VJERA I DUHOVNOSTCRKVA

Vrijeme provedeno pred Isusom u Presvetim Oltarskom Sakramentu donosi velike milosti

Vrijeme provedeno pred Isusom u Presvetim Oltarskom Sakramentu donosi velike milosti Prema katoličkom nauku su tijelo i krv Kristova u euharistiji «istinski, bitno i stvarni prisutni». Po euharistijskoj molitvi koju izgovara svećenik, a posebno po epiklezi (zazivu Duha Svetoga) i riječima pretvorbe (konsekracije) događa se misterij pretvorbe kruha i vina u tijelo i krv Kristovu. Budući da je Kristova zapovijed «ovo činite meni na spomen» bila upućen apostolima danas samo zaređeni svećenici mogu valjano slaviti euharistiju i vršiti pretvorbu, jer su samo oni nasljednici apostola.

Za katolike i Katoličku Crkvu je dakle u posvećenoj hostiji Isus realno prisutan i ostaje prisutan također i nakon misnog slavlja, zbog toga se hostije čuvaju u svetohraništu i zato katolici ne štuju hostiju kao npr. likovne prikaze Isusa, nego se klanjaju hostiji u kojoj je pravi Bog Isus Krist prisutan. Katolička teologija ne vidi nikakvu oprečnost između činjenice da i nakon pretvorbe kruh i vino ostaju oblikom kruh i vino i vijeruju da je u euharistijskom kruhu i vinu Kristova prisutnost prava i stvarna.https://www.youtube.com/embed/8nu3BaJu4f8?feature=oembed&wmode=opaque

Nek se na ime Isusovo prigne svako koljeno (Fil 2, 10).

Posvećena Hostija je istovremeno Bog utjelovljen u tom komadiću kruha. To je Otajstvo pred kojim nam treba zastati dah, pred kojim nam trebaju klecati koljena, jer nakon pretvorbe, to više nije običan kruh i to nije samo simbol, nego živi Bog, proslavljeni Krist Gospodin.“ U Hostiji je onaj isti Isus koji je naviješten od proroka, začet po Duhu svetom i rođen od Marije Djevice, koji je ozdravljao bolesne, umro, pokopan, uskrsnuo, uzašao na nebo. Pred tim Otajstvom, koje nam je dano, bacamo se na koljena i vapimo sa sv. Tomom ‘Gospodin moj i Bog moj’”.

Pred Presvetim Oltarkim Sakramentom možeš šutjeti i promatrati Boga, govoriti mu, slušati ga,… možeš zahvaljivati ili prositi za milosti, možeš što hoćeš. Bog je tu da te sluša, On uvijek ima vremena za tebe, uvijek je uza te. Možeš biti siguran/na da neće nikome reći ono što si mu povjerio/la pa čak ni onda ako mu ne kažeš da je stvar strogo povjerljiva. Molitva je susret s Bogom, to je trenutak u kojem tražiš ideju, savjet, nešto planiraš… to je trenutak u kojem bi trebao rasti u ljubavi i vjeri. Molitva pred Presvetim Oltarskim Sakramentom je najintimniji susret tebe i Spasitelja.

Elise Vaughan dobila milosti dok je molila pred Presvetim

Gospođa Elise je bila uzorna majka u Engleskoj.

Kroz 20 godina svoga bračnoga života, svaki je dan provela u klanjanju jedan sat pred Presvetim sakramentom, kako bi svojoj djeci izmolila milost svećeničkog ili redovničkog zvanja.

Gospodin ju je uslišao.

Četiri od pet njezinih kćeri postadoše redovnicama.

Šestorica od osam njezinih sinova postadoše svećenicima.

Vrijeme provedeno pred presvetim donosi velike milosti

Bolestan si, bolesna si, svoju bolest donesi Gospodinu koji ozdravlja i predaj mu je s vjerom. Biblija kaže da je žena koja je bolovala od krvarenja sav svoj novac potrošila na liječenje, a ipak joj ni liječnici nisu mogli pomoći. Prestala je krvariti kada  je uspjela doći do Isusa i taknuti se njegovih haljina, došla je s vjerom. Zamislite koju mi prvilegijiu imamo. Možemo doći nesmetano Isusu koji je prisutan u komadiću kruha i zove nas  “Dođite k meni svi vi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim” (Mt 11,28-29). Imajući u vidu dinamiku modernog života, svaki čovjek osjeća, manje ili više, teret umor i opterećenost a Isus mu nudi odmor, zdravlje, slobodu,… »Uzmite jaram moj na sebe« (Mt 11,29) Kakav je to jaram koji nam Isus predlaže? »Učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca« (Mt 11,29). Drugim riječima: uđite u moju školu, postanite moji prijatelji i dopustite mi da vas oslobodim od svega što vas tišti. Isus dakle od nas ne traži da nosimo dodatni teret, da obvezama koje nas već iscrpljuju dodamo još neke, naprotiv: uzeti Isusov jaram znači prepustiti se njemu, uspostaviti osobni odnos s njim i dopustiti da nas on ljubi svojim blagim i poniznim Srcem. To znači sve usmjeriti na njegovu ljubav i toj ljubavi podrediti sav svoj život. Oslobodite se od ljudskih veza, ljudskih obzira, oslobodite se straha, i naći ćete spokoj dušama svojim.

Provedite neko vrijeme u nekoj crkvi u prisutnosti Presvetog Sakramenta i vidjet ćete kolike će vam milosti to donijeti. Vrijeme koje pobožno provedete pred euharistijskim Gospodinom, pokazat će se najzaslužnijim u vašem životu, jednako kao što će vam biti i najveća utjeha u času smrti i za svu vječnost. Znajte da ćete više primiti moleći 20 minuta pred Presvetim Sakramentom nego li za sve duhovne molitve tijekom dana. Istina, Gospodin svagdje čuje naše molitve, jer je obećao „ištite i dat će vam se” ali je svojim slugama objavio kako će oni koji ga pohode u Presvetom Sakramentu primiti obilatu mjeru milosti. Zato ako imamo priliku ne oklijevajmo, nego poput mudraca sa istoka potražimo Isusa i dođimo pokloniti mu se Isusu . “Gospodin nas zove. Gospodin nas traži. Gospodin nas čeka.” Rastimo u Gospodinu!

Ne dopustite da vas savlada duh klonulosti i malodušnosti. Simptom je oholosti isključivo oslanjanje na vlastite snage. Dopustite Isusu da vas osvoji i promijeni a kasnije napuni vaše srce do vrha tako da Vaš odgovor Njemu bude savršena predanost.

www.medjugorje-news.com

Izvor
obitelj malih marija

Vezani članci

Back to top button