CRKVAOSTALOVJERA I DUHOVNOSTZANIMLJIVOSTI

Znate li koji križ nosite oko vrata? Latinski, grčki, jeruzalemski ili…?

Iako je križ simbol mnogih kultura i religija, nema sumnje da je njegov najvažniji prikaz onaj u kršćanstvu kao simbol Isusove muke. To je univerzalni simbol svih kršćana, a s obzirom na povijesne okolnosti poprimio je različite oblike u skladu s kulturom i odrednicama pojedinog naroda. 

ChurchPop donosi opis 17 vrsta križeva u kršćanstvu:

1.) LATINSKI KRIŽ

Foto: Pixabay

Latinski križ izvorno se naziva „crux ordinaria”, a predstavlja Isusovo raspeće. To je simbol koji se najčešće koristi u različitim kršćanskim denominacijama, a zajedno s grčkim to je najčešće korišteni arhitektonski oblik pri gradnji crkava.

2.) GRČKI KRIŽ

Foto: Pixabay

Grčki ili kvadratni križ (lat. crux immissa) je križ oblikovan od četiri kraka jednake veličine. Bio je to križ koji su rani kršćani koristili do renesanse, sve dok se u Rimu nije počeo koristiti latinski križ. Još uvijek ga koristi istočna Europa i dio Pravoslavne Crkve.

3.) KRIŽ U OBLIKU SIDRA

Foto: ChurchPop

Križ u obliku sidra ili mornarski križ poznat je i kao križ sv. Klementa, s obzirom na način na koji je mučenički ubijen sv. Klement za cara Trajana. Svetac je bačen u more sa željeznim sidrom oko vrata. Sidro za kršćane predstavlja novi početak i nadu u vječni život.

4.) KRIŽ TAU

Foto: OFS Samobor

Naziva se još i križ sv. Antuna Pustinjaka, a završava na vrhu poprečnom gredom, tvoreći slovo T (od Tau koje je posljednje slovo hebrejske abecede). Sveti Franjo ga je koristio kao simbol franjevačkog reda.

5.) ARMENSKI KRIŽ

Foto: Wikipedia

Poznat i kao cvjetni križ, na svakoj od njegovih strana nalazi se djetelina, simbol Svetog Trojstva. Vrlo je popularan simbol u Armeniji po kojem su postali poznati kameni križevi zvani khackhar tj. izrezbareni grobni kamen tipičan za armensku umjetnost. Prisutan je na cijelom području koje je ovaj narod povijesno zauzimao. Armenija je kršćanstvo prihvatila 301. godine i tako postala prva kršćanska nacija na svijetu.

6.) KELTSKI KRIŽ

Foto: Wikipedia

Od V. do VII. stoljeća irska umjetnost razvijala se u samostanima, uklapajući rimske i orijentalne elemente u stari način keltskog ukrašavanja, koji je na otok ušao nakon dolaska svetog Patrika i zahvaljujući vezama irskih redovnika s monaškim redovima Egipta i Sirije, gdje je upravo i nastao keltski križ.

7.) KOPTSKI KRIŽ

Foto: ChurchPop

To je križ koji najviše koristi Koptska aleksandrijska Crkva i Koptska katolička Crkva.

8.) TEMPLARSKI KRIŽ

Foto: ChurchPop

To je grčki križ s raširenim krajevima. Nakon templara bio je simbol Teutonskog reda i Pruskog carstva. Poznata je vojna čast njemačke vojske Željezni križ. Sa strane se nalazi grb Bertranda de Blanqueforta, velikog meštra reda između 1156. – 1169.

9.) JERUZALEMSKI KRIŽ

Foto: ChurchPop

To je grčki križ, ponekad pojačan s još četiri manja grčka križa umetnuta u kutovima koje formira križanje krakova. Korišten je kao simbol križara koji su se borili protiv Arapa, zbog čega se naziva križarskim križem. Kaže se da pet križeva simbolizira pet Isusovih rana ili četiri evanđelja ako se broje četiri križa.

10.) MALTEŠKI KRIŽ

Foto: Wikipedia

Nazvan i križ sv. Ivana, to je grčki križ s krakovima u obliku strelica usmjerenih prema središtu. Postao je simbolom Pomorske Republike Amalfi, barem od XI. stoljeća; to je ujedno i oznaka Malteškog viteškog reda, prvog vjerskog i vojnog reda koji je proizišao iz križarskih ratova.

11.) KRIŽ SVETOG JAKOVA

Foto: ChurchPop

Križ s poprečnim krajevima u obliku lišća te okomitim krajevima u obliku koplja na dnu i i ljiljana na vrhu; to je bio razlikovni znak vitezova Reda svetog Jakova iz Compostele, a ponekad je prikazan uz simboličnu hodočasničku školjku.

12.) KRIŽ SVETOG PETRA

Foto: ChurchPop

Možda se čini kao sotonistički simbol, ali u stvarnosti je križ svetog Petra jednostavno preokrenuti latinski križ koji simbolizira mučeništvo svetog Petra koji iz poniznosti nije želio umrijeti poput Isusa i zato je izabrao da bude razapet naopako.

13.) MARIJANSKI KRIŽ

Foto: Wikipedia

Ovaj je križ osmišljen za sastavljanje grba pape Ivana Pavla II.; to je kombinacija latinskog križa i slova M koje se odnosi na Blaženu Djevicu Mariju koja je bila prisutna na Kalvariji. Ovaj križ simbolizira Kalvariju, raspeće Isusa i Mariju pod njegovim nogama.

14.) TROSTRUKI PAPINSKI KRIŽ

Foto: Wictionary

Križ s tri križna presjeka različite duljine koji se sužavaju prema gore ili sa središnjim križanjem duljim (ili kraćim) od ostala dva jednake duljine; obično ga podržava Jaganjac Božji, a ponekad je obogaćen stijegom. Tri križa predstavljaju trostruku ulogu Pape: rimski biskup, patrijarh Zapada i nasljednik svetog Petra apostola.

15.) CHI RHO KRIŽ ILI MONOGRAM KRISTA

Foto: ChurchPop

Simbol se sastoji od dva velika preklapajuća slova, ‘X’ i ‘P’ koja odgovaraju grčkom slovu ‘χ’ (‘chi’, koje glasi kh) i ‘ρ’ (‘rho’, što glasi r).

Ta dva slova su inicijal riječi ‘Χριστός’ (Khristòs), naziv za Isusa, što na grčkom znači ‘pomazanik’, a sa hebrejskog se prevodi ‘mesija’.

Na krajevima ovih dvaju slova vrlo često postoje još dva: jedno ‘α’ i jedno ‘ω’, alfa i omega, prvo i posljednje slovo grčke abecede, koja se koriste kao simbol početka i kraja.

Ova dva slova odnose se na Otkrivenje sv. Ivana evanđelista (21.6):

“Svršeno je!

Ja sam Alfa i Omega,

Početak i Svršetak. “

Dva slova, dakle, aludiraju na božanstvo Isusa Krista.

Ponekad ispod okomice slova P stoji slovo S, posljednje slovo imena ‘Χριστός’. Oko monograma je dizajniran i lovorov vijenac, znak pobjede. U tom obliku simbol poprima složenija tumačenja: ako slovo S vidimo kao zmiju probodenu okomicom slova P, simbol slavi Kristovu pobjedu nad zlom.

16.) KRIŽ SVETOG JURJA

Foto: ChurchPop

Križ svetog Jurja simbol je koji se najviše koristi u heraldici, a posebno u zastavama mnogih naroda poput zastave Engleske, Danske, Švedske i Norveške.

17.) KRIŽ SVETOG ANDRIJE

Juan de las Roelas – ‘Mučeništvo svetog Andrije’

To je grčki križ u obliku slova X povezan s apostolom Andrijom koji je bio mučen na križu ovoga oblika u Patrasu u Grčkoj. Apostol je tri dana stajao na križu propovijedajući evanđelje svima koji su mu se približili.

hkm.hr

www.medjugorje-news.com

Napisite nam Vaše svjedočanstvo

Vezani članci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Molimo Vas ugasite AdBlock-er