VJERA I DUHOVNOST

Deset kreposti Blažene Djevice Marije kao putokaz koji će nas odvesti u nebo

Pred nama je svibanj, mjesec Blažene Djevice Marije, koji nas poziva na poseban način ući u otajstvo Marijina života. Ona je, prema riječima svetog Ljudevita Montfortskog, najbrži, najkraći i najlakši put do Isusa.

Marija je, prema riječima svetog Ljudevita Montfortskog, remek-djelo stvaranja. Ona je kći Vječnoga Oca, majka Vječnog Sina i mistična supruga Duha Svetoga. Drugim riječima, Marija je usko povezana s Presvetim Trojstvom i može nas ujediniti s Bogom.

Upoznavajući Mariju i njezin život, u nama se budi ljubav i želja za nasljedovanjem. Ona je uistinu vrijedna oponašanja. Portal Catholic Exchange donosi nam deset Marijinih kreposti kao putokaz koji će nas odvesti u nebo. Molimo Gospu za milost da ih provedemo u djelo!

Velika vjera

Marija je uistinu bila žena velike vjere. U trenutcima Isusove smrti vjera apostola bila je snažno uzdrmana do samih temelja. Gospa je intenzivno trpjela, ali u svojoj se vjeri nikada nije pokolebala. Stoga se, usred oluja i žestokih kušnji života, obratimo Mariji da bismo ojačali vjeru. “Marijo, ojačaj moju vjeru!” U konstituciji Drugoga vatikanskoga koncila “Svjetlo naroda” navodi se kako je Marija bila prvi Isusov učenik – doista i najvjerniji učenik.

Nepokolebljiva nada

Ne samo da je Marija imala duboku i čvrstu vjeru, već je imala i nepokolebljivu nadu. Sveti Ignacije Lojolski i katolička predaja istaknuli su važnost Isusova ukazanja Majci Mariji nakon što je uskrsnuo od mrtvih. Gospa nam pomaže da uzdignemo naš um, naše srce, našu dušu, naše cijelo biće prema Bogu i nebu. Više nego išta drugo, Marija nam želi pomoći da dođemo do neba. To je nada – vjerovanje da ćemo kroz molitve upućene Mariji doći sigurni u nebo.

Milosrđe i nadnaravna ljubav

Marija je bila obuzeta milosrđem i u sebi je nosila nadnaravnu ljubav. Najveća od svih vrlina je milosrđe, a nadnaravna ljubav podrazumijeva da ljubimo Boga svim našim srcem, umom, dušom i snagom. Nitko nikada nije volio Boga i bližnjega više od Marije.

Njezina je ljubav prema Bogu bila plamteća vatra, a njezina revnost za spasenje duša nema granica i nikada ih neće imati. Marija pokreće ljubav u našim srcima i zbog njezina se moćnog zagovora budi gorljiva ljubav prema Bogu i bližnjemu.

“Draga Majko Marijo, nauči me ljubiti i, poput tebe, umrijeti od ljubavi!”

Primjer strpljivosti

U sjenama sumnje, jedna od kreposti koja nam je najpotrebnija je strpljenje – i to ono herojsko. Gospa je strpljivo čekala Gospodina, strpljivo je prihvatila nerazumijevanje i patnju koje je Bog dopustio. Strpljivo je pratila Isusa na Križnom putu. U konačnici, Marija je strpljivo stajala pod križem i podnosila patnju zajedno s Isusom radi spasenja svijeta.

“Draga Majko Marijo, nauči me rasti u strpljenju!”

Uzor čistoće

Gospa je u Fatimi rekla kako je većina duša izgubljena za vječnost zbog grijeha tijela, odnosno zbog grijeha protiv šeste i devete zapovijedi koje se odnose na čistoću. Posvećenje Mariji i njezinu Bezgrešnom Srcu najmoćnije je sredstvo za postizanje čistoće – biti primjer čistoće, živjeti skromnost i umrijeti čistim srcem.

“Presveta Marijo, najčistija Marijo, izmoli za mene čistoću srca, uma, tijela i duše. Pomozi mi živjeti Blaženstvo: “Blago čistima srca, oni će Boga gledati.”

Marijina poslušnost

Isus je bio “poslušan do smrti, smrti na križu.” (Fil 2) Kao Isus, Marija je čuvala i živjela onu najzahtjevniju vrlinu poslušnosti. Izgovarajući svoj Fiat (svoje da), Marija je izrazila svoju želju da bude potpuno pokorna Božjoj volji u poslušnosti. “Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!”

“Draga Marijo, u svijetu obilježenom tolikim pobunama i neposlušnošću, pomozi mi da očuvam i živim poslušnost!”

Duboka i postojana molitva

Gospa je imala stalno, dinamično i duboko jedinstvo s Bogom u svim vremenima i na svim mjestima – to je molitva! Gospa nas uvijek potiče da molimo – da molimo neprestano!Molitve upućene Mariji za nas su svemoćne. Prvo Isusovo javno čudo, na svadbi u Kani, nastalo je snažnim Marijinim zagovorom.
“Marijo, molim te, nauči me moliti i podari mi veliku želju za molitvom. Marijo, moli i zauzmi se za mene uvijek!”

Pokora

U Lurdu i Fatimi Gospa je naglasila veliku potrebu za molitvom, ali i za praksom pokore – prinošenja žrtava za obraćenje i spasenje grešnika. U Fatimi je rekla kako su mnoge duše izgubljene jer nema dovoljno ljudi koji se mole i prinose žrtve za njih. Djeci u Fatimi je rekla kako mogu ponuditi sve kao žrtvu Bogu i to osobito za obraćenje grješnika. Smisao pokore nije toliko u veličini djela koje činimo već u ljubavi koja daje snagu i vrijednost djelovanju. Ponudimo svoje pokore Bogu kroz Bezgrešno Srce Marijino.

Anđeoska slatkoća i krotkost

Još jedna od Marijinih uzvišenih kreposti bila je njezina anđeoska slatkoća i uzvišena krotkost. Pod time mislimo na to da je Marija bila vrlo ljubazna, nježna, krotka, susretljiva, privlačna – i sve to uvijek ukazujući na Boga. Neka Gospin primjer i nas potakne na osjećaje ljubaznosti, suosjećanja, blagosti i krotkosti u našim odnosima s drugima.
Papa Franjo, u svom dokumentu “Radost evanđelja”, daje nam za primjer Gospin susret s Elizabetom. Neka nam taj susret bude primjer i poticaj da i mi radosno susrećemo druge u svakodnevnici.

Nježan i krotak duh

Marija je na najsvetiji način utjelovila istinski nježan i krotak duh. Ipak, ona je bila i snažna žena. Svoju je snagu pokazala podno križa te ju s pravom nazivamo “Stabat Mater”.

U posljednjim trenutcima našeg života obratimo se Mariji i molimo je za hrabrost i snagu. Molimo je i za milost svih milosti – da umremo u stanju milosti kako bismo se ujedinili s njom i zauvijek na nebu hvalili Oca, Sina i Duha Svetoga!

www.medjugorje-news.com

Izvor
hkm.hr

Vezani članci

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button