CRKVAVJERA I DUHOVNOST

Čudesna slika Gospe od krunice koja isijava zrake svijetlosti i obnavlja boju

Nacionalno svetište Gospe od krunice, Chiquinquira u Kolumbiji seže još iz 16. stoljeća, točnije 1562., te je značajno po slici Bogorodice Alonsa de Narvaesa koju je dao naslikati izaslanik Antonio de Santana. S obzirom da je slikaru nedostajalo ulja i platna, na pamučni ogrtač domorodačkog stanovništva slikao je pigmentima iz zemlje i sokova voćaka.

Do kada ćeš biti skrivena? Kada će doći dan kada ćeš pokazati svoju suverenu divotu, a moja se duša ispuniti radošću?

Najprije je slika izložena u izaslanikovoj kapelici, no krhka slika u lošim je uvjetima ubrzano propadala. Kapelica je postala spremište za žito, a slika je zaboravljena, sve do dolaska pobožne žene Marije Ramos. Ona je sliku prenijela u improvizirani oratorij, te se godinama molila pred slikom u nadi da će Gospa pokazati svoju divotu svijetu. “Do kada ćeš biti skrivena? Kada će doći dan kada ćeš pokazati svoju suverenu divotu, a moja se duša ispuniti radošću?”, molila bi.

Molbe su joj uslišane 26. prosinca 1568. kada je Ramos uočila domorotkinju kako prolazi sa sinom, koji je uplašen počeo plakati. U tom trenutku su žene vidjele sliku kako lebdi i isijava zrake svijetla, a platnu su obnovljene izvorne boje. To je čudo bilo više puta zabilježeno, a zadnji se put zbilo u ožujku 1999.

Papinim odobrenjem, slika je okrunjena 1919. kada je Bogorodica proglašena kraljicom i zaštitnicom Kolumbije.

Sama slika prikazuje Djevicu Mariju s bijelim velom, plavim ogrtačem i ružičastom tunikom. U rukama drži krunicu, kao i Isus u njenom naručju. Sveti Antun joj je zdesna, a sveti Andrija slijeva. U naručju Djevice, Isus sve ljude poziva k sebi. Sliku krase dvije krune, dvije krunice, žezlo, Boyacin križ, Red San Carlosa i Kongresni red; okružen je s 30 polukružnih oklopa sa štitovima Svete Stolice, provincije i nekih biskupija; sa slike vise krunica i dvije srebrne ruže.

Od 17. stoljeća o slici i svetištu skrbe dominikanci, koji su podigli baziliku. Papinim odobrenjem, slika je okrunjena 1919. kada je Bogorodica proglašena kraljicom i zaštitnicom Kolumbije.

svetište

www.medjugorje-news.com/ hkm.hr

Vezani članci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button