DEVETNICEMOLITVE

Devetnica sv. Josemaríji Escrivi

Devetnica sv. Josemaríji Escrivi “Sve što se razvija najprije je maleno. Pošto stalno uzima hranu, stalno raste i postaje veliko. Zbog toga: Ako hoćeš dosljedno živjeti kao kršćanin – a ja znam da hoćeš, iako su ti pobjede i stalno usmjeravanje našeg jadnog tijela prema višemu često teške – onda moraš s više brige paziti na male stvari, jer svetost, koju Gospodin od tebe traži može se postići samo ako se s ozbiljnošću hvatamo posla i svakodnevnih, ponajviše neznatnih dužnosti, iz ljubavi prema Bogu.”

Mrežna stranica Opusa Dei donosi Devetnicu ususret blagdanu svetog Josemaríje koja može poslužiti kao odlična priprava za blagdan!

1. dan: Ovo je volja Božja: vaše posvećenje. (1Sol 4,3)

Razmatranje: Prijatelji Božji, br. 294

Dok pažljivo slušamo zov svetoga Pavla, uznemireni smo i duboko u srcu potreseni: Ovo je, naime, volja Božja: vaše posvećenje. Danas vam još jednom predočavam te misli i vama, a i cijelom čovječanstvu dozivam u pamet, da je to volja Božja da budemo sveti. Da bi se dušama donio pravi mir i da bi se izmijenio svijet, da bi se u svijetu i preko vremenitih stvari tražio Bog, naš Gospodin, prijeko je potrebna naša osobna svetost. U mnogim razgovorima s ljudima iz raznih zemalja, s ljudima koji imaju raznolike staleže u društvu, često me pitahu: što imate kazati nama koji smo oženjeni? A nama, koji radimo na polju? A što kazati nekoj udovici? A što mladiću? Uvijek odgovaram da imam samo jedan jedini lonac za kuhanje. A onda imam običaj osobito na to ukazati da je naš Gospodin Isus Krist svima, bez razlike objavio veselu vijest.

Vezani članci

Jedan jedini lonac za kuhanje i jedno jedino jelo: Moja se hrana sastoji u tome da vršim volju onoga koji me poslao i dovršim njegovo djelo (Iv 4,34). Svakog pojedinog Gospodin poziva na svetost, svakog pojedinog moli za ljubav: mladiće i stare, neoženjene i oženjene, zdrave i bolesne, obrazovane i neobrazovane, sasvim svejedno gdje rade i žive. Postoji samo jedan jedini način da se napreduje u ophodu s Bogom i u povjerenju prema Njemu, a to je susretati Ga u molitvi, s Njim razgovarati, i Njemu –od srca k srcu – priznavati svoju ljubav.

Molitva po zagovoru svetog Josemarije

Bože, Ti si po zagovoru Blažene Djevice Marije svetomu Josemariji, svećeniku, podario bezbrojne milosti. Ti si ga izabrao kao vjerno sredstvo da se osnuje Opus Dei, put posvećivanja u svakodnevnom radu i u ispunjavanju kršćanskih dužnosti: daj da i ja u svim trenucima i prilikama svojega života Tebe ljubim, da u radosti i jednostavnosti služim Crkvi, Svetom Ocu i ljudima, te da sve putove ove zemlje osvijetlim svjetlom vjere i ljubavi. Usliši po zagovoru svetoga Josemarije ovu moju molitvu… Amen.

Oče Naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.

2. dan: Pozdravite svakog svetog u Kristu Isusu. (Fil 4, 21)

Razmatranje: Susret s Kristom, br. 96

Gospodin nas želi onakve kakvi jesmo, tako da budemo dionici njegova života i da se borimo da postanemo sveti. Svetost: kako često izgovaramo tu riječ kao da bi bila neka olupina bez sadržaja. Od mnogih je svetost shvaćena, osim kao nedostižan ideal, kao asketska otrcana fraza, no nipošto kao konkretan cilj ili živa stvarnost. Nisu tako mislili prvi kršćani, koji su se međusobno često i naravno oslovljavali s imenom „sveti“: Pozdravite sve svete (Rim 16,15), pozdravite svakoga pojedinog svetog u Kristu Isusu (Fil 4,21). Sada, dok je riječ o onim trenucima Kalvarije u kojima je Isus već bio mrtav i dok još nije nastupio njegov slavni trijumf, nadaje nam se dobra prilika da preiskušamo svoju želju za kršćanskim životom i želju za svetošću, da jednim činom vjere odgovorimo na svoje slabosti i da s povjerenjem u Božju moć donesemo odluku da ćemo staviti ljubav u prilike našeg svakodnevnog života. Iskustvo grijeha mora nas zaboljeti i dovesti do zrelije i dublje odluke da budemo vjerniji, da budemo zaista sjedinjeni s Kristom i – bilo to kako bilo – da ustrajemo u onom svećenikom poslanju koje je On naložio svim svojim učenicima bez razlike, i koje nas pokreće da budemo sol i svjetlo svijeta (usp. Mt 5,13-14).

Molitva po zagovoru svetog Josemarije

Bože, Ti si po zagovoru Blažene Djevice Marije svetomu Josemariji, svećeniku, podario bezbrojne milosti. Ti si ga izabrao kao vjerno sredstvo da se osnuje Opus Dei, put posvećivanja u svakodnevnom radu i u ispunjavanju kršćanskih dužnosti: daj da i ja u svim trenucima i prilikama svojega života Tebe ljubim, da u radosti i jednostavnosti služim Crkvi, Svetom Ocu i ljudima, te da sve putove ove zemlje osvijetlim svjetlom vjere i ljubavi. Usliši po zagovoru svetoga Josemarije ovu moju molitvu… Amen.

Oče Naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.

3.dan: On treba da raste, a ja da se umanjujem. (Iv 3, 30)

Razmatranje: Susret s Kristom, br. 58

Zacijelo smo na putu vjernosti prema Božjoj riječi stigli dobar komad naprijed nakon što smo se prvi put svjesno odlučili da živimo po njegovoj nauci. Pa ipak: Zar ne preostaje još mnogo
toga učiniti? Nije li tako da u nama još ima vrlo mnogo oholosti? Potrebna je opet nova obnova; moramo postati vjerniji i potrebna nam je dublja poniznost da bi se smanjio naš egoizam, tako da Krist u nama raste, jer illum oportet crescere, me autem minui (Iv 3,30) – On mora rasti, a ja se smanjivati. Ne smije do}i do zastoja. Moramo ići prema cilju na koji nam ukazuje sveti Pavao: Živim – ali ne više ja, nego Krist živi u meni (Gal 2,20). To je uzvišen cilj: sjediniti se s Kristom, postati svet. No nema drugog puta ako Božjem životu želimo biti dosljedni, Božjem životu koji je Gospodin krštenjem usadio u nas. Napredak znači napredovanje u svetosti, nazadak znači zatvoriti se od normalnog bujanja kršćanskog života. Jer vatra ljubavi prema Bogu mora se raspiriti, širiti se svakog dana sve više i da se tako što bolje ukorijeni u duši…

Molitva po zagovoru svetog Josemarije

Bože, Ti si po zagovoru Blažene Djevice Marije svetomu Josemariji, svećeniku, podario bezbrojne milosti. Ti si ga izabrao kao vjerno sredstvo da se osnuje Opus Dei, put posvećivanja u svakodnevnom radu i u ispunjavanju kršćanskih dužnosti: daj da i ja u svim trenucima i prilikama svojega života Tebe ljubim, da u radosti i jednostavnosti služim Crkvi, Svetom Ocu i ljudima, te da sve putove ove zemlje osvijetlim svjetlom vjere i ljubavi. Usliši po zagovoru svetoga Josemarije ovu moju molitvu… Amen.

Oče Naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.

4. dan: Daj mi, sine moj, srce svoje, i neka oči tvoje raduju putevi moji. (Izr 23, 26)

Razmatranje: Prijatelji Božji, br.211

Krist se ne zadovoljava jednim kolebljivim Da. On želi – i on ima pravo na to – da mi odlučno krenemo naprijed i da niti onda ne popu{tamo kad je put osobito težak. On zahtijeva čvrste, konkretne korake. Općenite nakane obično ne koriste, jer nisu dovoljno određene; zato ih smatram lažnim iluzijama, koje žele u duši ugušiti Božji zov: varava svjetla koja se niti pale niti griju i isto tako kako zasvjetlucaju, tako opet nestanu. Istom onda sam uvjeren u ozbiljnost tvoje nakane da dođeš do cilja, kad vidim da odlučno koračaš. Čini dobro ispitujući svoj normalni stav prema običnom radu; budi pravedan i to na svim područjima u koja dopreš iako te obuzme umor; usreći svoje bližnje tako da drugima na svojem radnom mjestu služiš pun radosti; obavljaj svoj posao što je moguće savršenije darom razumijevanja, svojim osmijehom, u kršćanskom duhu. I sve to iz ljubavi prema Bogu i za njegovu slavu upravljajući pogled prema Njemu i čežnjom za vječnom Domovinom, jer to je jedini cilj koji se uistinu isplati.

Molitva po zagovoru svetog Josemarije

Bože, Ti si po zagovoru Blažene Djevice Marije svetomu Josemariji, svećeniku, podario bezbrojne milosti. Ti si ga izabrao kao vjerno sredstvo da se osnuje Opus Dei, put posvećivanja u svakodnevnom radu i u ispunjavanju kršćanskih dužnosti: daj da i ja u svim trenucima i prilikama svojega života Tebe ljubim, da u radosti i jednostavnosti služim Crkvi, Svetom Ocu i ljudima, te da sve putove ove zemlje osvijetlim svjetlom vjere i ljubavi. Usliši po zagovoru svetoga Josemarije ovu moju molitvu… Amen.

Oče Naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.

5. dan: Da, nekoć bijaste tama, a sada ste svjetlost u Gospodinu: kao djeca svjetlosti hodite – plod je svjetlosti svaka dobrota, pravednost i istina – i odlučite se za ono što je milo Gospodinu. (Ef 5, 8-10)

Razmatranje: Susret s Kristom, br. 58

Obratiti se stvar je jednog jedinog trenutka, posvetiti se stvar je cijeloga života. Božansko sjeme ljubavi, koje je Gospodin u nas položio, hoće rasti, hoće se odraziti u djelima i donositi plodove koji su Gospodinu mili u svako doba. Stoga moramo biti spremni za ponovni početak, i da u svakoj novoj situaciji pred koju nas život postavi opet otkrijemo svjetlo i snagu prvog obraćenja, spremni da se temeljitim ispitivanjem savjesti pripravimo i Gospodina zamolimo za pomoć kako bismo Njega i sebe što bolje upoznali. Nema drugoga puta ako se želimo iznova obratiti.

Molitva po zagovoru svetog Josemarije

Bože, Ti si po zagovoru Blažene Djevice Marije svetomu Josemariji, svećeniku, podario bezbrojne milosti. Ti si ga izabrao kao vjerno sredstvo da se osnuje Opus Dei, put posvećivanja u svakodnevnom radu i u ispunjavanju kršćanskih dužnosti: daj da i ja u svim trenucima i prilikama svojega života Tebe ljubim, da u radosti i jednostavnosti služim Crkvi, Svetom Ocu i ljudima, te da sve putove ove zemlje osvijetlim svjetlom vjere i ljubavi. Usliši po zagovoru svetoga Josemarije ovu moju molitvu… Amen.

Oče Naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.

6. dan: Malo kvasca cijelo tijesto ukvasa. (Gal 5, 9)

Razmatranje: Prijatelji Božji, br. 9

Dok razmatramo Gospodinove riječi: ja sebe samog posvećujem za njih da i oni budu posvećeni istinom, postaje nam jasno u čemu se sastoji naš jedini cilj: u tome da se posvećujemo; da postanemo sveti da bismo posvetili druge. Možda se tu pojavi napast jedne tihe sumnje: Mi, koji smo čvrsto odlučili ići za onim što Bog od nas hoće, nismo uopće toliko brojni, a osim toga kao sredstvo nismo uopće toliko vrijedni. Da, kad se usporedi sa svim ljudima, ima nas malo i kao pojedinci ne vrijedimo mnogo. Ali naš Učitelj nam odrješito kaže da je kršćanin svjetlo, sol, kvasac svijeta i da već malo kvasca ukvasi sve tijesto. Baš zbog toga sam često ponavljao da nas zanimaju svi ljudi, od stotine sto, ne izostavljamo ni jednog jedinoga, jer znamo da je Krist sve otkupio i nekolicinu uzima da mu služe, tako da oni, koji nisu po sebi ništa, pomognu proširiti njegov spas.

Molitva po zagovoru svetog Josemarije

Bože, Ti si po zagovoru Blažene Djevice Marije svetomu Josemariji, svećeniku, podario bezbrojne milosti. Ti si ga izabrao kao vjerno sredstvo da se osnuje Opus Dei, put posvećivanja u svakodnevnom radu i u ispunjavanju kršćanskih dužnosti: daj da i ja u svim trenucima i prilikama svojega života Tebe ljubim, da u radosti i jednostavnosti služim Crkvi, Svetom Ocu i ljudima, te da sve putove ove zemlje osvijetlim svjetlom vjere i ljubavi. Usliši po zagovoru svetoga Josemarije ovu moju molitvu… Amen.

Oče Naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.

7. dan: Živite dostojno Boga koji vas pozva u svoje kraljevstvo i slavu. (1Sol 2, 12)

Razmatranje: Prijatelji Božji, br.10

Želim ovo vrijeme razgovora s Gospodinom nastaviti jednom bilješkom koju sam upotrebljavao već prije nekoliko godina, a koja je danas još aktualna. Tada sam zapisao slijedeće misli svete Terezije Avilske: Sve što je prolazno i Bogu se ne dopada, nije ništa i manje je od ničega. Razumijete li zašto duša ne nalazi pokoj ni unutarnji mir ako se udalji od cilja i zaboravi da ju je Bog stvorio za svetost? Gledajte, dakle, da nikad ne izgubite vrhunaravni pravac, niti za vrijeme odahnuća i odmora, koji su također potrebni kao i rad. Stižete do velikog ugleda u vašem stručnom poslu – odlično, u vašem angažiranju u svjetovnim stvarima – uvijek u potpunoj slobodi – slavite uspjehe – odlično. Ali ako preko toga izgubite smisao za vrhunaravnost, koja mora označavati čitav vaš posao, onda ste ipak žalosno promašili put.

Molitva po zagovoru svetog Josemarije

Bože, Ti si po zagovoru Blažene Djevice Marije svetomu Josemariji, svećeniku, podario bezbrojne milosti. Ti si ga izabrao kao vjerno sredstvo da se osnuje Opus Dei, put posvećivanja u svakodnevnom radu i u ispunjavanju kršćanskih dužnosti: daj da i ja u svim trenucima i prilikama svojega života Tebe ljubim, da u radosti i jednostavnosti služim Crkvi, Svetom Ocu i ljudima, te da sve putove ove zemlje osvijetlim svjetlom vjere i ljubavi. Usliši po zagovoru svetoga Josemarije ovu moju molitvu… Amen.

Oče Naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.

8. dan: Ako ostanete u mojoj riječi, uistinu, moji ste učenici; upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi. (Iv 8, 31-32)

Razmatranje: Prijatelji Božji, br. 6

Netko bi mogao pomisliti da imam u vidu samo jednu skupinu izabranih ljudi. Ali ne dajte se tako lako zavarati od uskogrudnosti i udobnosti, gajite u sebi božansku ozbiljnost poziva, želite da budete drugi Krist, ipse Christus, sam Krist. Drugačije rečeno trebate osjećati težnju da uskladite svoje ponašanje i ono što traži vjera, jer svetost, za koju se borimo, nije svetost drugog stupnja – takva svetost ne postoji. Najvažniji zahtjev odgovara bitno ljudskoj prirodi: ljubiti, jer ljubav je veza savršene skladnosti, i to tako ljubiti, kao što Gospodin izričito zapovijeda: Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom pameti svojom, to jest: neograničeno. U tom se sastoji svetost.

Molitva po zagovoru svetog Josemarije

Bože, Ti si po zagovoru Blažene Djevice Marije svetomu Josemariji, svećeniku, podario bezbrojne milosti. Ti si ga izabrao kao vjerno sredstvo da se osnuje Opus Dei, put posvećivanja u svakodnevnom radu i u ispunjavanju kršćanskih dužnosti: daj da i ja u svim trenucima i prilikama svojega života Tebe ljubim, da u radosti i jednostavnosti služim Crkvi, Svetom Ocu i ljudima, te da sve putove ove zemlje osvijetlim svjetlom vjere i ljubavi. Usliši po zagovoru svetoga Josemarije ovu moju molitvu… Amen.

Oče Naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.

9. dan: Pristupite k njemu, Kamenu živomu što ga, istina, ljudi odbaciše, ali je u očima Božjim izabran, dragocjen, pa se kao živo kamenje ugrađujte u duhovni Dom za sveto svećenstvo da prinosite žrtve duhovne, ugodne Bogu po Isusu Kristu. (1 Pt 2, 4-5)

Razmatranje: Prijatelji Božji, br. 7

To je u stvari jedan visoki cilj, jedan strmi put. Ali ne zaboravite da nitko nije već od rođenja svet: svetac se postaje, on to postaje iz neprestanog djelovanja čovjeka i božanske milosti. Jedan crkveni pisac iz prvih stoljeća primjećuje uz jedinstvo s Bogom: Sve što se razvija najprije je maleno. Pošto stalno uzima hranu, stalno raste i postaje veliko. Zbog toga: Ako hoćeš dosljedno živjeti kao kršćanin – a ja znam da hoćeš, iako su ti pobjede i stalno usmjeravanje našeg jadnog tijela prema višemu često teške – onda moraš s više brige paziti na male stvari, jer svetost, koju Gospodin od tebe traži može se postići samo ako se s ozbiljnošću hvatamo posla i svakodnevnih, ponajviše neznatnih dužnosti, iz ljubavi prema Bogu.

Molitva po zagovoru svetog Josemarije

Bože, Ti si po zagovoru Blažene Djevice Marije svetomu Josemariji, svećeniku, podario bezbrojne milosti. Ti si ga izabrao kao vjerno sredstvo da se osnuje Opus Dei, put posvećivanja u svakodnevnom radu i u ispunjavanju kršćanskih dužnosti: daj da i ja u svim trenucima i prilikama svojega života Tebe ljubim, da u radosti i jednostavnosti služim Crkvi, Svetom Ocu i ljudima, te da sve putove ove zemlje osvijetlim svjetlom vjere i ljubavi. Usliši po zagovoru svetoga Josemarije ovu moju molitvu… Amen.

Oče Naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.

www.medjugorje-news.com

Izvor
hkm

Vezani članci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Molimo Vas ugasite AdBlock-er