MOLITVE

Trodnevnica Presvetom Trojstvu

Zaziv Trojstvu za spasenje

Ponizno Te molimo, o Trojstvo i Jednistvo, kada dođe dan žalosti i posljednjeg ognja te pukne onaj srebreni konop duše koju si oblikovao neka Ti sigurna potrči u susret. Prihvati je da, oslobođena pritiska pakosnika, uzmogne zavrijediti da se uzdigne k Tebi u slobodu i u slavu djece Božje.
Uz Tvoju pomoć Ti koji si blagoslovljen, Trojedini Bože, u vijeke vjekova. Amen

Sv. Ante Padovnaski

Prva krunica Presvetom Trojstvu:

(moli se na Gospinoj krunici)

Na križ se moli:

Vjerovanje

Na veliko zrno se moli:

Slava Ocu koji me je stvorio
Slava Sinu koji me je otkupio
Slava Duhu Svetom koji me posvetio

Na mala zrnca se moli

Presveto Trojstvo, Trojedini Bože, koga prizivljemo, blagoslovi nas svojom snagom io slobodi od svakoga zla duše i tijela.

Na kraju krunice:

Posveta Presvetom Trojstvu:

Presveto Trojstvo, Tebi predajem i posvećujem cijeloga sebe, Tebi, Bože Oče, moje sjećanje i moja djela, Tebi Bože Sine, moj razum i moje riječi, Tebi Bože Duše Sveti, moju volju i moje misli; Tebi Presveto čovještvo Isusa Krista, moje srce i
moje tijelo, moj jezik i moja osjetila i sva trpljenja. Amen

Druga krunica Presvetom Trojstvu

* Vjerovanje

* Slava Ocu (12)

* Tebi, Vječnom Ocu, predajem život svoj i smrt svoju i dušu svoju!

* Slava Ocu (12)

* Tebi, Vječnom Sinu, predajem život svoj i smrt svoju i dušu svoju!

* Slava Ocu (12)

* Tebi, Vječnom Duhu, predajem život svoj i smrt svoju i dušu svoju!

Na kraju se tri puta ponovi:

A tebi, Sotono, naređujem da odstupiš od mene, u ime Isusovo jer ja zauvijek potpuno pripadam
Vječnom Trojedinom Bogu. Amen

MOLITVA PRESVETOM TROJSTVU ZA GREŠNIKE

Presveto Trojstvo – Oče, Sine i Duše Sveti! Ponizno te molim i prikazujem ti predragocjeno Tijelo, Krv, Dušu i Božanstvo Isusa Krista, koji je prisutan u svim svetohraništima širom svijeta, kao naknadu za sve uvrede, svetogrđa i nemarnosti, kojima te ljudi vrijeđaju. Po neizmjernim zaslugama njegova Presvetog Srca i neokaljanog Srca Marijina, molim te: obrati jadne grešnike! Amen.

Slava Ocu…

MOLITVA PRESVETOM TROJSTVU ZA OBITELJ

Slavimo te Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si dostojanstvo obitelji ustanovio na sliku svoga Trojstvenog zajedništva ljubavi.

Klanjamo ti se, Gospodine Isuse Kriste, Otkupitelju naš, jer si se udostojao roditi u ljudskoj obitelji i jer si svojom žrtvom na križu bračnu ljubav od rane grijeha iscjelio, te bračno i obiteljsko zajedništvo ljubavi i vjernosti učinio sakramentom svoga saveza s Crkvom. Hvalimo te, Duše Sveti Tješitelju, koji po sakramentu ženidbe, zajedničkoj molitvi i nedjeljnoj euharistiji, kršćansku obitelj neraskidivo ujedinjuješ i posvećuješ, da može biti svetište života i škola kršćanske ljubavi.

Ponizno te molimo, Svemogući Bože, da se po uzoru na Svetu Obitelj, u našem kršćanskom domu, ostvari božanski naum o braku i obitelji – da naša obitelj bude istinska zajednica vjere, života i ljubavi. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen !

Litanije Presvetom Trojstvu

Gospodine , smiluj se!
Kriste , smiluj se!
Gospodine , smiluj se!
Kriste , čuj nas!
Oče nebeski , Bože, – smiluj se nama
Sine Otkupitelju svijeta Bože,
Sveto Trojstvo, Jedan Bože,
Bože jedini u naravi,

Bože u tri Osobe,
Bože, Oče, Sine ,Duše Sveti,
Bože Sine, ljubezni Otkupitelju,
Bože Duše Sveti , oživljavajući Tješitelju,
Neizmjerni , Sveti Bože,
Sveti jaki, sveti neumrli Bože,
Bože , kojeg nebesa nad nebesima ne mogu obuhvatiti,
Bože , u kojemu , iz kojega i po kojemu je sve,
Bože , u kojem živimo i jesmo,

Bože , koji jesi, koji bijaše i koji ćeš po sve vijeke biti,
Bože , koji otvaraš svoju ruku i obasipaš sve što živi svojim blagoslovom, – smiluj se nama
Milostivo budi , oprosti nam , Presveto Trojstvo! – Oslobodi nas Presveto Trojstvo
Milostivo budi, usliši nas ,Presveto Trojstvo!
Od svakog zla
Od svakog grijeha
Od oholosti i pretvaranja
Od neumjerenosti i grješne sklonosti za zemaljska dobra,
Od nevjere i krivovjerja,
Od lijenosti u Tvojoj službi,

Od svake nečistoće u mislima, riječima i djelima,
Po svojoj neizmjernoj svemogućnosti,
Na dan sudnji, – Oslobodi nas, Presveto Trojstvo!
Mi griješnici, – Tebe molimo usliši nas!
Da se Tebi , Presveto Trojstvo , jedinom klanjamo,
Da tebi vjerno služimo cijeloga života svoga,
Da nikada ne obesčastimo Tvoga svetoga imena,
Da svetkujemo Tebi posvećene dane s dostojnom pobožnošću,
Da iskazujemo svojim roditeljima i poglavarima štovanje i ljubav,
Da ne naškodimo ni jednom čovjeku ni na duši ni na tijelu ,
Da nikoga ne varamo niti tuđa dobra ne prisvajamo,

Da sačuvamo svoje srce od svake nedopuštene misli i želje,
Da ne okaljamo svojega tijela ni jednim grješnim djelom,
Da bližnjega ne osuđujemo i ničim ne naškodimo njegovu dobru,
Da tebe , trojedini Bože , ljubimo nadasve , a bližnjega kao samoga sebe,
Da nikada ne preziremo obilja Tvoje dobrote , ljubavi i strpljivosti,
Da se na muci i križu pouzdajemo u Tvoju svetu providnost,
Da se uvijek posvećujemo živoj , svetoj i Bogu ugodnoj žrtvi. – Tebe ,molimo,usliši nas
Presveto Trojstvo,

Jaganjče Božji,koji oduzimaš grijehe svijeta
Oprosti nam , Gospodine!
Jaganjče Božji , koji oduzimaš grijehe svijeta,
Usliši nas , Gospodine!
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta,
Smiluj se nama , Gospodine!
Kriste , čuj nas!
Kriste , usliši nas!
Gospodine , smiluj se!
Oče naš.

Pomolimo se!

Svemogući ,vječni Bože , koji si nama svojim slugama udijelio milost , da u svijetlu prave vjere veličanstvo vječnoga Trojstva spoznamo i u tom se veličanstvu Jedinstvu klanjamo , udijeli nam čvrstu vjeru , da i u najtežim nevoljama od stare kreposti ne odstupimo i da nas ništa od Tvoje ljubavi ne odijeli.

Po Isusu Kristu , Sinu Tvojemu , Gospodinu našemu.

Amen

www.medjugorje-news.com

Vezani članci

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button