DEVETNICE

Devet utoraka svetoj Ani za supruge i majke

Devet utoraka svetoj Ani za supruge i majke može se moliti bilo kada, ili devet utoraka prije 26. srpnja ili devet dana uoči blagdana

Prema staroj predaji, sveta Ana rodila se i umrla u utorak pa se taj dan smatra danom bezgrešnoga začeća i rođenja Blažene Djevice Marije. Zato se u starini običavalo osobito utorcima obavljati posebne pobožnosti u čast svete Ane, kao što se to i danas čini u njezinim svetištima. 

1. dan: Moli za mudrost

Sveta Ano, majko Djevice premudre, isprosi mi od vječne Mudrosti dar mudrosti, taj veliki dar Duha Svetoga. Pošalji mudrost, koja stoji uz prijestolje Božje, k meni da bude uza me i da sa mnom djeluje u svako doba, da svagda znam što imam činiti i što propustiti i da me vodi u vršenju mojih dužnosti. Od sebe ne znam ništa i ne vidim pravo. Rasvijetljena božanskim svjetlom ne ću nikada zalutati. Pokaži mi, sveta zaštitnice, uvijek pravi put kojim trebam ići i daj mi sredstva da vazda učinim što je pravo. Daj mi mudrost koja je potrebna kršćanskoj ženi i kao supruzi i kao majci. Amen.

Oče naš – Zdravo, Marijo – Slava Ocu

2. dan: Moli za jakost

Sveta Ano, majko Djevice moguće, daj mi svetu jakost da ne podlegnem teškoćama svojega teškog staleža, nego da čvrsto stojim u svim borbama i da junački podnesem sve tegobe. Od sebe sam slaba, a milošću Božjom mogu sve. Izmoli mi je po Mariji od Isusa da po uzoru jake žene budem potpora mužu svojemu i palica djeci svojoj i tako izvojujem krunu života vječnoga. Amen.

Oče naš – Zdravo, Marijo – Slava Ocu

3. dan: Moli za krotkost i strpljivost

Sveta Ano, majko Djevice milostive, molim te za duh krotkosti, koji je toliko potreban u obiteljskomu životu, i za svetu strpljivost kojoj je u različitim nevoljama bračnoga života i majčinskoga zvanja obećano blaženstvo. Isposluj mi kod Božanskoga Srca Isusova krotko srce koje će svladati sklonost k srditosti i nestrpljivosti te će biti uzor prave krotkosti. Nauči me da snosim terete bližnjega i da tako ispunim zapovijed Kristovu koji je krotkima obećao zemlju. Amen.

Oče naš – Zdravo, Marijo – Slava Ocu

4. dan: Moli za mir i slogu

Sveta Ano, koja si ženidbenom vezom bila vezana s bogobojaznim Joakimom, poveži nas, kršćanske ženidbene drugove, tim svetim vezom koji proizlazi iz toga velikog sakramenta, otajstva puna milosti i blagoslova. Uzdrži u nama duh sloge da kao miroljubivi drugovi budemo djeca Božja. Ukloni od nas sve što bi moglo pomutiti tu svetu slogu. Osobito odagnaj daleko sve strasti i poroke, ponajprije opasnu ljubomoru. Daj da sačuvam ženidbenu vjernost sve do smrti, daj mi smisao i ljubav za kuću i upravi sav moj posao prema svetoj volji i želji Božjoj. Amen.

Oče naš – Zdravo, Marijo – Slava Ocu

5. dan: Moli za pravu nadnaravnu ljubav

Sveta Ano, majko Marije, Majke krasne ljubavi, podari mi pravu bračnu ljubav, nauči me muža ljubiti, jer to Bog hoće i kako on hoće, da u mužu ljubim Boga koji mi ga je dao kao svojega namjesnika. Umnoži u meni svetu ljubav da godinama biva sve veća, sve čišća i svetija i da u starosti postane savršena. Podari mi majčinsku ljubav prema mojoj djeci, daj da u njima uvijek gledam djecu i sliku Božju, što ih moramo odgojiti za život vječni. Amen.

Oče naš – Zdravo, Marijo – Slava Ocu

6. dan: Moli za poslušnost

Sveta Ano, zaručnice svetoga Joakima, koja si mužu svojemu bila pokorna radi Boga, daj mi krjepost poslušnosti. Daj da uvijek vjerno vršim tu prvu i najnužniju dužnost žene i da slušam muža u svemu što dolikuje pred Gospodinom, kao što je Crkva poslušna Kristu. Ne daj da ikada zaboravim da je muž po Božjoj ustanovi glava ženi. Daj da slušam iz ljubavi i u ljubavi koja pravu poslušnost olakšava i zaslađuje. Isprosi mi kod Isusa milost da po bračnoj poslušnosti obogatim zaslugama za nebo i dospijem u vječno blaženstvo. Amen.

Oče naš – Zdravo, Marijo – Slava Ocu

7. dan: Moli za stalešku čistoću

Sveta Ano, majko prečiste majke Marije, isprosi mi po svojoj prečistoj kćeri kod njezina božanskoga Sina Isusa dragocjenu i za bračnu sreću toliko potrebnu krjepost staleške čistoće. Nauči me da brak držim svetim i u časti. Uvijek me pravo nadahni da vršeći naređene dužnosti uvijek činim samo ono što je dopušteno i Bogu milo. Daj da moj brak bude doista prilika tajanstvenoga svetog veza Krista s Crkvom, u čemu i jest najveće dostojanstvo kršćanske ženidbe, njezin blagoslov i njezina vrhunaravna zaslužnost. Amen.

Oče naš – Zdravo, Marijo – Slava Ocu

8. dan: Moli za svoje posvećenje

Sveta Ano, majko Majke Božje milosti, izmoli mi moćnim zagovorom tvoje presvete kćerke kod Isusa milost za pobožan, bogobojazan, krjepostan život u bračnomu staležu da postignem blaženstvo obećano ženama ako ustraju u vjeri i posvećenju. Posveti mene, korijen i grane, da djeca moja postanu svetima. Daj mi jakost za vjerno, savjesno i bogumilo vršenje svih dužnosti svojega zvanja, da svojim zvanjem po Božjoj volji postanem sretna i blažena. Amen.

Oče naš – Zdravo, Marijo – Slava Ocu

9. dan: Moli za dobar odgoj djece

Sveta Ano, majko Kraljice svih svetih, isposluj mi kod Isusa po Mariji milost dobra odgoja moje djece, o čemu ovisi i cijela moja vječnost. Kao što si ti svoje dijete Mariju u najnježnijoj dobi donijela u hram i prikazala Gospodinu, nauči i mene kako ću svoju djecu od najranije mladosti za vječni život odgajati zajedno s njihovim ocem, a svojim mužem. Daj da ne marim manje za duh i srce svoje djece negoli za njihovo tjelesno dobro, daj mi razum i snagu da kod teškoga toga posla, dječjega odgoja, uvijek upoznam pravi način i to svom snagom provedem. Daj da djecu odgojim uputama i opomenama, po potrebi i kaznama, ali prije svega dobrim primjerom riječju i činom. Pomozi mi, dobra majko, da odgojim svoju djecu za sluge Božje i svece koji su pozvani da zauzmu u nebu prazna mjesta palih anđela. Daj da sa svojom djecom i po njima dođem jednom uz svojega muža u vječno blaženstvo. Amen.

Oče naš – Zdravo, Marijo – Slava Ocu

bitno.net

www.medjugorje-news.com

Vezani članci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Molimo Vas ugasite AdBlock-er