razuma.

Od svih čudesnih stvari, najčudesnija je što čovjek može doseći božansku narav i nositi je u sebi. Može se razlučivati od životinje ako ni po čemu, ono po svom razumu. Ne traži uokolo razloge za hvastanje. Jesi li ponosan na svoju snagu?

Divlje životinje su snažnije od tebe. Jesi li ponosan na svoju brzinu? Muha te može pobijediti. Hvališ li se svojom ljepotom? Kako li je lijepo paunovo perje. Odakle, onda, dolazi tvoja nadmoć? Od toga što si stvoren na sliku Božju. A gdje je ta slika Božja? U tvojoj glavi, u tvome razumu! (Ispovijesti 10,1 S – U Božjoj državi10,1; 8,24.1 – Tumačenje Evanđelja po Ivanu 3,4)

IZ UČENJA SVETE CRKVE
Crkva čvrsto drži da se priznavanje Boga nipošto ne protivi čovjekovu dostojanstvu, budući da to dostojanstvo ima svoj temelj i svoje potpuno savršenstvo u samom Bogu. Čovjek je od svog stvoritelja postavljen u društvo razuman i slobodan, ali još i više: kao sina ga poziva u samo božansko zajedništvo da bude dionikom sreće kojom je On sretan.

Nasuprot, ako se izgubi božanski temelj i nada u vječni život, čovjekovo dostojanstvo biva veoma teško povrijeđeno, kao što se to danas može veoma često vidjeti. Zagonetka života i smrti, krivnje i patnje ostaje tada bez rješenja, tako da ljudi nerijetko padaju u očaj.

Jedino Bog, koji poziva čovjeka na dublje razmišljanje i na poniznije traženje, daje potpun i posve siguran odgovor na to pitanje.
(Drugi Vatikanski sabor – Pastoralna konstitucija o Crkvi u suvremenom svijetu (GS) 21)

MOLITVA LITANIJA
Za ljepotu ljudske osobe, Hvala ti Gospodine!
Za dostojanstvo koje si joj dao.
Za slobodu i razum.
Za slobodnu volju i osjećaje.

Za jedinstvenost svake osobe.
Za znanstvena otkrića.
Za mušku i žensku spolnost.

Za savršenost ljudskog zametka.
Za besmrtnost naših duša.
Za buduće uskrsnuće naših tijela. Hvala ti Gospodine!
Oče naš.

ZAVRŠNA MOLITVA
Bože, Ti si jedini živi i pravi Bog. Svemir je pun tvoje prisutnosti, ali nadasve si u čovjeku, stvorenom na tvoju sliku i utisnuo si u njega znak svoje slave. Ti ga kroz svakodnevni rad pozivaš na suradnju i daješ mu i svoga Duha kako bi u Kristu, kao novi čovjek, mogao postati graditelj pravde i mira. Slava ti čast u vijeke vjekova. Amen.

DJELO OBRAĆENJA
Odluči da nećeš proklinjati i da se nećeš žaliti na svoj ili tuđi život. Pomozi dragovoljnim udrugama koje se bore protiv pobačaja i promiču život.
U ime Oca i Sina i Duha Svetog. Amen.

TREĆI ČETVRTAK 24.2.

Opstojnost zla

U ime Oca i Sina i Duha Svetog. Amen

IZ BIBLIJE
Isus reče: “Što iz čovjeka izlazi, to onečišćuje čovjeka. Ta iznutra, iz srca čovječjeg, izlaze zle namisli, bludništva, krađe, ubojstva, preljubi, lakomosti, opakosti, prijevara, razuzdanost, zlo oko, psovka, uznositost, bezumlje. Sva ta zla iznutra izlaze i onečišćuju čovjeka.” (Mk 7,20-23)

HIMAN DUHU SVETOM
O, dođi, Stvorče, Duše Svet
Pohodi duše vjernika,
Poteci višnjom milosti,
U grudi štono stvori ih!

Zapali svjetlo u srcu,
zadahni dušu ljubavlju,
U nemoćima tjelesnim
Potkrepljuj nas bez prestanka!

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
sa Tješiteljem Presvetim
Nek’ bude sada i uvijeke! Amen


IZ ŽIVOTA SVETE RITE
Vremena u kojima je živjela sveta Rita bila su teška i puna izazova. Oskudica, ratovi i nasilje svih vrsta bijahu česta pojava. Stanje kršćanske zajednice koja je 40 godina bila podijeljena velikim raskolom bilo je žalosno.

I na prostranom području Cascie ljudski život je vrijedio vrlo malo, a kao što znamo iz dokumenata, više se polagalo na isprazne stvari, zabavu i ugled, nego na Boga i izgradnju pravog i solidarnog društva.

Sljedeći primjer svojih roditelja Rita bijaše mirotvorac i u obitelji i u društvu, neumorno radeći za dobro i mir, ne padajući u beznađe i pesimizam. Rita nas uči prepoznavanju znakova vremena i pobjeđivanju zla prisutnog u nama i oko nas osobnim zalaganjem i u zajedništvu sa svim osobama dobre volje.

MOLITVA SV RITI
Pozdravljam te sv. Rito, posudo ljubavi,
ženo mira i uzore svih kreposti, vjerna Isusova učenice.
Svetice obitelji i oprosta

Pomozi nam vjerovati da je Bogu sve moguće
I priteci nam u pomoć u svakoj potrebi. Amen.

IZ SPISA SVETOG AUGUSTINA
Ne žalimo se i ne mrmljajmo o našim vremenima braćo. U stvari, što to novo ili drugačije tišti ljude našeg doba, a da nije tištalo i naše očeve? Uistinu, možemo li reći da trpimo tako mnogo i od istih poteškoća s kojima su se i oni nosili?

Ali možete biti sigurni kada bi se vratili i u vremenu svojih predaka, žalili bi se jednako ako mislite da su prošla vremena bila dobra, to je s toga što ta vremena više nisu vaša. Zašto mislite da je prošlost bolja od današnjice?

Shvatite da od Adama do danas nije bilo ničeg osim truda, znoja, muke i trnja. Je l’ nas potop slučajno zadesio? Jesu li nas teška vremena oskudice i rata pogodila da bi potvrdila naša jadikovanja Bogu na sadašnjicu?
(razgovor; Caillau-Saint Yves 2,92)

IZ UČENJA SVETE CRKVE
Ako, naime, čovjek pogleda u svoje srce, nalazi da je sklon na zlo i uronjen u tolike jade, koji ne mogu potjecati od njegova dobrog Stvoritelja. Tako je čovjek u samome sebi podijeljen. Zbog toga sav život ljudi, i pojedinaca i skupina, pruže sliku borbe, i to dramatične, između dobra i zla, između svjetla i tame.

Što više, čovjek otkriva da je nesposoban da sam od sebe uspješno suzbija nasrtaje zla, tako se svatko osjeća kao otkovan verigama.

Povrh toga sve što se protivi samome životu, kao što je ubojstvo bilo koje vrste, genocidi, pobačaji, eutanazija pa i svojevoljno samoubojstvo; sve što potvrđuje integritet ljudske osobe, kao što su sakaćenja, tjelesna i moralna mučenja, psihološke prisile;

sve što vrijeđa ljudsko dostojanstvo, kao što su neljudski uvjeti života, proizvoljna uhićenja, deportacije, ropstvo, prostitucija, trgovina bijelim robljem i mladeži; zatim, nedostojni uvjeti rada, gdje se sa radnicima ne postupa kao sa slobodnim i odgovornim osobama, nego kao s prostim sredstvima zarade:

svi ti i slični postupci zacijelo su sramotni već sami po sebi, i dok truju ljudsku civilizaciju više kaljaju one koji tako postupaju nego ne koji nepravdu trpe, i u proturječju su sa Stvoriteljevom čašću.
(Drugi vatikanski sabor – Pastoralna konstitucija o Crkvi u suvremenom svijetu (GS) 13.27)

MOLITVA LITANIJA
Na napade na Tvoju ljubav…….Gospodine, smiluj se!
Na zlostavljanje djece………
Na pobačaje i pornografiju……………
Na ratove i genocid………………..

Na rasizam i nepravdu…………………
Na podijelu među kršćanima…………..
Na zlo počinjeno svakog dana………
Na naše obitelji…………………….

Na našu domovinu………………
Na cijeli svijet…………….Gospodine, smiluj se!
Oče naš…..

ZAVRŠNA MOLITVA
Oče Sveti, koji vjekovima održavaš svoja obećanja, podigni glavu čovječanstva pritisnutu tolikim zlima i otvori naša srca nadi kako bismo bez straha dočekali slavni povratak Krista, suca i spasitelja. Jer on je Bog koji živi i kraljuje s tobom u jedinstvu Duha Svetoga u vijeke vjekova. Amen.

DJELO OBRAĆENJA
Tijekom tjedna nađi slobodnih 15 minuta za temeljit ispit savjesti te se ispovijedi i primi odrješenje.

U ime Oca i sina i Duha Svetoga. Amen

ČETVRI ČETVRTAK 4.3.

Otkupljenje

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

IZ BIBLIJE
Ta znate da od svog ispraznog načina života, što vam ga oci namriješe, niste otkupljeni nečim raspadljivim, srebrom ili zlatom, nego dragocjenom krvlju Krista, Jaganjca nevina i bez mane. (1 Pt 1,18-19)

HIMAN DUHU SVETOM
O, dođi, Stvorče, Duše Svet
Pohodi duše vjernika,
Poteci višnjom milosti,
U grudi štono stvori ih!

Zapali svjetlo u srcu,
zadahni dušu ljubavlju,
U nemoćima tjelesnim
Potkrepljuj nas bez prestanka!

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
sa Tješiteljem Presvetim
Nek’ bude sada i uvijeke! Amen

IZ ŽIVOTA SVETE RITE
U Ritino vrijeme duhovni pokreti koje su predvodili augustinac Simone Fidata iz Cascie i franjevac Bernandin iz Siene, usredotočili su vjerski put na svetu Kristovu ljudskost, tj. na “dobrog Isusa”, čovjekova prijatelja.

U tom je razdoblju nastao i vrlo se raširio znak svetog Imena Isusova, još uvijek vrlo omiljen i često otisnut na hostijama i vratima kuća i zgrada. To je znak IHS u kojem ”I” označava (Iesus=Isus), ”H” (Hominum=ljudski), “S” (Salvator=Spasitelj).

Taj je znak ucrtan i na drvenom sarkofagu izrađenom između 1457. – 1462. a tijelo naše svetice koja je voljela Isusa, pravoga Boga i pravoga čovjeka, kao svoje jedino blago kojem se potpuno posvetila bez ikakva premišljanja.

Znak te Ritine velike ljubavi Isusu bila je i stigma, koju je petnaest godina nosila na čelu. Sv. Rita nas uči vjerovati u raspetoga i uskrsloga Isusa kao u jedini put spasenja. Uči nas da ga otkrivamo u svetim sakramentima, kao vječnom izvoru milosti. Po predanju raspetom Isusu i najbeznadnije prilike se rasvjetljuju i nalaze spasenje.

MOLITVA SV RITI
Pozdravljam te sv. Rito, posudo ljubavi,
ženo mira i uzore svih kreposti, vjerna Isusova učenice.
Svetice obitelji i oprosta

Pomozi nam vjerovati da je Bogu sve moguće
I priteci nam u pomoć u svakoj potrebi. Amen.


IZ SPISA SV. AUGUSTINA
Kako bih volio upisati ovu istinu u vaša srca, braćo. Ako želite živjeti autentično kršćanstvo, slijedite Krista, u potpunosti, onakvog kakav je bio za nas. Na ovaj način moći ćete ga doseći onakvog kakav jeste i kakav je uvijek bio. Jer došao je k nama i postao čovjekom sve do križa. Došao je k nama kako bi slabe prenio preko mora ovoga svijeta do domovine u kojoj neće morati prelaziti more.

Načinio je svoj vlastiti put preko mora zbog čega je hodao po vodi da bi nam pokazao put. Ali, vi ne možete hodati po moru poput njega. Pustite neka vas povede, neka vas ponese drvo križa. Vjerujte u raspetog Krista i stići ćemo tamo. (Tumačenje Evanđelja po Ivanu 2,3-4)

IZ UČENJA SVETE CRKVE
Misterij čovjeka postaje doista jasan jedino u misteriju utjelovljenja Riječi. Krist, novi Adam, objavljujući misterij Oca i Njegove ljubavi potpuno otkriva i čovjeka njemu samome te mu objavljuje uzvišenost njegova poziva. On, savršen čovjek, koji je Adamovim sinovima vratio sličnost s Bogom, koja je već prvim grijehom izobličena.

Utjelovljenjem se Sin Božji na neki način sjedinio sa svakim čovjekom. radio je ljudskim rukama, razmišljao ljudskim umom, odlučivao ljudskom voljom, ljubio je ljudskim srcem. Rođen od Marije Djevice, postao je uistinu jedan od nas, u svemu nama sličan osim u grijehu.

Nevini jaganjac, prolivši slobodno svoju krv, zaslužio nam je život. I u njemu nas je Bog pomirio sa sobom i među nama i otrgnuo nas iz ropstva đavla i grijeha.

Svaki od nas može reći s Apostolom: Sin Božji “mi je iskazao ljubav i samog sebe za mene predao” (Gal 2,20) Krist je uskrsnuo, svojom je smrću uništio smrt i darovao nam život da, kao sinovi u Sinu, vičemo u Duhu: Abba, Oče!
(Drugi vatikanski sabor – Pastoralna konstitucija o Crkvi u suvremenom svijetu (GS)22)

MOLITVA LITANIJA
Od ravnodušnosti i bezboštva…………Spasi nas, Gospodine!
Od oholosti i zavisti……………
Od pornografije i nečistoće………………
Od lijenosti i površnosti…………………

Od izrabljivanja siromašnih i sebičnosti…………….
Od proklinjanja i laži……………..
Od rasizma i mržnje………………….
Od zasjeda đavolskih……………

Od svakoga zla i grijeha…………..
Od straha i očaja……………
Po tvome utjelovljenju……………
Po tvojoj smrti i uskrsnuću svojemu……….
Po poslanju Duha Svetoga…………….Spasi nas, Gospodine!
Oče naš……

ZAVRŠNA MOLITVA
Gospodaru života i povijesti pred kojom se stišava svaka oluja; daj da se Tvoj narod uvijek raduje kad sluša Tvoj glas i s nadom gradi vedri mir Tvoga vječnog Kraljevstva. Amen.

DJELO OBRAĆENJA
Ukrasi svoju spavaću sobu Raspelom. Svakog dana, ujutro i uvečer, smireno se prekriži i poljubi Raspetog Isusa. Odbaci sve praznovjerne predmete.

U ime Oca i Sina I Duha Svetoga. Amen.

PETI ČETVRTAK 11.3.

Krštenje

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

IZ BIBLIJE
Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio! (Mt 28,18-20)

HIMAN DUHU SVETOM
O, dođi, Stvorče, Duše Svet
Pohodi duše vjernika,
Poteci višnjom milosti,
U grudi štono stvori ih!

Zapali svjetlo u srcu,
zadahni dušu ljubavlju,
U nemoćima tjelesnim
Potkrepljuj nas bez prestanka!

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
sa Tješiteljem Presvetim
Nek’ bude sada i uvijeke! Amen

IZ ŽIVOTA SVETE RITE
Sveta je Rita kao dijete krštena u župnoj crkvi Sv. Marije u Casci. Dobila je ime Margarita što na latinskom znači dragi kamen. Za roditelje, njeno krštenje nije bilo samo lijep obred i ljupka svetkovina, već pravi dar milosti što su ga potkrijepili primjerom svoga života i kršćanskim odgojem kćeri, koja kasnije postaje redovnicom.

Kao majka, sveta je Rita, svoja dva sina, isto tako krstila u crkvi u Casci a vjerojatno je i više puta bila krsna kuma. Sv Rita nas uči da je krštenje pravi Uskrs, prijelaz iz zla u dobro, iz grijeha u svetost, iz kraljevstva đavla u kraljevstvo Božje.

Ona nas podsjeća, da nas upravo taj Božji dar čini svetima, djecom Božjom, članovima crkve te po njemu treba biti proživljen osobnim izborom uvjerenosti prema Božjim zapovijedima, uz pomoć molitve i sakramentalnog života.

MOLITVA SV RITI
Pozdravljam te sv. Rito, posudo ljubavi,
ženo mira i uzore svih kreposti, vjerna Isusova učenice.
Svetice obitelji i oprosta

Pomozi nam vjerovati da je Bogu sve moguće
I priteci nam u pomoć u svakoj potrebi. Amen.

IZ SPISA SV. AUGUSTINA
“Čisti ste zbog riječi koju vam navijestih” (Iv 13,10) Zašto Gospodin nije rekao – čisti ste zbog krštenja kojim ste očišćeni? On je rekao: “Zbog riječi koju vam navijestih” jer zajedno s vodom riječ je ona koja čisti. Ako oduzmete riječ, što li je voda nego samo voda?

Ako se doda riječ stvara se sakrament koji postaje poput vidljive riječi. Odakle voda dobiva ovakvu kakvoću čišćenja srca kada dotakne tijelo, ako ne od riječi koja je djelotvorna, ne zbog toga što se izgovara već zbog toga što se u nju vjeruje?… Iz tog razloga u Djelima apostolskim čitamo: Bog “vjerom očisti njihova srca! (Dj 15,9)…

Pridjev očišćavajući, zasigurno se ne može pridodati elementu koji je tekuć i osjetljiv kao voda. Međutim, s riječju vjere ona dobiva ovakvu učinkovitost te je Crkva Božja koristi za posvećenje, blagoslivljanje i krštenje. U krštenju, ona malo dijete čisti iako ono ne zna srcem vjerovati da bi opravdalo niti ustima ispovijedati da bi se spasilo.

(Rim 10,10) (Tumačenje Evanđelja po Ivanu 8,30)

IZ UČENJA SVETE CRKVE
Sveti krst je temelj cijelog kršćanskog života, ulaz u život Duha i vrata koja otvaraju pristup drugim sakramentima. Po krštenju smo oslobođeni od grijeha i nanovo rođeni kao sinovi Božji, postajemo Kristovi udovi i pritjelovljeni smo Crkvi te bivamo dionici njezina poslanja.

Nazivamo ga darom, milošću, pomazanjem, prosvjetljenjem, odjećom neraspadljivosti, kupelji preporođenja, pečatom. Dar je, jer se podjeljuje onima koji ništa ne donose; jer se daje i onima koji su krivnjom opterećeni.

Krštenje, jer se u vodi pokapa grijeh; pomazanje, jer je sveto i kraljevsko; prosvjetljenje, jer je ižaravajuće svijetlo; odjeća, jer prekriva našu sramotu; kupelj, jer nas pere; pečat, jer nas čuva i znak je Božjeg Gospodstva….
(Katekizam katoličke crkve 1213,1216)

MOLITVA LITANIJA
Za ljepotu ljudske osobe, Hvala ti Gospodine!
Za dostojanstvo koje si joj dao.
Za slobodu i razum.

Za slobodnu volju i osjećaje.
Za jedinstvenost svake osobe.
Za znanstvena otkrića.

Za mušku i žensku spolnost.
Za savršenost ljudskog zametka.
Za besmrtnost naših duša.
Za buduće uskrsnuće naših tijela. Hvala ti Gospodine!
Oče naš.


ZAVRŠNA MOLITVA
Sveti i milosrdni Oče, hvalimo te, blagoslivljamo te, slavimo te zbog sakramenta našeg ponovnog rođenja. iz rastrganog srca tvoga Sina izvire za nas svadbeni dar krštenja, prvi Uskrs vjernika, vrata našeg spasenja, početak života u Kristu i izvor nove čovječnosti. Za taj dar tvoje dobrote, tvoja te obitelj ljubi u vijeke vjekova. Amen.

DJELO OBRAĆENJA
Potraži u župnoj matici krštenih datum svoga krštenja i proslavi ga duhovnom radošću. Preispitaj koji su tvoji najozbiljniji grijesi i propusti i odreci ih se, jer si kršten.

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

ŠESTI ČETVRTAK 18.3.

Euharistija

U ime Oca i Sina i Duha Svetog. Amen.

IZ BIBLIJE
Kao razumnima velim: sudite sami što govorim. Čaša blagoslovna koju blagoslivljamo nije li zajedništvo krvi Kristove? Kruh koji lomimo nije li zajedništvo tijela Kristova? Budući da je jedan kruh, jedno smo tijelo mi mnogi, ta svi smo dionici jednoga kruha. (1 Kor 10,15-17)

HIMAN DUHU SVETOM
O, dođi, Stvorče, Duše Svet
Pohodi duše vjernika,
Poteci višnjom milosti,
U grudi štono stvori ih!

Zapali svjetlo u srcu,
zadahni dušu ljubavlju,
U nemoćima tjelesnim
Potkrepljuj nas bez prestanka!

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
sa Tješiteljem Presvetim
Nek’ bude sada i uvijeke! Amen


IZ ŽIVOTA SVETE RITE
Cascia je gradić euharistijskog čuda koje se dogodilo 1330., a koje je u vrijeme sv. Rite bilo vrlo štovano brojnim svečanim procesijama i papinskim oprostom kojeg je dao papa Bonifacije IX. Te je godine u Sieni prokrvarila hostija jer svećenik, koji ju je nosio nepokretnom bolesniku za Svetu Pričest, nije iskazao dužno štovanje stvarnoj Isusovoj prisutnosti u Euharistiji već je umetnuo hostiju među stranice knjige.

Augustinac bl. Simeone Fidati donio je čudotvornu relikviju u Casciu gdje je odmah pobudila veliko pučko štovanje. To nas euharistijsko čudo podsjeća da euharistija, izvor i vrhunac čitava života Crkve, nije ništa drugo do raspeti i uskrsli Isus, živi Bog, početak i kraj svega, Gospodar povijesti.

Sv. Rita nas, stoga, poziva da s ljubavlju sudjelujemo na svetoj misi, ne kao nečemu propisanome, već kao susretu s Isusom, darom života i zajedništva. Stoga je lijepo da je središte ove pobožnosti 15 četvrtaka upravo sudjelovanje na svetoj misi. Sv Rita nas poziva i da živimo u zajedništvu kao jedno tijelo, kloneći se svake podjele kako na pričesti ne bismo uzaludno primali Tijelo Gospodinovo.

MOLITVA SV RITI
Pozdravljam te sv. Rito, posudo ljubavi,
ženo mira i uzore svih kreposti, vjerna Isusova učenice.
Svetice obitelji i oprosta
Pomozi nam vjerovati da je Bogu sve moguće
I priteci nam u pomoć u svakoj potrebi. Amen.

IZ SPISA SV AUGUSTINA
Ne griješeći i vjernici pokazuju da spoznaju značenje tijela Kristova. Jer ako žele živjeti duh Kristov moraju postati tijelo Kristovo. Razumijete li me što vam govorim, braćo moja? Tijelo Kristovo može živjeti samo kroz duh Kristov.

O tome nam govori apostol kad kaže: “Budući da je jedan kruh, jedno smo tijelo mi mnogi, ta svi smo dionici jednoga kruha.” (1Kor 10,17). Otajstvo ljubavi! Simbol zajedništva! Veza milosrđa! Svi koji žele živjeti imaju mjesto i sve što je nužno za život. Priđite bliže, vjerujte, postanite dio tijela i oživjet ćete.

Ne prezirite pripadnost skupini, nemojte biti zaraženi da vas treba odstraniti ili izobličeni da vas se treba sramiti. Budite prekrasni, zdravi i cijeli i ostanite udruženi s Kristom! Židovi su se raspravljali jer nisu mogli pojmiti kruh sloge i nisu ga mogli prihvatiti.

Oni koji jedu od tog kruha ne prepiru se jer iako je jedan kruh, jedno smo tijelo mi mnogi. Kroz ovaj kruh Bog one istog duha zadržava u istom domu.
(Tumačenje Evanđelja po Ivanu 26,13)

IZ UČENJA CRKVE
Koji primaju Euharistiju s Kristom se tješnje sjedinjuju. Krist ih pak sjedinjuje sa svim vjernicima u jedno tijelo – Crkvu. To protjelovljenje Crkvi, već ostvareno po krštenje, pričest obnavlja, učvršćuje i produbljuje. Na krštenju smo bili pozvani da tvorimo jedno tijelo.

Taj poziv ostvaruje Euharistija. Ako ste Tijelo Kristovo i njegovi udovi, onda je na stol Gospodnji stavljen vaš sakrament, primite svoj sakrament. Odgovorite “Amen” (“Da, tako je”) na ono što primate i tim odgovorom to potpisujete. Čuješ riječ: “Tijelo Kristovo”; ti odgovaraš “Amen”. Budi, dakle, Kristov ud da bi tvoj amen bio istinit.

(Katekizam katoličke crkve 1936)

MOLITVA LITANIJA
Za ljepotu ljudske osobe, Hvala ti Gospodine!
Za dostojanstvo koje si joj dao.

Za slobodu i razum.
Za slobodnu volju i osjećaje.
Za jedinstvenost svake osobe.
Za znanstvena otkrića.

Za mušku i žensku spolnost.
Za savršenost ljudskog zametka.
Za besmrtnost naših duša.
Za buduće uskrsnuće naših tijela. Hvala ti Gospodine!
Oče naš.


ZAVRŠNA MOLITVA
Oče koji si nas pozvao da podijelimo živi kruh s neba, pomogni nam podijeliti i zemaljski kruh u Kristovoj ljubavi kako bi se utažila svaka glad tijela i duše. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

DJELO OBRAĆENJA
Odredi da ćeš sudjelovati na nedjeljnoj svetoj misi kao na svečanom susretu. Pozovi prijatelja koji to obično ne čini da pođe s tobom. Pokušaj tom sastanku dati veliku važnost.

U ime Oca i Sina i Duha Svetog. Amen.

SEDMI ČETVRTAK 25.3.

Duh Sveti

U ime Oca i Sina i Duha svetog. Amen.

IZ BIBLIJE
Kad je napokon došao dan pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakog od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti. (Dj 2,1-4)

HIMAN DUHU SVETOM
O, dođi, Stvorče, Duše Svet
Pohodi duše vjernika,
Poteci višnjom milosti,
U grudi štono stvori ih!

Zapali svjetlo u srcu,
zadahni dušu ljubavlju,
U nemoćima tjelesnim
Potkrepljuj nas bez prestanka!

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
sa Tješiteljem Presvetim
Nek’ bude sada i uvijeke! Amen

IZ ŽIVOTA SVETE RITE
Sveta je Rita jedno od velikih remek djela Duha Svetoga. Ona živo želi da svi njeni štovatelji upoznaju “slavnu nepoznatu osobu”, Duha Svetoga, treću Osobu Presvetoga Trojstva. Sveta je Rita mnogo vremena posvećivala molitvi te je veliki prostor njezina srca zauzimala Božja prisutnost.

Za svoga muža, sinove, svojtu i rodbinu, za crkvu i društvo molila je od Oca nadasve dar Duha Svetoga koji je svjetlost, ljubav, snaga, sreća, dobrohotnost i oprost, koji je sve.

Dan danas, za sve svoje štovatelje i za cijeli Crkvu sv. Rita je moćna zagovornica; u najtežim i bezizlaznim situacijama ona oživljava nadu, izgubljena čovjeka vraća Bogu i pripravlja ga na posluh i pokornost vodstva Duha Svetog. Možemo reći bez preuveličavanja da je Rita iz Cascie veliki karizmatik.

MOLITVA SV RITI
Pozdravljam te sv. Rito, posudo ljubavi,
ženo mira i uzore svih kreposti, vjerna Isusova učenice.

Svetice obitelji i oprosta
Pomozi nam vjerovati da je Bogu sve moguće
I priteci nam u pomoć u svakoj potrebi. Amen.

IZ SPISA SVETOG AUGUSTINA
Mi također primamo Duha Svetog ako volimo crkvu, ako smo zbliženi milosrđem i ako zaslužujemo ime katolika i vjernika. Uvjereni smo, o braćo, da oni koji posjeduju Duha Svetoga vole crkvu Kristovu. Velik je broj različitih darova koje daje Duh Sveti za svakodnevni život, a vi možda nemate ni jedan od njih.

Međutim, ako ljubite, ne možete reći da nemate ništa. Ako ljubite zajedništvo, što god netko posjedovao, posjeduješ i ti. Odagnaj zavist iz svog srca, sve što je moje bit će i tvoje; ako se oslobodimo osjećaja zavisti, sve što je tvoje bit će i moje.

Zavist dijeli, zdravlje ujedinjuje. Međutim, imam Duha Svetoga ako ljubim Crkvu, a ljubim je ako sam u njenom jedinstvu i milosrđu. Ako si milosrdan, imat ćeš sve. bez milosrđa ma što god imao; beskorisno je.

A kako milosrđe ovisi o Duhu Svetom, poslušaj što apostol kaže: “Ta ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan!” (Rim 5,5)
(Tumačenje Evanđelja po Ivanu 32,8)

IZ UČENJA CRKVE
Može se reći kako je u Duhu Svetom skroviti život trojedinoga Boga postao potpuni dar, prelijevanje ljubavi među Božanskim Osobama koja se u Duhu Svetom pokazuje kao dar. Upravo je Duh Sveti osobno iskazivanje tog sebe davanja i ljubavi.

On je osoba – ljubav, on je osoba – dar. U njemu imamo neumorno blago stvarnosti i neopisivo produbljenje koncepta Božanske Osobe, koju nam samo Božansko otkrivenje može posvjestiti. Dah božanskog života, Duh Sveti, se na najjednostavniji i najuobičajeniji način iskazuje i osjeća u molitvi. Lijepo je i korisno znati da gdje god na svijetu se ljudi sastaju u molitvi Duh Sveti je s njima, živi dah molitve.

Lijepo je i korisno prepoznati da je prisutnost i djelatnost Duha Svetog jednaka molitvama prikazanim širom svijeta u prošlosti, sada i u buduće. Duh Sveti je dar koji u čovjekovo srce ulazi s molitvom. U molitvi on se prvenstveno iskazuje kao pomoć u našim slabostima. Naša teška vremena vape za molitvom.
(Ivan Pavao II – Enciklika Dominumet Vivificantem 10,65)

MOLITVA LITANIJA
Plod Duha je ljubav,…………Izmoli je (ga) za nas!
ti si ju Rito iskusila.
Plod Duha je mir,
ti si ga Rito iskusila.

plod Duha je radost,
ti si ju Rito iskusila.
Plod Duha je strpljivost,
ti si ju Rito iskusila.

Plod Duha je praštanje,
ti si ga Rito iskusila.
Plod Duha je čistoća,
ti si ju Rito iskusila.

Plod Duha je vjernost,
ti si ju Rito iskusila.
Plod Duha je samostega,
ti si ju Rito iskusila.

Plod Duha je nada,
ti si ju Rito iskusila.
Oče naš……

ZAVRŠNA MOLITVA
Bože, izvore svakog zajedništva,nitko od nas nema što dati svojoj braći a da prije toga ne razgovara s Tobom; daj nam svoga Duha, savezu savršena zajedništva da nas preobliči u novo čovještvo, slobodno i sjedinjeno u tvojoj ljubavi. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

DJELO OBRAĆENJA
Ispitaj svoj stav prema molitvi: koliko vremena u danu posvećuješ molitvi i na koji način moliš. Češće se obraćaj Duhu Svetom kako bi te poučio molitvi.

U ime Oca i Sina i Duha Svetog. Amen.

OSMI ČETVRTAK 1.4.

Otajstva crkve

U ime Oca i Sina i Duha Svetog. Amen.

IZ BIBLIJE
Doista, kao što je tijelo jedno i ima dosta udova, a svi udovi tijela iako mnogi, jedno su tijelo – tako i Krist. Ta u jednom Duhu svi smo jedno tijelo kršteni. .A vi ste tijelo Kristovo i pojedinačni udovi. (Kor 12,12-13;27)

HIMAN DUHU SVETOM
O, dođi, Stvorče, Duše Svet
Pohodi duše vjernika,
Poteci višnjom milosti,
U grudi štono stvori ih!

Zapali svjetlo u srcu,
zadahni dušu ljubavlju,
U nemoćima tjelesnim
Potkrepljuj nas bez prestanka!

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
sa Tješiteljem Presvetim
Nek’ bude sada i uvijeke! Amen


IZ ŽIVOTA SVETE RITE
U doba Rite kršćanska zajednica je bila teško podijeljena raskolom, velikom unutarnjom podjelom koja je dovela do izbora dvaju pa čak i triju papa istovremeno, sa zahtjevom svakog od njih da bude zakoniti Petrov nasljednik.

U pozadini svega toga bila je borba kraljeva i kneževa za prevlast, borba bez obzira i bez milosti. Sveta Rita je ljubila Crkvu i Svetog Oca te je molila i trpila za njih. Kako bi iskazala tu ljubav u dobi od 70 godina odlučila se pješice uputiti na hodočašće u Rim.

Sv Rita nas uči da svoje pripadanje vjeri u Isusa nikad ne dijelimo od svog pripadanja Crkvi, jer su Isus i Crkva jedno tijelo. Crkva uvijek ima potrebu za obraćenjem, ali je isto tako, neraskidivo vezana za Krista koji ju je ljubio i posvetio svojom krvlju.

MOLITVA SV RITI
Pozdravljam te sv. Rito, posudo ljubavi,
ženo mira i uzore svih kreposti, vjerna Isusova učenice.
Svetice obitelji i oprosta

Pomozi nam vjerovati da je Bogu sve moguće
I priteci nam u pomoć u svakoj potrebi. Amen.

IZ SPISA SVETOG AUGUSTINA
Radujmo se i zahvalimo Bogu. Ne samo jer smo kršćani već i jer smo postali sami Krist. Razumijete li to, braćo? Spoznajete li milosti koju je Bog izlio na vas? Divite se i radujte, postali smo Krist! Ako je Krist glava, a mi udovi, cijelog čovjeka čine on i mi. Punina Krista su glava i udovi.

Što predstavlja glava i udovi? Krista i Crkvu. Možemo svojatati ovu povlasticu jer Krist je po apostolu obećao: “A vi ste tijelo Kristovo, i pojedinačno i udovi.” (1 Kor 12,17) nije se želio odvojiti od nas, ali se nije ni stopio s nama, dapače, bio nam je daleko.

Jer može li biti veće udaljenosti nego između stvorenja i stvoritelja, između boga i čovjeka, između pravde i nepravde, između vječnosti i smrtnog stvorenja?…I na koji je način došao do točke kada je bio poput nas, a mi poput njega?
Riječ je tijelom postala i prebivala među nama.
(Tumačenje Evanđelja po Ivanu 21,8-9)

IZ UČENJA CRKVE
Krist i Crkva jesu, dakle, “čitav Krist”. Crkva je s Kristom jedno. Sveci imaju vrlo živu svijest tog jedinstva. Jedinstvo Krista i Crkve, Glave i udova Tijela, uključuje i razlikovanje obiju stvarnosti u osobnom odnosu. Taj je vidik često izražen slikom zaručnika i zaručnice. tema Krista, Zaručnika crkve, bila je od proroka pripravljena i od Ivana krstitelja naviještena.

Gospodin se sam označio “Zaručnikom” (Mk 2,19). Apostol predstavlja Crkvu i svakog vjernika, tj. ud njihova tijela, kao Zaručnicu, “zaručenu” Kristu Gospodinu” da je posveti” (Ef 5,26), koju je vječnim savezom sebi pridružio i o kojoj se ne prestaje brinuti kao o svom vlastitom Tijelu. (KKC 795,796)

MOLITVA LITANIJA
Za mir u obiteljima………………….Sv. Rito, zagovaraj nas!
Za ozdravljenje bolesnih
Za zaštitu djece
Za vedrinu starosti
Za izbore mladih

Za vjernost bračnih drugova
Za poslanje roditelja
Za složnost posvećenih osoba
Da budemo sposobni praštat

Da budemo snažni u trpljenju
Da dobro izvršavamo svoje obveze
Da vjerujemo u pobjedu dobra

Da izgradimo bolji svijet
Da širimo Evanđelje
Da živimo u svetosti
Oče naš…

ZAVRŠNA MOLITVA
Bože Stvoritelju i Oče, koji nanovo sjedinjuješ zalutale i paziš ih u jedinstvu, dobrostivo pogledaj na stado svoga Sina kako bi oni koji su posvećeni jednim Krštenjem oblikovali jednu jedinu obitelj vezom ljubavi i prave vjere. Po Kristu i Gospodinu našem. Amen.

www.medjugorje-news.com

Napisite nam Vaše svjedočanstvo

Vezani članci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Molimo Vas ugasite AdBlock-er