MOLITVEVJERA I DUHOVNOST

7 žalosti i 7 radosti sv. Josipa: Moćna pobožnost koja se moli godinu dana

Zaboravljena i moćna pobožnost za koju se smatra da joj je autor sam sveti Josip

Podrijetlo ove pobožnosti seže sve do fra Ivana iz Fana (1469. – 1539.), koji smatra da joj je autor sam sveti Josip, koji je rekao dvojici fratara nakon što ih je spasio od sigurne smrti u brodolomu: “Ja sam sveti Josip, časni zaručnik preblažene Majke Božje, i meni ste se utekli…

Nedavno sam od neizmjerne božanske blagosti isprosio da tko god svaki dan tijekom jedne godine izmoli sedam Očenaša i sedam Zdravomarija, meditirajući o sedam žalosti koje sam trpio dok sam bio na svijetu, dobit će od Boga svaku milost koja je u skladu s njegovim duhovnim dobrom.” Sam je sveti Josip kazao fratrima koje su to bile njegove žalosti, kojima su poslije dodane i radosti.

Ova pobožnost, koju je Crkva odobrila, proširila se pod nazivom “Sedam žalosti i radosti svetoga Josipa”. Ljepota ove pobožnosti, koja je utjecala na njezino širenje i trajanje, sastoji se u činjenici da je utemeljena na “otajstvima” Isusova skrovita života u kojima je sveti Josip bio prisutan i uključen, kao i Marija.

Vezani članci

Savjetuje se da se “Sedam žalosti i radosti” moli neprekidno jednu godinu. Ako se čvrsto vjeruje, ova je pobožnost doista vrlo djelotvorna kako bismo nadvladali trpljenje, tjeskobe, moralne propasti; kako bismo bili prosvijetljeni u teškim izborima, kako bismo bili ozdravljeni i utješeni; ali također moli se kako bismo zahvalili za neizmjerne milosti koje neprestano primamo od Gospodina.

I.

Žalost svetoga Josipa prije nego je spoznao Marijin poziv i radost u otkrivanju plana koji je Bog imao za njega.

“Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše nađe se trudna po Duhu Svetom” (Mt 1,18).

“Gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: ‘Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih’” (Mt 1,20−21).

Rekao je sveti Josip: “Vidjevši neke znakove Marijine trudnoće, ne znajući za otajstvo utjelovljenja, doživio sam tako veliku žalost koja se ne može riječima izraziti. Neizmjerno sam je volio, a nisam je želio optužiti bojeći se da će je kamenovati, ali nisam je mogao ni uzeti k sebi. Moja je radost bila neizmjerna kada mi je anđeo objavio da sam i ja dio onoga čudesnoga Božjeg plana.”

Ljubazni sveti Josipe, prečisti Marijin zaručniče, po toj tvojoj žalosti i po toj tvojoj radosti molimo te da nam pomogneš živjeti život bogat ljubavlju te da nam udijeliš utjehu svete smrti i mira sa svima.

Očenaš • Zdravomarija • Slava Ocu

Pomolimo se

Sveti Josipe, ti koji si imao dar poznavanja Božjega plana o tebi, pomogni mi da otkrijem na što me Bog zove te da na Božji poziv odgovorim bez oklijevanja, vršeći njegovu volju sve dane svojega života. Amen.

II.

Žalost svetoga Josipa zbog poteškoća na koje je naišao u Betlehemu te radost zbog Isusova rođenja.

“I porodi sina svoga, prvorođenca, povi ga i položi u jasle jer za njih nije bilo mjesta u svratištu” (Lk 2,7).

“I pohite te pronađu Mariju, Josipa i novorođenče gdje leži u jaslama” (Lk 2,16).

Rekao je sveti Josip: “U noći Isusova rođenja iskusio sam veliku žalost jer sam se našao u onoj bijednoj štali bez ikakve pomoći i ne mogavši častiti Sina Božjega kako je to zaslužio. Ta se žalost preokrenula u radost kad sam čuo korove anđela i vidio pastire i mudrace kako iskazuju počast Isusu.”

Slavni sveti Josipe, zbog te tvoje žalosti i te tvoje radosti, molimo te da možemo uživati sjaj života vječnoga, na kraju našega zemaljskog života.

Očenaš • Zdravomarija • Slava Ocu

Pomolimo se

Sveti Josipe, ti koji nisi pronašao mjesto u betlehemskome svratištu za rođenje svojega sina, pomogni mi da otkrijem Boga u svima onima koji su uz mene te da, služeći bližnjima, shvatim da vršim svoju službu prema Gospodinu. Pomogni mi da naučim kako su poteškoće koje svaki dan susrećem u svojemu životu izvor bogatstva za moj nutarnji život. Amen.

III.

Žalost svetoga Josipa prilikom obrezanja Djeteta i radost u nadijevanju imena Isus.

“Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao anđeo prije njegova začeća” (Lk 2,21).

Rekao je sveti Josip: “Za vrijeme obrezanja Djeteta, osam dana poslije njegova rođenja, iskusio sam neizmjernu žalost slušajući ga kako plače, a
ne mogavši mu pomoći, dok je gledao u mene i Mariju kao da traži pomoć. Ali radost kojom sam mu nadjenuo ime ‘Isus’, kako je rekao anđeo, bila je za mene nezaboravna.”

Slavni sveti Josipe, blagi i uvijek poslušni zakonu koji je Bog dao svojemu narodu, zbog te tvoje žalosti i te tvoje radosti molimo te da možemo živjeti i umrijeti s Isusovim imenom na usnama i u srcu.

Očenaš • Zdravomarija • Slava Ocu

Pomolimo se

Sveti Josipe, ti koji si sudjelovao u povijesti spasenja po vršenju svojih dužnosti oca i zaručnika, udijeli mi razumijevanje i moje uloge u toj prekrasnoj povijesti. Daj mi snage da ne griješim ili, ako padnem, da se duboko pokajem te da pružim zadovoljštinu za počinjene grijehe. Amen.

IV.

Žalost i radost svetoga Josipa zbog Šimunova proročanstva.

“Šimun ih blagoslovi i reče Mariji, majci njegovoj: ‘Ovaj je evo postavljen na propast i uzdignuće mnogima u Izraelu i za znak osporavan – a i tebi će samoj mač probosti dušu – da se razotkriju namisli mnogih srdaca’” (Lk 2, 4−35).

“Ta vidješe oči moje spasenje tvoje, koje si pripravio pred licem svih naroda: svjetlost na prosvjetljenje naroda, slavu puka svoga izraelskoga” (Lk 2,30−32).

Rekao je sveti Josip: “Kada sam, ušavši u hram četrdeseti dan, čuo proroštvo starca Šimuna koje je otkrivalo koliko će moja ljubljena Marija trpjeti zajedno s Isusom za vrijeme njegove muke, moje se srce ispunilo boli zbog patnji koje su čekale moju Zaručnicu i predrago Dijete. Ali srce se isto uzradovalo kada je doznalo da će, po njihovu trpljenju, mnoge duše biti spašene.”

Ljubljeni sveti Josipe, po toj tvojoj žalosti i toj tvojoj radosti zagovaraj za nas kako bismo mogli postati dio izabranih te kako bismo sve dok budemo živi mogli neumorno raditi za spasenje duša.

Očenaš • Zdravomarija • Slava Ocu

Pomolimo se

Sveti Josipe, ti koji si s povjerenjem prihvatio jedinu istinu koja spašava, pomogni mi da s poniznošću prihvatim trpljenja s kojima se ponekad moram suočiti, misleći kako sve to čini dio života svake osobe te da svatko mora nositi svoj križ s ljubavlju; pomogni mi da se uzdam u Boga, koji sve zna i sve izabire prema svojemu planu. Amen.

V.

Žalost svetoga Josipa zbog bijega u Egipat te radost zbog ufanja u volju Božju.

“A pošto oni otiđoše, gle, anđeo se Gospodnji u snu javi Josipu: ‘Ustani, reče, uzmi dijete i majku njegovu te bježi u Egipat i ostani ondje dok ti ne
reknem jer će Herod tražiti dijete da ga pogubi’. On ustane, uzme noću dijete i majku njegovu te krene u Egipat. I osta ondje do Herodova skončanja – da se ispuni što Gospodin reče po proroku: Iz Egipta dozvah Sina svoga” (Mt 2,13−15).

“Nakon Herodova skončanja, gle, anđeo se Gospodnji javi u snu Josipu u Egiptu: ‘Ustani, reče, uzmi dijete i njegovu majku te pođi u zemlju izraelsku jer su umrli oni koji su djetetu o glavi radili’” (Mt 2,19−20).

Rekao je sveti Josip: “Kada sam morao bježati u Egipat s mojom mladom Zaručnicom i s Djetetom, iskusio sam veliku žalost zbog poteškoća opasnoga putovanja i zbog straha da Isusa ne ubiju ako ga pronađu. U potpunu pouzdanju u Boga pronašao sam radost imajući uz sebe svoju ljubljenu Zaručnicu i maloga Isusa.”

Sveti Josipe, brižni čuvaru Sina Božjega, po toj tvojoj žalosti i toj tvojoj radosti pomogni mi da uvijek živim slušajući tvoju Riječ, pouzdajući se u tebe, prihvaćajući potrebite te živeći samo kako bih služio Isusu i Mariji.

Očenaš • Zdravomarija • Slava Ocu

Pomolimo se

Sveti Josipe, nauči me raditi s predanjem, sa zauzetošću i s ciljem da vršim volju Božju. Pomogni mi da budem čestit, da ne mislim samo na sebe i svoj interes, nego da gledam i na osobe koje rade sa mnom ili za mene svaki dan. Amen.

VI.

Josipova žalost i radost po povratku iz Egipta te nastanjenju u Nazaretu.

“On ustane, uzme dijete i njegovu majku te uđe u zemlju izraelsku. Ali saznavši da Arhelaj vlada Judejom namjesto svoga oca Heroda, bojao se poći onamo pa, upućen u snu, ode u kraj galilejski. Dođe i nastani se u gradu zvanu Nazaret – da se ispuni što je rečeno po prorocima: Zvat će se Nazarećanin” (Mt 2,21−23).

Rekao je sveti Josip: “Za vrijeme povratka iz Egipta iskusio sam veliku žalost vidjevši poteškoće koje je Isus podnosio za vrijeme putovanja. Ta se bol obnovila kada sam doznao da Judejom vlada Arhelaj, Herodov sin, još okrutniji od njega. Anđeo me je ispunio radošću rekavši mi da se nastanim u Nazaretu s Marijom i Isusom.”

Sveti Josipe, zaštitniče Svete obitelji, zbog te tvoje žalosti i te tvoje radosti pomogni nam da živimo radosni te da umremo u miru, uz Marijinu i Isusovu pomoć, baš poput tebe.

Očenaš • Zdravomarija • Slava Ocu

Pomolimo se

Sveti Josipe, pomogni mi da naučim biti poslušan kao što si ti bio tijekom cijeloga svojeg života, da brižno i bez straha odgovorim na male pozive koje mi Bog upućuje svaki dan, misleći kako je njegova volja najbolji mogući izbor u mojemu životu. Amen.

VII.

Josipova žalost jer je izgubio Isusa te radost nakon što ga je pronašao u hramu među učiteljima.

“Uvjereni da je među suputnicima, odoše dan hoda, a onda ga stanu tražiti među rodbinom i znancima. I kad ga ne nađu, vrate se u Jeruzalem tražeći ga. Nakon tri dana nađoše ga u Hramu gdje sjedi posred učiteljâ, sluša ih i pita” (Lk 2,44−46).

Rekao je sveti Josip: “Moja je najveća žalost bila kada je Isus imao dvanaest godina te smo ga izgubili u Jeruzalemu na tri dana. A moja je radost bila neopisiva kada smo ga pronašli u hramu kako govori s učiteljima.”

Sveti Josipe, uzoriti Isusov poočime, zbog te tvoje žalosti i te tvoje radosti molimo te da se nikada ne udaljimo od Isusa te ako bismo se i udaljili, da ga
ustrajno tražimo unutar sebe sve dok ga ne nađemo i iznova dovedemo u svoj život kako bismo živjeli u prijateljstvu s njime te vječno s njime uživali u nebu.

Očenaš • Zdravomarija • Slava Ocu

Pomolimo se

Sveti Josipe, najpravedniji čovječe na zemlji i najčišći sveče u nebu, pomogni mi da uvijek pronađem put koji me vodi k Isusu Kristu, da ne klonem duhom i izgubim se kada me grijeh nadvlada. Budi uz mene u pokajanju i pomirenju, pomogni mi da budem vjeran svojemu pozivu, da se posvećujem u poslu te zaštiti moju obitelj. Amen.

www.medjugorje-news.com

Vezani članci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Molimo Vas ugasite AdBlock-er