MOLITVE

Posebne milosti zadobiti će obitelji koje će moliti ovu krunicu, a milosti će prenositi iz generacije u generaciju

Jedina privatna objava Boga Oca je ona po Majci Eugeniji Elizabeti Ravasio koja je priznata kao autentična nakon deset godina najstrožih ispitivanja. U toj Objavi Boga oca stoji i krunica i litanije Bogu Ocu za koju piše da molitva poklonjena nama od providnosti.

U njoj je sadržana sva čovječja povijest kojom upravlja Očeva ljubav koja je od početka stvaranja do krajnjeg izbavljenja vodila i nastavit će upravljati Njegovim nacrtom života.

Obećanja Boga oca

Otac obećava po Majci Eugeniji da za svaki Oče naš koji će biti izmoljen, deseci duša će biti spašene od vječnog prokletstva, a deseci duša će biti oslobođene čistilišnih muka.

Otac će posebno udijeliti milosti onim obiteljima koje će moliti ovu krunicu, a milosti će prenositi iz generacije u generaciju.

Svima onima koji budu molili s vjerom učinit će velika čuda, takva i toliko velika o kakvim se nije nikada čulo u povijesti Crkve, piše u objavi.

Kako se moli krunica Bogu Ocu?

U ime † Oca i † i Sina i † Duha Svetoga

Bože, u pomoć mi priteci.
Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu …

Oče moj, Oče dobri, Tebi se prikazujem, Tebi se predajem.

Anđele Božji, čuvaru moj, koga mi je za čuvara dao dobri Bog:
danas me prosvjetljuj, čuvaj i upravljaj. Amen

Na svakoj desetici se najavi otajstvo.

Nakon kratke stanke za razmatranje izmole se po jedna Zdravo Marijo, deset Oče naša i jedna Slava Ocu.

Na kraju svake desetice ponove se dvije molitve: Oče moj, Oče dobri … i Anđele Božji.

Na kraju krunice mole se litanije Ocu.

prvom otajstvu razmatra se Očeva pobjeda u Edenskom vrtu kada je nakon Adamovog i Evinog grijeha obećao dolazak Spasitelja.
Jahve, Bog, reče zmiji: “Kad si to učinila, prokleta bila među svim životinjama i svom zvjeradi divljom! Po trbuhu svome puzat ćeš i zemlju jesti sveg života svog! Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojeg i roda njezina: on će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu.” (Post 3,14–15)

drugom otajstvu razmatra se Očeva pobjeda u času Marijinog «Fiat» tijekom navještenja.
Anđeo joj reče: “Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.” Nato Marija reče: “Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!” (Lk 1,30–33; Lk 1,38)

trećem otajstvu razmatra se Očeva pobjeda u Getsemanskom vrtu kada je svu Svoju moć predao Sinu.
“Oče! Ako hoćeš, otkloni ovu čašu od mene. Ali ne moja volja, nego tvoja neka bude!” A ukaza mu se anđeo s neba koji ga ohrabri. A kad je bio u smrtnoj muci, usrdnije se molio. I bijaše znoj njegov kao kaplje krvi koje su padale na zemlju (Lk 22,42–44). Tada dođe učenicima i reče im: “Samo spavajte i počivajte! Evo, približio se čas! Sin Čovječji predaje se u ruke grješničke! Ustanite, hajdemo! Evo, približio se moj izdajica.” (Mt 26,45–46) Istupi Isus naprijed te ih upita: “Koga tražite?” Odgovore mu: “Isusa Nazarećanina.” Reče im Isus: “Ja sam!” A stajaše s njima i Juda, njegov izdajica. Kad im dakle reče: “Ja sam!” – oni ustuknuše i popadaše na zemlju. (Iv 18,4–6)

četvrtom otajstvu razmatra se Očeva pobjeda u času svakog posebnog suda.
“Usta i pođe svom ocu. Dok je još bio daleko, njegov ga otac ugleda, ganu se, potrča, pade mu oko vrata i izljubi ga. A sin će mu: ‘Oče! Sagriješih protiv Neba i pred tobom! Nisam više dostojan zvati se sinom tvojim.’ A otac reče slugama: ‘Brzo iznesite haljinu najljepšu i obucite ga! Stavite mu prsten na ruku i obuću na noge! Tele ugojeno dovedite i zakoljite, pa da se pogostimo i proveselimo jer sin mi ovaj bijaše mrtav i oživje, izgubljen bijaše i nađe se!’ I stadoše se veseliti.” (Lk 15,20-24)

petom otajstvu razmatra se Očeva pobjeda u času općega suda. I vidjeh novo nebo i novu zemlju jer – prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema. I Sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža. I začujem jak glas s prijestolja: “Evo Šatora Božjeg s ljudima! On će prebivati s njima: oni će biti narod njegov, a on će biti Bog s njima. I otrt će im svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer – prijašnje uminu.” (Otk 21,1-4)
Zdravo Kraljice, Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu na nakanu Svetoga Oca.

Litanije Bogu Ocu

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski, Bože
Smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože
Duše Sveti, Bože
Sveto Trojstvo, jedan Bože
Oče beskrajnog veličanstva
Oče neograničene moći
Oče beskonačne blagosti
Oče, bezdane ljubavi
Oče, snago milosti
Oče, sjaju uskrsnuća
Oče, svijetlo mira
Oče, radosti spasenja
Oče, svagda Otac
Oče neiscrpnog milosrđa
Oče neizrecivog sjaja
Oče, spasenje očajnih
Oče, nado molitelja
Oče, utjeho svake patnje
Oče, za najslabiju djecu
Tebe molimo, usliši nas!
Oče, za najočajniju djecu
Oče, za najmanje ljubljenu djecu
Oče, za djecu koja Te nisu upoznala
Oče, za najžalosniju djecu
Oče, za najzapušteniju djecu
Oče, za djecu koja najviše pate
Oče, za djecu koja se bore da dođe kraljevstvo Tvoje
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
smiluj nam se, Gospodine!
Pomolimo se! Oče, za svu Tvoju djecu molimo Te: podari im mir i spasenje u ime Predragocjene Krvi Tvojega Sina Isusa i u ime Prežalosnog Srca Marijinog! Amen.

www.medjugorje-news.com

Vezani članci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Molimo Vas ugasite AdBlock-er