SVECIMOLITVE

Donosimo vam molitvu Srcu Isusovu koju je sluga Božji o. Ante Antić svakodnevno molio

Sluga Božji fra Ante Antić isticao se izvanredno kreposnim životom, osobito čistoćom i dobrotom srca, poniznošću, jednostavnošću, ljubavlju prema Kristu i Blaženoj Djevici Mariji, vjernošću Crkvi, svome franjevačkom redu i provinciji.

Sluga Božji fra Ante Antić isticao se izvanredno kreposnim životom, osobito čistoćom i dobrotom srca, poniznošću, jednostavnošću, ljubavlju prema Kristu i Blaženoj Djevici Mariji, vjernošću Crkvi, svome franjevačkom redu i provinciji. Mnogi se preporučuju njegovu zagovoru kod Boga ili mu zahvaljuju za primljene milosti. To je bio dostatan razlog da se godine 1984. pokrene postupak za njegovo proglašenje blaženim i svetim. Tim je činom o. Antić dobio naslov sluga Božji.

 Mnogi se preporučuju njegovu zagovoru kod Boga ili mu zahvaljuju za primljene milosti. To je bio dostatan razlog da se godine 1984. pokrene postupak za njegovo proglašenje blaženim i svetim. Tim je činom o. Ante Antić dobio naslov sluga Božji.

U nastavku prenosimo njegovu molitvu Srcu Isusovu:

Nauči me, Božansko Srce Isusovo,
ljubiti Oca Nebeskoga kako Ga Ti ljubiš!
Nauči me ljubiti svoje bližnje kako ih Ti ljubiš!
Nauči me biti poniznim da sebe zaboravim kako si i Ti sebe ponizio, zaboravio i poništio u svom životu.
Nauči me, Božansko Srce Isusovo, biti poslušnim, siromašnim, čistim kao što si i Ti bio!
Nauči me šutjeti kao što si i Ti šutio!
Nauči me nositi, križ i sebe se odricati kao što si i ti trpio!
Nauči me moliti, kao što si i Ti molio.
Nauči me, dragi Isuse, moliti, raditi, trpjeti, spasavati duše kao što si i Ti sve učinio da nas spasiš i dovedeš k Ocu!

www.medjugorje-news.com

Vezani članci

Back to top button