VJERA I DUHOVNOST

Zašto je Ivan Pavao II. želio da se Marija naziva Majkom Crkve

Sveti Ivan Pavao II. bio je jedan od najsnažnijih zagovornika da se službeno slavi Marijina uloga majke svih kršćanskih vjernika.

Godine 2018. papa Franjo ustanovio je godišnje slavlje u ponedjeljak nakon blagdana Duhova pod nazivom „Marija, Majka Crkve“. Dekret kojim se najavljuje slavlje objašnjava: „Ovo će nam slavlje pomoći zapamtiti da rast u kršćanskom životu mora biti usidren na Otajstvu križa, na prinosu Krista u euharistijskom gozbu i na Majci Otkupitelja i Majci Otkupljenika, Djevice koja prinosi svoj prinos Bogu.”

Dok je liturgijsko slavlje novo, želja za službenim priznanjem ovog Marijina naslova tijekom godina imala je mnoge pristaše. Primjerice, sveti Ivan Pavao II. više se puta zauzimao za ovaj naslov, piše Aleteia.

Prvi put ga je spomenuo u svojoj enciklici Redemptoris Mater, gdje je podsjetio na riječi svetog Pavla VI. vezano uz ovaj naslov. Na [Drugom vatikanskom] koncilu Pavao VI. svečano je proglasio da je Marija Majka Crkve, „odnosno Majka cijelog kršćanskog naroda, kako vjernika tako i pastira“. Kasnije, 1968., u ispovijedanju vjere poznatom kao “Credo Božjeg naroda”. ponovio je ovu istinu na još snažniji način ovim riječima: “Vjerujemo da Presveta Majka Božja, nova Eva, Majka Crkve, u nebu obavlja svoju majčinsku ulogu s obzirom na članove Kristove, surađujući u rađanju i razvoju božanskog života u dušama otkupljenih.”

Kasnije je objasnio na općoj audijenciji 1997. da bi „papa Pavao VI. volio da je sam Drugi vatikanski koncil proglasio ‘Mariju Majkom Crkve, to jest cijelog Božjeg naroda, vjernika i njihovih pastira. ‘ I sam je to učinio u svom govoru na kraju trećeg zasjedanja Koncila (21. studenoga 1964.), također tražeći da ‘od sada sav kršćanski narod časti i zaziva Blaženu Djevicu ovim naslovom’.” Osobito je sveti Ivan Pavao II. snažno favorizirao ovaj naslov Marije zbog njegove sposobnosti oblikovanja Crkve, želeći da Crkva u Mariji gleda kao na uzor za nasljedovanje. On to prvo objašnjava u Redemptoris Mater. [U] svom novom majčinstvu u Duhu, Marija grli svakoga u Crkvi, i grli svakoga kroz Crkvu. U tom smislu Marija, Majka Crkve, također je uzor Crkve. Doista, kako se nada i traži Pavao VI., Crkva mora izvući “iz Djevice Majke Božje najautentičniji oblik savršenog nasljedovanja Krista”. Dok kršćani tijekom svog zemaljskog hodočašća podižu oči s vjerom prema Mariji, oni “nastoje rasti u svetosti”.

Marija, uzvišena Kći Sionska, pomaže svoj svojoj djeci, ma gdje bila i kakvog god bila stanja, da u Kristu nađu put do Očeve kuće. Crkva, dakle, Mariju gleda kao vrhunski primjer vjernosti, ali i majčinstva. Marijina ljubav prema cijelom čovječanstvu usmjerava ljubav Crkve i pokazuje Crkvi kako se treba brinuti za svoju djecu.

Ivan Pavao II. čvrsto je vjerovao da je ovo ime Marije ključno za službu Crkve i bio bi sretan da se to ističe u novom liturgijskom slavlju koje slijedi nakon Pedesetnice.

www.medjugorje-news.com

Vezani članci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Molimo Vas ugasite AdBlock-er