VJERA I DUHOVNOST

Zašto Bog dozvoljava tolike smrti i prirodne katastrofe diljem svijeta?

Zašto ima toliko prirodnih katastrofa diljem svijeta? Knjiga Otkrivenja spominje takve događaje, ali ih ne objašnjava. Bog je obećao Noi da više nikada neće potopiti zemlju i sva živa stvorenja(vidi Post 9:11).

Tko šalje prirodne katastrofe? Tko ih je slao u prošlosti? Znamo da ih Bog dopušta, jer se ništa ne događa mimo Njegovog cjelokupnog plana. Da bismo razumjeli zašto postoje prirodne katastrofe, trebamo razmisliti o poslanici Rimljanima 8:19-23: “Doista, stvorenje sa svom žudnjom iščekuje ovo objavljenje sinova Božjih: 20 stvorenje je uistinu podvrgnuto ispraznosti – ne po svojoj volji, nego zbog onoga koji ga podvrgnu – ali u nadi. 21 Jer i stvorenje će se osloboditi robovanja pokvarljivosti da sudjeluje u slobodi i slavi djece Božje. 22 Jer znamo: sve stvorenje zajedno uzdiše i muči se u porođajnim bolima sve do sada”

Sada znamo da Adamov grijeh nije samo bio katastrofa za ljudsku rasu. Adamova pobuna protiv Boga također je zarazila svemir. Sveti pisac, sveti Pavao, čuje kako svemir viče poput žene u trudovima. Drugi vatikanski koncil ovako sažima: “Crkva će… postići svoje puno savršenstvo tek u slavi neba, kada će doći vrijeme obnove svega. U to će vrijeme ljudski rod kao i cijeli svijet, koji je tijesno povezan s čovjekom i po njemu doseže svoj cilj, biti savršeno obnovljen u Kristu” (Dogmatska konstitucija o Crkvi, Lumen Gentium, br. 48).

Simply Catholic

www.medjugorje-news.com

Napisite nam Vaše svjedočanstvo

Vezani članci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please turn off adblocker