MOLITVE

Ovo je jedinstveni križni put kojeg je sastavio sam Isus!

Definitivno, jedinstven križni put je onaj kojeg je zabilježio sam Isus Krist, koji svetoj Faustini Kowalskoj, svetici Božjeg milosrđa progovorio riječi za čovječanstvo na svakoj postaji križnog puta. Možemo slobodno reći da je autor ovog križnog puta sam Krist.

Isusove riječi za vrijeme križnog puta su moćne, obraćaju se direktno čovjeku i tjeraju ga u dublje razumijevanje patnje našeg Gospodina Isusa Krista. U ovim riječima Isus iznosi jedinstvena otkrića čovjeku. Izmolite ga i zajedno sa svetom Faustinom zavirite u nutrine svog i Isusovog čovještva na križu, ili samo pročitajte Isusove riječi upućene vama:

Uvodna molitva
Milosrdni Gospodine, Učitelju moj, želim Te vjerno slijediti. Želim Te nasljedovati u svom životu na sve savršeniji način i zato Te molim da mi kroz razmatranje Tvoje muke udijeliš milost dubljeg razumijevanja misterija duhovnoga života. Marijo, Majko milosrđa, uvijek vjerna Kristu, vodi me stopama gorke muke svoga Sina i izmoli mi sve potrebne milosti za plodnosno provođenje Križnog puta.

I. POSTAJA
Isusa osuđuju na smrt

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.
„Glavari svećenički i cijelo Vijeće tražili su kakvo lažno svjedočanstvo protiv Isusa da bi ga mogli pogubiti. Ali ne nađoše, premda pristupiše mnogi lažni svjedoci.“ (Mt 29, 59-60)

ISUS: Ne čudi se što si često nevino optužena. Ja sam prvi, nedužan, iz ljubavi prema tebi, pio kalež te muke. Kada sam stajao pred Herodom, dao sam ti milost da se izdigneš iznad ljudskog prijezira i vjerno ideš mojim stopama.

FAUSTINA: Osjetljivi smo na riječi i odmah želimo odgovoriti. Duša koja šuti je snažna. Nijedna joj protivština ne može nauditi ako ustraje u šutnji. Duša koja šuti sposobna je za najdublje sjedinjenje s Bogom.

MOLITVA: Milosrdni Isuse, pomozi mi prihvatiti svaku ljudsku osudu. Ne dopusti da ikada osuđujem Tebe u mojim bližnjima.

II. POSTAJA
Isus nosi svoj teški križ

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.
„Tada Pilat uze i izbičeva Isusa. A vojnici spletoše vijenac od trnja i staviše mu ga na glavu; i zaogrnuše ga grimiznim plaštem. I prilazili su mu i govorili: Zdravo, kralju židovski! I pljuskali su ga. A Pilat ponovno iziđe i reče im: Evo vam ga izvodim da znate: ne nalazim na njemu nikakve krivice. Iziđe tada Isus s trnovim vijencem, u grimiznom plaštu. A Pilat im kaže: Evo čovjeka! I kad ga ugledaše glavari svećenički i sluge, povikaše: Raspni ga, raspni!“ (Iv 19, 1-6)

ISUS: Ne boj se patnje, jer ja sam s tobom. Što više zavoliš patnju, to će čišća biti tvoja ljubav prema meni.

FAUSTINA: Isuse, hvala Ti za današnje male križeve, za protivštine u ostvarenju mojih nakana, za poteškoće u životu u zajednici, za krivo tumačenje mojih namjera, za pretrpljeno poniženje, za grubo ophođenje, za nepravedne optužbe, za loše zdravlje i iscrpljenost, za odricanje od vlastite volje, za umiranje sebi, za nepriznanje ni u čemi, za propast svih mojih planova.

MOLITVA: Milosrdni Isuse, nauči me cjeniti životne poteškoće, bolest i svako trpljenje. Pouči me s ljubavlju nositi svakodnevni križ.

III. POSTAJA
Isus pada prvi put pod križem

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.
„Poput ovaca svi smo lutali i svaki svojim putem je hodio. A Jahve je svalio na nj bezakonje nas sviju.“ (Iz 53, 6)

ISUS: Nenamjerni grijesi duša ne umanjuju moju ljubav prema njima niti me ometaju da se sjedinim s njima. Ali grijesi, bili oni i najmanji, a dobrovoljni – oni okivaju moju milost i takve duše ne mogu obasuti svojim darovima.

FAUSTINA: O moj Isuse, kako sam sklona zlu; i to me tjera neprestano bdjeti nad sobom, ali ništa me ne straši; uzdam se u Božju milost koje i za najveću bijedu ima u izobilju.

MOLITVA: Milosrdni Gospodine, čuvaj me od svake, pa i one najmanje, svojevoljne i svjesne nevjere.

IV. POSTAJA
Isus susreće svoju žalosnu Majku

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.
„Ovaj je evo postavljen na propast i uzdignuće mnogima u Izraelu i za znak osporavan – a i tebi će samoj mač probosti dušu – da se razotkriju namisli mnogih srdaca!“ (Lk 2, 34-35)

ISUS: Iako su sva djela koja su plod moje volje osuđena na velike muke, dobro promisli je li ijedno od njih bilo osuđeno na veće muke od mog djela – djela Otkupljenja.

FAUSTINA: Ugledah Presvetu Djevicu, neizrecivo lijepu. Došla je od oltara k mome klacalu i zagrilila me. Rekla mi je: „Budi hrabra i ne boji se varljivih poteškoća, već se zagledaj u muku moga sina. Na taj ćeš način pobijediti.“

MOLITVA: Marijo, Majko milosrđa, neprestano budi uz mene, osobito u trpljenju na isti način kako si bila prisutna na Križnom putu svoga sina.

V. POSTAJA
Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.
„Kad ga odvedoše, uhvatiše nekog Šimuna Cirenca koji je dolazio s polja i stave na nj križ da ga nosi za Isusom.“ (Lk 23, 26)

ISUS: Poteškoće dopuštam kako bih umnožio njegove zasluge. Ne nagrađujem za postignut uspjeh, već za strpljivost i muku za mene podnesene.

FAUSTINA: O moj Isuse, ne nagrađuješ za uspjeh u radu, već za iskrenu volju i uložen trud. Zato sam potpuno mirna makar sva moja djela i napori bili nadvladani i neostvareni. Ako učinim sve što je u mojoj moći, ono dalje ne ovisi o meni i zato ni najveće oluje ne remete moj mir.

MOLITVA: Isuse, neka svaka misao, svaka riječ i svako moje djelo bude učinjeno samo iz ljubavi prema Tebi. Pročisti moje nakane.

VI. POSTAJA
Veronika pruža Isusu rubac

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.
„Izrastao je pred njim poput izdanka, poput korijena iz zemlje sasušene. Ne bijaše na njem ljepote ni sjaja da bismo se u nj zaglédali, ni ljupkosti da bi nam se svidio. Prezren bješe, odbačen od ljudi, čovjek boli, vičan patnjama, od kog svatko lice otklanja, prezren bješe, odvrgnut.“ (Iz 53, 2-3)

ISUS: Znaj ovo; svako dobro koje učiniš nekoj duši smatram kao da si učinila meni samom.

FAUSTINA: Od Isusa učim biti dobra, on Njega koji je sama dobrota, kako bi se mogla zvati kćerkom Nebeskoga Oca. Velika ljubav može male stvari promijeniti u velike i jedino ljubav daje vrijednost našim djelima.

MOLITVA: Gospodine Isuse, učini milosrdnima moje oči, moje ruke, moje usne i moje srce. Preobrazi me u Tvoje milosrđe.

VII. POSTAJA
Isus drugi put pada pod križem

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.
„A on je naše bolesti ponio, naše je boli na se uzeo, dok smo mi držali da ga Bog bije i ponižava“ (Iz 53,4)

ISUS: Razlog tvojih padova je što previše računaš na sebe, a premalo se oslanjaš na mene. Znaj da sama od sebe ne možeš učiniti ništa. Bez moje posebne pomoći nisi u stanju primiti ni moje milosti.

FAUSTINA: Isuse, ne ostavljaj me samu u trpljenju. Gospodine, ti znaš koliko sam slaba, da sam ponor bijede i ništavnost sama. Zar je, dakle, čudno ako me ostaviš samu i padnem? Zato, Isuse, moraš biti sa mnom, poput majke uz slabo djetešce – čak i više.

MOLITVA: Gospodine, dopusti mi osloniti se na Tvoju milost da ne upadam u iste pogreške, a ako padnem, pomozi mi ustati i slaviti Tvoje milosrđe.

VIII. POSTAJA
Isus tješi rasplakane žene

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.
„Za njim je išlo silno mnoštvo svijeta, napose žena, koje su plakale i naricale za njim. Isus se okrenu prema njima pa im reče: Kćeri Jeruzalemske, ne plačite nada mnom, nego plačite nad sobom i nad djecom svojom.“ (Lk 23, 27-28)

ISUS: O kako mi je draga živa vjera. Reci ovo svima: želim da žive duhom vjere.

FAUSTINA: Žarko molim Gospodina da se udostoji osnažiti moju vjeru da se u svakodnevnom sivilu života ne oslanjam na ljudsko raspoloženje, već na duh. O, kako čovjeka sve privlači k zemlji, ali živa vjera podržava dušu u višim sferama, a sebičnu ljubav prema sebi stavlja na mjesto koje joj pripada – posljednje.

MOLITVA: Milosrdni Gospodine, hvala Ti na Svetom krštenju i milosti vjere. Ponovno vapijem Tebi: “Gospodine vjerujem, umnoži moju vjeru!”

IX. POSTAJA
Isus treći put pada pod križem

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.
„Zlostavljahu ga, a on puštaše, i nije otvorio usta svojih. K’o janje na klanje odvedoše ga; k’o ovca, nijema pred onima što je strižu, nije otvorio usta svojih. Al’ se Jahvi svidje da ga pritisne bolima. Žrtvuje li život svoj za naknadnicu, vidjet će potomstvo, produžit’ sebi dane i Jahvina će se volja po njemu ispuniti.“ (Iz 53, 7, 10)

ISUS: Dijete moje, najveća prepreka svetosti je bezvoljnost i bezrazložan nemir. On ti oduzima mogućnost vježbanja u krjeposti. Uvijek sam ti spreman oprostiti. Koliko god me puta za to budeš molila, toliko puta slaviš moje milosrđe.

FAUSTINA: Isuse moj, usprkos Tvojim milostima ipak osjećam i vidim svu svoju bijedu. Dan mi počinje u borbi i u borbi završava. Jedva nadvladam jednu teškoću, namjesto nje eto drugih deset. No ne mučim se time, jer dobro znam da je ovo vrijeme borbe, a ne mira.

MOLITVA: Milosrdni Gospodine, predajem ti sve što je isključivo moje, grijeh i ljudsku slabost. Molim Te, uroni moju bijedu u svoje beskrajno milosrđe.

X. POSTAJA
Isusa svlače

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.
„Vojnici pak, pošto razapeše Isusa, uzeše njegove haljine i razdijeliše ih na četiri dijela – svakom vojniku po dio. A uzeše i donju haljinu, koja bijaše nešivena, otkana u komadu odozgor dodolje. Rekoše zato među sobom: Ne derimo je, nego bacimo za nju kocku pa komu dopadne – da se ispuni Pismo“ (Iv 19, 23-24)

FAUSTINA: Iznenada je preda me stao Isus, bez odjeće, prekriven ranama po čitavom tijelu. Oči u krvi i suzama, lice posve unakaženo, prekriveno pljuvačkom. Tada mi je Gospodin rekao: „Zaručnica mora sličiti svome Zaručniku“. Razumjela sam svu dubinu tih riječi, nema tu mjesta nikakvoj sumnji. Moja sličnost s Isusom mora biti u trpljenju i poniznosti.

MOLITVA: Isuse, blaga i ponizna srca, preobrazi moje srce po Tvome srcu.

XI. POSTAJA
Isusa pribijaju na križ

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.
„A prolaznici su ga pogrđivali mašući glavama: Ti koji razvaljuješ Hram i za tri ga dana sagradiš, spasi sam sebe! Ako si Sin Božji, siđi s križa! Slično i glavari svećenički s pismoznancima i starješinama, rugajući se, govorahu: Druge je spasio, sebe ne može spasiti! Kralj je Izraelov! Neka sada siđe s križa pa ćemo povjerovati u nj! Uzdao se u Boga! Neka ga sad izbavi ako mu omilje! Ta govorio je: Sin sam Božji!“ (Mt 27, 39-43)

ISUS: Učenice moja, velikom ljubavlju ljubi one koji ti nanose patnju i čini dobro onima koji te mrze.

FAUSTINA: O moj Isuse, Ti znaš koliko je napora potrebno da bi se razgovaralo iskreno i jednostavno s onima od kojih nas sama naša narav odvraća, ili s onim koji nam, svjesno ili nesvjesno, nanose patnje – ljudski je to nemoguće. U takvim se trenucima, više no ikada, u toj osobi trudim otkriti Isusa i iz ljubavi prema Isusu činim sve za tu osobu.

MOLITVA: O najčišća Ljubavi, vladaj mojim srcem u svoj punini i dopusti mi voljeti iznad svake ljudske mjere.

XII. POSTAJA
Isus raspet umire na križu

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.
„Kada dođoše do Isusa i vidješe da je već umro, ne prebiše mu golijeni, nego mu jedan od vojnika kopljem probode bok i odmah poteče krv i voda.“ (Iv 19, 33)

ISUS: Sve je ovo za spasenje duša. Razmisli, kćeri moja, što činiš za njihovo spasenje.

FAUSTINA: Tada sam ugledala Gospodina Isusa pribijena na križ. Visio je tako neko vrijeme dok nisam ugledala čitavo mnoštvo duša razapetih poput Njega. Ugledala sam i drugo, i treće mnoštvo duša. Drugo mnoštvo nije bilo razapeto na križ; te su duše rukama snažno držale križ. Ni treće mnoštvo duša nije bilo raspeto, ali nisu ni rukama držale križ već su ga nezadovoljne vukle za sobom. Tada mi je Isus rekao: „Vidiš – duše koje mi nalikuju u podnošenju muka i pogrda bit će mi slične i u slavi. A one koje mi manje nalikuju u podnošenju muka i pogrda imat će i manje sličnosti sa mnom u slavi“

MOLITVA: Isuse, Spasitelju moj, sakrij me u dubinu svoga Srca kako bi, potrkepljen(a) Tvojom milošću, mogao/mogla nalikovati Tebi u ljubavi prema križu i imati udjela u Tvojoj slavi.

XIII. POSTAJA
Isusa skidaju s križa

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.
„Kad satnik vidje što se zbiva, stane slaviti Boga: Zbilja, čovjek ovaj bijaše pravednik! I kad je sav svijet koji se zgrnuo na taj prizor vidio što se zbiva, vraćao se bijući se u prsa. Stajahu podalje i gledahu to svi znanci njegovi i žene koje su za njim išle iz Galileje.“ (Lk 23, 47-49)

ISUS: Najmilija mi je ona duša koja snažno vjeruje u moju dobrotu i koja se potpuno uzda u mene. Dajem joj svoje pouzdanje i darujem sve za što me moli.

FAUSTINA: Utječem se Tvojem milosrđu, preljubazni Bože, koji si jedini sama dobrota. Mada je moja bijeda vrlika, a krivice brojne, uzdam se u Tvoje milosrđe jer Ti si Bog milosrđa i od vjekova se nije čulo – niti se zemlja niti nebo sjećaju – da bi duša koja se uzdala u Tvoje milosrđe bila razočarana.

MOLITVA: Isuse, svakog dana umnoži moje pouzdanje u Tvoje milosrđe kako bi uvijek i svugdje mogao/mogla svjedočiti Tvojoj dobroti i beskrajnoj ljubavi.

XIV. POSTAJA
Isusa polažu u grob

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.
„Uzmu tijelo Isusovo i poviju ga u povoje s miomirisima, kako je u Židova običaj za ukop. A na mjestu gdje je Isus bio raspet bijaše vrt i u vrtu nov grob u koji još nitko ne bijaše položen. Ondje dakle zbog židovske Priprave, jer grob bijaše blizu, polože Isusa.“ (Iv 19, 38-42)

ISUS: Još nisi u domovini, dakle idi – osnažena mojom milošću – i bori se za moje kraljevstvo u dušama ljudi. Bori se kao kraljevsko dijete i znaj da će brzo minuti dani progonstva, a s njima i mogućnost prikupljanja zasluga za Nebo. Od tebe očekujem velik broj duša koje će svu vječnost slaviti moje milosrđe.

FAUSTINA: Svaku dušu koju si mi povjerio, Isuse, pomagat ću molitvom i žrtvom da bi Tvoja milost mogla i u njoj djelovati. O, Veliki Ljubitelju duša, Isuse moj, zahvaljujem Ti za veliko povjerenje što su se udostojao predati te duše pod našu zaštitu.

MOLITVA: Milosrdni Gospodine, molim te da se ne izgubi niti jedna duša koju su mi povjerio.

ZAVRŠNA MOLITVA: Isuse moj, moja jedina nado, hvala Ti za ovu knjigu koji si otvorio pred očima moje duše. Ta knjiga je Tvoja muka koju si podnio iz ljubavi prema meni. Iz te sam knjige naučila kako ljubiti Boga i duše. U njoj su sadržana nebrojena blaga. O, Isuse, kako malo duša razumije Tvom mučeništvu ljubavi. Blago duši koja spoznala ljubav Srca Isusova!

www.medjugorje-news.com

Napisite nam Vaše svjedočanstvo

Vezani članci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Molimo Vas ugasite AdBlock-er