DEVETNICE

Devetnica blaženom Alojziju Stepincu

Devetnica blaženom Alojziju Stepincu započinje 1. veljače, a završava 9. veljače. Kroz ovih devet dana prije Stepinčeva, molimo blaženog Kardinala za hrvatski narod i raspirivanje vatre katoličke vjere u Hrvatskoj. Preporučuje se jednom u ovih devet dana pričestiti se na nakanu devetnice, ako je potrebno i ispovjediti se. Poslije čitanja ulomka iz Stepinčeva opusa preporučuje se izmoliti i krunica.

Prvi dan

„Ako bih dakle rekao da katolik smije ljubiti svoj narod, onda bih premalo rekao. Jer ljubav prema samome sebi ili ljubav prema roditeljima nije samo dozvoljena, nego je zapovijedana. A narod nije ništa drugo nego velika obitelj, veliko krvno srodstvo. Kako god dakle ljubite više svoju braću i sestre nego li druge ljude, tako i narod svoj više nego li drugi, a da pri tom nijednog naroda ne mrzite i ne prezirete. I tko razuman može zamjeriti tome? Zar će tko zamjeriti djetetu ako više ljubi svoju majku nego li tuđu? Ljubav dakle prema narodu i ljubav prema vjeri katoličkoj ne isključuju se ni najmanje, nego se lijepo popunjuju kao dvije sestre blizanke, koje imaju jednog te istog Oca na nebesima, a to je Bog, koji je auktor i naravnog i vrhunaravnog reda. Bog pak ne može sebi protusloviti.“

(iz propovijedi katoličkoj akademskoj mladeži o odnosu katoličkog intelektualca prema svome narodu, osuda rasističke teorije i tumačenje kršćanskog pogleda na svijet, 27. ožujka 1938.)

Litanije bl. Alojzija Stepinca

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Oče nebeski Bože,
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti Bože,
Sveto Trojstvo jedan Bože, smiluj nam se!
Isuse, dobri Pastiru,
Isuse, jakosti mučenika,
Isuse, učitelju apostola,
Isuse, svjetlosti istinita,
Isuse, dobroto beskrajna,
Isuse, kruno sviju svetih, smiluj se nama!
Sveta Marijo, moli za nas!
Bl. Alojzije Stepinče,
Pastiru siromašnih,
Hrabri svjedoče Božje ljubavi,
Branitelju crkvenog jedinstva,
Uzore kršćanske mirne savjesti,
Zrno umrlo za plodove vječnosti,
Jasni svjetioniče u tami nasilja,
Cvijete niknuli u vrtu Božje riječi,
Blaga roso duhovnih darova,
Žarka iskro svećeničke duhovnosti,
Vidljivi smjerokazu kršćanskoj mladeži,
Čisto ogledalo opraštanja neprijateljima,
Vjerni nasljedovatelju Kristova križa,
Navjestitelju Božje istine,
Uzorni častitelju Blažene Djevice Marije,
Primjeru ispovjednika Kristova imena,
Prokušani služitelju euharistijskoga otajstva,
Vjerodostojni pronositelju poniznosti,
Ljubitelju svete Majke Crkve,
Tješitelju nevino osuđenih,
Strpljivi hodočasniče na putu trpljenja,
Uresu crkvenoga zajedništva,
Donositelju Kristove radosti ožalošćenima,
Zaštitniče potlačenih i napuštenih,
Protivniče svake nepravde,
Mudri učitelju bogobojaznosti i poštivanja života,
Propovjedniče pravednosti,
Gorljivi tražitelju pomirenja,
Revni graditelju sloge među narodima,
Budni čuvaru ljudskoga dostojanstva,
Neprijeporni zagovorniče vrijednosti obitelji,
Gromki glasu onih kojima je glas oduzet,
Potporo slabih i odbačenih,
Neumorni suputniče klonulih,
Prijatelju svakoga čovjeka u potrebi,
Postojani stožeru u našim kušnjama,
Nesebični darivatelju primljenih dobara,
Promicatelju istinskoga domoljublja,
Dragocjeni daru Crkvi Hrvata,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj se nama, Gospodine!

Moli za nas, blaženi Alojzije.
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se.
Gospodine, Bože naš, ti si bl. Alojziju Stepincu dao milost čvrste vjere u Isusa Krista i spremnost da trpi za njega sve do mučeničke smrti. Pomozi nam slijediti njegov primjer, da bismo ljubili Krista kako ga je on ljubio i služili Crkvi kako joj je on služio. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Molitva u čast bl. Alojzija Stepinca

Svemogući i milosrdni Oče, ti si nam u blaženom Alojziju dao sjajni lik Dobrog Pastira koji, učvršćen jakošću Duha Svetoga, dade svoj život za svoj narod. Daj nam nasljedovati primjer njegove slobode i čvrstoće ispovijedanjem prave vjere u jedinstvu Katoličke Crkve da Ti tako ostanemo vjerni sve do smrti. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Stepinčeva molitva Gospi za Hrvatsku

Zdravo Presveta Djevice i Majko Božja Marijo, moćna zaštitnice naše domovine Hrvatske! Premda nevrijedni da Ti služimo, ipak uzdajući se u ljubav i divnu blagost Tvoju izabiremo Te danas pred cijelim dvorom nebeskim za Gospodaricu, odvjetnicu i majku svoju i cijelog našega naroda te čvrsto odlučujemo da ćemo Ti drage volje i vjerno služiti.

Molimo Te usrdno da nam svima uz prijestolje Božanskog Sina isprosiš milost i milosrđe, spasenje i blagoslov, pomoć i zaštitu u svim pogibeljima i nevoljama. Ti si Kraljica i Majka milosrđa, Pomoćnica kršćana i Tješiteljica žalosnih. Zato ti iskazujemo svoje djetinje pouzdanje kako Ti je naš narod vazda kroz vjekove iskazivao.

Tvojoj majčinskoj zaštiti preporučujemo svoje duhovne i svjetove poglavare, cijelu našu domovinu i cijeli naš narod u ovim teškim vremenima kušnja. Izmoli nam svima vjernost u katoličkoj vjeri, da u krilu svete Crkve provodimo dane u miru i bez straha, u blagostanju i poštenju i tako zavrijedimo doći jednoć do vječnog života da slavimo ondje trojedinog Boga uvijeke. Amen.

Molitva za proglašenje bl. Alojzija Stepinca svetim

Gospodine Bože, izvore svetosti i milosti,
Blaženoga Alojzija, pastira i mučenika,
Pozvao si da ti služi
Kao navjestitelj i branitelj istine
i kao hrabri svjedok vjernosti Crkvi.
Poslušan tvojoj Riječi
I vođen Duhom tvoje ljubavi,
Zauzimao se za siromašne i obespravljene;
Ostavio nam je divno svjetlo čiste savjesti,
Pouzdanja u tebe i ustrajnosti u trpljenju.
Ponizno te molimo
Da nas obdariš svojom radošću
Te blaženog Alojzija ubrojiš
Među svece sveopće Crkve,
Da bismo ga mogli još predanije slijediti
I uteći se njegovu moćnom zagovoru
U svojim životnim potrebama.
Po njegovim molitvama jačaj proročki glasi Crkve
Koji širi nadu u dolazak tvoga kraljevstva,
Praćen blizinom i utjehom Blažene Djevice Marije,
Majke i Kraljice vjernoga ti naroda.
Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Drugi dan

„Draga braćo! Hrvatski narod mnogo je toga proživio i doživio kroz 1300 godina svoje povijesti. Doživio je da su mu uzimali i otimali komad po komad drage mu domovine, koju mu je podarila ruka Božja. Ali on je ipak bio bogat, jer je nosio Boga u duši s čvrstom vjerom, da mu On može opet povratiti domovinu baš tako, kao što nekad Izraelcima, kad ih je nakon dugih godina ropstva doveo natrag u domovinu. Hrvatski je narod doživio često, da su ga razni silnici klali i ubijali. Ali on je ipak ostao bogat, jer je nosio Boga u svojoj duši sa živom vjerom da ga On može oživiti, makar trunuo u grobu kao Lazar iz Evanđelja, ako se to svidi Providnosti Božjoj.“

(iz propovijed na Marijanskom kongresu u Glogovnici, 15. kolovoza 1940.)

Litanije bl. Alojzija Stepinca

Molitva na čast bl. Alojzija Stepinca

Stepinčeva molitva Gospi za Hrvatsku

Molitva za proglašenje bl. Alojzija Stepinca svetim

Treći dan

„Nikad, dakle, ne možemo dovoljno naglasiti, da bi sva vaša sloboda bila pusta fikcija, koja nosi u sebi klicu smrti, ako sav vaš javni i privatni život ne bi bio prožet duhom Evanđelja i ako naše kršćanstvo ne bi bilo čitavo i potpuno. Vi ste, govori apostol, ‘slobodni, ali ne da biste imali slobodu kao pokrivač pakosti nego kao sluge Božje. Sve poštujte, braću ljubite, Boga se bojte, kralja štujte.’ (1 Pt 2,16). Ta recite mi, zar ima veće karikature slobode i rodoljublja negoli je, recimo, mladić kojemu su usta puna hvale i domovini i njezinoj slobodi, a već je razvratnim svojim životom strovalio možda u propast nekoliko djevojaka, koje bi mogle postati dobre majke i vrijedne domaćice?

Zar ima veće karikature slobode i rodoljublja negoli je, recimo, djevojka, koja se ističe u javnosti rodoljubnim radom, a već prije nego je stupila u brak nosi na duši teret zločina ubojstva djeteta, a možda i više njih, a koje bi djece domovina, da su rođena u zakonitom braku i čestita odgojena, trebala više nego korice kruha? Zar ima veće karikature slobode i rodoljublja od liječnika, kojemu su usta možda puna hvale domovini i njezinoj slobodi, a ordinacija mu je grobnica narodne budućnosti, u kojoj osobna pohlepa za imetkom prelazi preko svih zakona i Božjih i državnih, koji danas u istinskom interesu narodnog opstanka s punim pravom ubojstva djece kažnjavaju smrću?“

(iz propovijedi na svršetku duhovnih konferencija sveučilištaraca prigodom svete mise i sv. pričesti u bazilici Srca Isusova, u Zagrebu, 19. ožujka 1942.)

Litanije bl. Alojzija Stepinca

Molitva na čast bl. Alojzija Stepinca

Stepinčeva molitva Gospi za Hrvatsku

Molitva za proglašenje bl. Alojzija Stepinca svetim

Četvrti dan

„Domovina računa samo s čistim naraštajem. Grozne su bez sumnje posljedice rata. Ali sve materijalne ruševine što ih rat prouzrokuje nisu tako teške i strašne kao moralne ruševine što ih prouzrokuje grijeh u dušama omladine, napose ženske. S moralnim padom padaju u prah svi ideali, a gdje nema njih, nastupa smrt. Čista omladina sposobna je za žrtve, a samo na žrtvama se gradi bolja budućnost domovine. O čistom naraštaju pjeva Crkva: ‘O kako je lijep čisti naraštaj! Besmrtan je spomen njegov, jer je znan i kod Boga i kod ljudi!’ Jedna čista duša, veli sveti Ivan, arški župnik, to je kao uzglavlje od ruža, na kojem počiva Duh Sveti.“

(iz uvodnika u novopokrenutom mjesečniku Djevojački svijet za katoličke djevojke, 1. siječnja 1941.)

Litanije bl. Alojzija Stepinca

Molitva na čast bl. Alojzija Stepinca

Stepinčeva molitva Gospi za Hrvatsku

Molitva za proglašenje bl. Alojzija Stepinca svetim

Peti dan

„Krist, koji je svoju baštinu predao Crkvi, traži svoje pravo na mladež, a historijska je opet činjenica, da je škola svuda po svijetu, a posebice u našim stranama, kći Crkve! Ima li dakle Crkva pravo na dijete i na školu? Papa Pio XI. veli: ‘Odgoj pripada najprije, nada sve i u prvom redu, Crkvi i očevima i majkama; njima pripada po prirodnom pravu, te im toga prava ne smije nitko ukinuti niti oteti niti ga čim drugim nadomjestiti. Država doduše ne može niti bez svojih građana; ona mora pružati pomoć u svemu onome, gdje pojedinac ili obitelj ne mogu da sebi pomognu… Ali se ne možemo složiti s onima, koji hoće poništiti, umanjiti, zanijekati ono pravo, što su narav i Bog dali obitelji i Crkvi na odgojnom području.’ (L’Osservatore Romano 16. V. 1925.)

Stoga je nedavno i sadašnji slavni sv. Otac Pio XII. u svečanoj audijenciji, danoj nama Hrvatima, rekao: ‘Čini nam se, da nam se smije nada boljih dana, nada jedne bliže budućnosti, u kojoj će odnosi između Crkve i države u vašoj domovini biti što zgodnije uređeni sa složnim obostranim radom i obostranom koristi … Odgajajte svoju mladež u strahu Božjem i sačuvajte joj katoličke škole!’ Da, to znači graditi bolju narodnu budućnost, graditi na stancu kamenu, koji je Krist, ako se brinemo, da Crkva utisne jedini dostojni pečat našim školama, pečat: ‘paidagogos eis Hriston – odgojitelj za Krista!’“

(iz propovijedi hrvatskog Metropolita na blagoslovu nove zgrade čč. ss. milosrdnica u Zagrebu, 25. studenoga 1939.)

Litanije bl. Alojzija Stepinca

Molitva na čast bl. Alojzija Stepinca

Stepinčeva molitva Gospi za Hrvatsku

Molitva za proglašenje bl. Alojzija Stepinca svetim

Šesti dan

„Ako se sudbina domovine odlučuje na bojnim poljanama, ona se još više odlučuje na domaćim ognjištima, u obiteljima! Unašajte u svoje obitelji pravi duh Kristov, tjerajte primjerom i riječju poganstvo iz svojih obitelji i iz obitelji svojih bližnjih, i vi ćete zadužiti domovinu barem toliko koliko i borci na bojnim poljanama!“

(iz poruke članovima i članicama seljačke omladine Katoličke akcije za godinu 1944.)

Litanije bl. Alojzija Stepinca

Molitva na čast bl. Alojzija Stepinca

Stepinčeva molitva Gospi za Hrvatsku

Molitva za proglašenje bl. Alojzija Stepinca svetim

Sedmi dan

„Katolički muževi! Kažu da na obalama Mrtvoga mora raste takozvana sodomska jabuka. To je plod koji izvana izgleda vrlo lijep i svjež. No, kad putnik koji je željan okrjepe, posegne za tim plodom i otvori ga, onda vidi da je unutra sasvim crn i još k tomu prazan. Izgleda, da takva sodomska jabuka nalazi osobito plodno tlo u našem narodu, a ime joj je psovka i kletva. Ona se ludama i pokvarenjacima čini osobito zgodnom da njome utaže svoj jad ili začine neslane šale. Ali, ako se ta sodomska jabuka, kletva, malo otvori i pogleda, onda vidimo i u njoj dvije stvari. Vidimo, da je prije svega skroz naskroz crna po svojoj nezahvalnosti što ju psovač iskazuje svome Stvoritelju. Vidimo, da je skroz naskroz šuplja s obzirom na cilj, koji se njome postizava.“

(iz propovijedi u katedrali prigodom početka kampanje protiv kletve, za vrijeme adoracije, 2. veljače 1944.)

Litanije bl. Alojzija Stepinca

Molitva na čast bl. Alojzija Stepinca

Stepinčeva molitva Gospi za Hrvatsku

Molitva za proglašenje bl. Alojzija Stepinca svetim

Osmi dan

„Zahvalite Joj za tradicionalni osjećaj poštenja i čestitosti, koje izvire iz svete vjere, kao što i potok iz bistrog izvora. Zahvalite Joj za sačuvani osjećaj poštenog i kreposnog kršćanskog obiteljskog života, koji je temelj zdravog narodnog života, a koji nije kadra nadomjestiti nikakva umjetna krparija civilnih naredaba i zakona, kako to gledamo svojim očima danas u Europi i svijetu. Zahvalite Joj za osjećaj poštenog građanskog poretka, koji se temelji na zakonu Božjem, a kojeg nisu kadri zamijeniti nikakvi sistemi, koji ne računaju na Boga, zvali se oni rasistički ili se pokrivali crvenom boljševičkorm krpom. Zahvalite Joj konačno i za materijalni prosperitet vašega grada.

Ako on materijalno ne stoji kao drugi veliki gradovi svijeta, zapamtite da po riječima Svetog Pisma: ‘Melius est nomen bonum quam divitiae multae! Bolje je dobro ime nego veliko bogatstvo!’ (Izr 22, 1) To potvrđuje i naša narodna poslovica – Bolji je dobar glas nego zlatan pas! Na svemu dakle, dragi moji vjernici, da se poslužim riječima sv. Pavla, na svemu zahvalite danas Bogu i Majci Božjoj. To je sveta vaša dužnost. Ali to je ujedno i najbolja preporuka i molba da primite nova dobročinstva u budućnosti. Veli naime prorok: ‘Sacrificium laudis honorificabit me, et illic iter, quo ostendam illi salu tare Dei! Žrtva hvale čast mi daje: u tom je put, na kojem ću mu pokazati spasenje Božje!’“

(iz propovijedi prigodom 250. godišnjice zavjeta grada Varaždina, u Mariji Bistrici, 2. srpnja 1939.)

Litanije bl. Alojzija Stepinca

Molitva na čast bl. Alojzija Stepinca

Stepinčeva molitva Gospi za Hrvatsku

Molitva za proglašenje bl. Alojzija Stepinca svetim

Deveti dan

„Vjerna Bogu i svetoj Kristovoj Crkvi izvršit će naša Hrvatska onu uzvišenu misiju, koju zemaljska domovina imade da vrši u promicanju nadnaravnih dobara svojih članova. Vjerna Bogu i Crkvi pokazat će da vjeruje, da je konačni cilj svega ljudskog teženja vječnost, gdje se nalazi prava vječna domovina. Cijeneći i zaštićujući vjerske i moralne vrednote, pokazat će da vjeruje, da je zemaljska domovina samo onda prava majka, kad nam sklapa ruke i uči nas ‘dati Bogu Božje’, te da je samo onda istinska skrbnica našeg života, kad nam korake upućuje na staze, koje vode u visinu i kad uklanja smutnje od duša, koje je Bog stvorio za sebe.“

(iz okružnice nadbiskupa Stepinca kleru Nadbiskupije zagrebačke prigodom osnivanja Nezavisne Države Hrvatske, 28. travnja 1941.)

Litanije bl. Alojzija Stepinca

Molitva na čast bl. Alojzija Stepinca

Stepinčeva molitva Gospi za Hrvatsku

Molitva za proglašenje bl. Alojzija Stepinca svetim

www.medjugorje-news.com

Izvor
bitno

Vezani članci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Molimo Vas ugasite AdBlock-er