DEVETNICE

Danas započinje devetnica sv. Ivanu Krstitelju

Ova devetnica se može moliti uoči blagdana Rođenja svetoga Ivana Krstitelja 24. lipnja i uoči Glavosijeka svetoga Ivanu Krstitelja 20. kolovoza

Prvi dan

Uvodna molitva

Oče svjetlosti, pravo svjetlo dolazi samo od Tebe. Učini me kroz ovu devetnicu sposobnim da ga primim i da me svega prožme. Daj mi tu milost da Tebe u svecima upoznam, ljubim i u Tvojoj ljubavi budem sretan. Po Kristu Gospodinu našem, neka tako bude! Amen.

Molitva prvoga dana

Grešan sam, moj Gospodine! Koliko sam trebao moliti a nisam, molitvom sam se trebao dizati u pravednosti i svetosti, jer si rekao, Isuse: “Treba moliti i nikada ne prestajati.” Sav sam u grijesima, starim i opakim navikama, rastresen i zapleten u ljubavi svijeta, a sve je to zato što nisam bio ustrajan u molitvi. Nedostaje mi pobožnosti, pouzdanja i strahopoštovanja.

Pokajanje

Oprosti mi, o Bože, što sam toliko neustrajan! Žao mi je što sam lijeno molio, a čitave se sate zabavljao s drugima, dok mi je razgovor s Tobom brzo dosadio iako znam da ćeš mi dati sve što molim ako ustrajem. Ljubit ću molitvu, vjerno ću je obavljati, ma kakav posao imao. Molitva će mi biti najvažnija od svega. Nikada više neću biti lijen i mlitav, nemaran u svojim dužnostima. Odlučujem odmah sa sebe zbaciti lijenost i postati revan. Želim i hoću činiti sve dobro kako bih sve više omilio dragomu Bogu.

Molitva za zagovor svetomu Ivanu Krstitelju

Sveti Ivane Krstitelju, dolazim pred Tebe lijen, trom, mlak, a Ti znaš da se sve to gadi Gospodinu. Molim Te da mi svojim zagovorom izmoliš milost žarke ljubavi prema nebeskom Liječniku, koji će me Tvojim zagovorom sigurno izliječiti, te nijedne rane neće na meni i u meni ostaviti, ako budem uzimao Njegove lijekove i imao Tvoju zaštitu. Sveti Ivane Krstitelju od Boga poslani, pomozi mi svladati moju lijenost, mlitavost, nevjeru i malodušnost!
Glasnice Božji, posvećeni u utrobi majčinoj prisutnošću Blažene Djevice Marije, molim Te za milost (reci svoju potrebu) u ovoj devetnici, da mi se smiruješ i svojim zagovorom izmoliš potrebnu milost za koju Te od srca molim. Amen.

Oče naš… Zdravo, Marijo… Slava Ocu… (5x)
Litanije svetomu Ivanu Krstitelju

Drugi dan

Jednoga dana Zaharija je bio u Hramu. Javio mu se anđeo Gabriel i navijestio mu rođenje sina, kojega mora nazvati Ivan. Bog najavljuje rođenje sina, ali otac ne vjeruje. Zaharija je zatražio znak da bi to mogao povjerovati, Bog ga zbog njegove nevjere prekorava i privremeno mu oduzima dar govora, anđeo ga zbog nevjere učini nijemim i obeća mu da će s rođenjem djeteta opet zadobiti moć govora. Mnogi susjedi i prijatelji su bili zbunjeni i pitali se: “Što će biti od ovoga djeteta?”

Molitva drugoga dana

Koliko se moram samo sramiti što sam već toliko puta izgubio milost Božju i tako zaslužio izgubiti Boga zauvijek svojim smrtnim grijesima, siteći svoja sjetila. Tisuću ti puta zahvaljujem, o Bože moj, za nezasluženu milost da me nisi zauvijek odbacio i da si me sačuvao od tako užasne kazne, koju sam toliko puta zaslužio.

Pokajanje

Bože moj, žalim iz svega srca za svaku izgubljenu milost i odsada te želim ljubiti čisto i vjerno te se s tobom sjediniti da me više ništa ne odijeli od tebe.

Odluka

Volim izgubiti sve na svijetu nego da izgubim Boga. Bolje je sve izgubiti prije nego da Boga uvrijedim i najmanjim grijehom koji krči put grijehu smrtnome.

Molitva za zagovor svetomu Ivanu Krstitelju

Sveti Ivane Krstitelju, prilikom tvoga rođenja događala su se čudesa, molim za tvoj zagovor zbog tolikih propuštenih milosti i poziva koje je Bog upućivao meni, a ja odbijao. Molim te, veliki i čudotvorni zagovorniče kod Boga, da mi izmoliš milost da me ljubav Božja neprestano privlači kao i živu vjeru i čežnju za nebom, tako da sve varave zabave što donose nesreću i zaslijepljenost mogu zauvijek odbaciti. Amen.

Oče naš… Zdravo, Marijo… Slava Ocu… (5x)
Litanije svetomu Ivanu Krstitelju

Treći dan

Elizabeta je rodila, a kada je Zaharija na pločici napisao da se dječak ima zvati Ivan opet je progovorio. Na to izgovori ove zahvalne i proročke riječi: “Blagoslovljen Gospodin Bog Izraelov, što pohodi i otkupi narod svoj: a ti dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati, jer ćeš ići pred Gospodinom da mu pripraviš putove.” Nema sumnje da su ga roditelji odgajali u vjeri svojih otaca i u nadi svoga naroda. Pohađao je sinagogu, mjesto vjerske pouke i molitve, te zajedno s drugima čitao Sveto pismo i utvrđivao se u vjeri.

Molitva trećega dana

Gospodine, ostajem miran iako znam da ćeš otkriti moje grijehe i opačine svim anđelima i svim ljudima, te će svi posve jasno moći gledati stanje moje savjesti, sve tajne misli i djela, koja sada prikrivam. O, kada bih to sve uzeo ozbiljno, kako bih onda mogao ponovno otići u grijeh, a sada se pred samim ispovjednikom ispričavam i uljepšavam. Bojim se da svijet moje grijehe ne bi saznao, ah na Božjem sudu će to svi saznati i osuditi me skupa s Vječnim Sucem ako ih pokorom ne izbrišem. O Bože moj, vječna Istino, što ću reći kada se na sudnji dan otkriju sve opačine moje, neću moći ništa prikriti, opravdati, uljepšati, niti poboljšati. Kako ću samo moći izdržati gledajući sam grijehe svoje u svoj gadosti i rugobi njihovoj.

Pokajanje

Milosrđe, Gospodine, milosrđe! Smiluj mi se, Isuse, sine Davidov! Smiluj mi se, Isuse sine Marijin! Sagriješio sam i uvrijedio Tebe, Gospodara života i smrti. Ali neću duhom klonuti, jer Ti si po proroku rekao: “Neću smrti grešnika, nego da se obrati i živi.”

Odluka

Ne želim imati više nikakve neuredne želje, nego hoću neprestano moliti: Tvoja volja neka se ispunja na meni, po meni i od mene.

Molitva za zagovor svetomu Ivanu Krstitelju

Sveti Ivane Krstitelju, uzore svetosti, izmoli mi milost kod vječnog Suca da me ne pogubi, nego da mi udijeli milost da svoje grijehe oplakujem. Izmoli mi spasonosan strah, živu uspomenu na sud Božji, da ne griješim nikada više, te zadobijem milost da sveto živim te veselo pred Njega dođem. Amen.

Oče naš… Zdravo, Marijo… Slava Ocu… (5x)
Litanije svetomu Ivanu Krstitelju

Četvrti dan

Ivan je vrlo rano napustio rodnu kuću i povukao se u pustinju, Ivana je privlačila pustinja, kraj na sjevernom dijelu Mrtvoga mora, pusta zemlja bez vode i hrane, uznemirivana divljim životinjama i vremenskim nepogodama. Odlazak u pustinju ima nešto simbolično u sebi: pokazuje da time s njim počinje nešto novo. Prekid s ustaljenim načinom života i rada u obitelji, koji je počeo njegov otac davši mu ime Ivan koje do tada nije postojalo u njihovu rodu, sada se nastavlja. Ivan odlazi u pustinju da tu započne dugotrajnu pripravu za svoj životni put. On u sebi osjeća Božji poziv, Bog ga zove da se povuče u samoću, pripremi za veliko djelo – da svijetu navijesti Isusa Krista i s Njim dolazak Božjeg kraljevstva na zemlju.

Molitva četvrtoga dana

Gospodine, iz opake moje navezanosti proistječu mnoge moje pogreške. Često gledam stvari koje zadovoljavaju moju pohlepu iako one ništa ne vrijede. Svjestan sam toga da mi moja navezanost na bogatstvo priječi da mogu puno raditi za nebo, za spas svoje duše, pomoć bližnjemu kao i spasu drugih duša. Ne mogu uvidjeti da se upravo iz takve navezanosti rađaju svi moji grijesi i da tako činim veliki grijeh propusta, grijeh protiv ljubavi i tvojih zapovijedi.

Pokajanje

Oprosti mi, moj Isuse, svaki grijeh propusta, posebno u onim trenucima kada sam mogao činiti dobro, a nisam.

Odluka

Bože, neću više biti navezan na blago ovoga svijeta, niti ga cijeniti, niti ljubiti, niti ga silovito tražiti.

Molitva za zagovor svetomu Ivanu Krstitelju

Sveti Ivane Krstitelju, ti si prije svog rođenja čuo glas Majke Spasiteljeve i još u utrobi majčinoj pozdravio Otkupitelja svijeta time što si proročki zaigrao. Svojim si začećem oslobodio majku svoju od neplodnosti, a svojim rođenjem razvezao jezik svome ocu. Jedini si od proroka pokazao Otkupitelja svijeta. Štujem te kao Preteču, želim širiti tvoje štovanje oko sebe, jer znam da nitko nije sposobniji od tebe da neprestano pripravlja dolazak Isusov. Molim te i vapim tebi kao velikomu čudotvorcu, pogledaj na sve one roditelje koji traže milost imati radost u rođenju svoga djeteta (recite imena tih roditelja ili svoju osobnu želju) da po tvome zagovoru dožive ljepotu i radost u djetetovu rođenju te da ga odgajaju u vjeri i nauku Isusa Krista veličajući Tvoj moćni zagovor. Amen.

Oče naš… Zdravo, Marijo… Slava Ocu… (5x)
Litanije svetomu Ivanu Krstitelju

Peti dan

Nakon dugog duhovnog sazrijevanja u pustinji Ivan je započeo svoju službu. Ljude je pozivao da se obraćenjem pripremaju za obećanog Mesiju. Propovijedao je pun žara, zanosno i odrješito. Boravak u pustinji, grubo odijelo od devine kože kojom se Ivan odijevao, hrana koju je uzimao, bili su vidljivi znaci unutrašnje promjene. Ivan je odbacio ustaljen način života ondašnjih Židova, nije pazio na njihove propise o izvanjskoj, prividnoj čistoći, nego se prilagodio vladanju drevnih proroka poput Ilije i pošao jednim putem koji traži odricanje od lagodnog življenja i sebičnih materijalnih interesa, ali budi u čovjeku oduševljenje za više ideale duhovnog života u junačkoj službi pravdi i istini, vjernosti i ljubavi. Privukao je svojim stasom i glasom u pustinju slušateljstvo sa svih strana. Njemu su dolazili ljudi svih zvanja i staleža. Srž Krstiteljeva propovijedanja sadržana je u onoj Izaijinoj rečenici koju je on veoma snažno ponavljao svojim suvremenicima: “Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!”

Među Ivanovim slušateljima bili su farizeji i saduceji. Ivan ne miluje one koji mu se približavaju iako bi se mogao pohvaliti da ih je dotle dovukao i, kad dođu na krštenje farizeji i saduceji, ljudi ugledni i poznavaoci Pisma, cijenjeni od puka, moćni u hramu, sramotit će ih više od drugih: “Zmijsko leglo, tko vas je naučio da bježite od gnjeva što skoro nastaje?” Činite, dakle, plod dostojan pokore; a nemojte govoriti u sebi: ‘Imamo oca Abrahama.’ Ja vam kažem da Bog može od samog ovog kamenja podići sinove Abrahamove. Vi što ste se zatvorili u kamene kuće, kao što se zmije sakrivaju pod stijene, vi ste farizeji i saduceji, tvrđi od kamena. Vaš se razum okamenio u slovu zakona i odredima… Okamenilo se vaše sebično srce. Gladnome, što je zaiskao od vas kruha, metnuste u ruke kamen, a kamen baciste na onoga što je sagriješio manje od vas. Vi ste, farizeji i saduceji, oholi kamenovi kipovi koje će moći svladati samo oganj, jer voda samo prede preko vas pa se osuši. Ali će onaj Bog koji je svojim rukama napravio od zemlje Adama, a s pomoću oblutka od pijeska, od praha s ceste, od pećinske stijene moći napraviti druge ljude, druga živa bića, druge svoje sinove, pretvorit će kamen u tijelo i dušu, dok ste vi dušu i tijelo pretvorili u kamen. Nije se, dakle, dosta okupati u Jordanu. Pranje je spasonosno, ali je samo početak. Radite protivno onome što ste do sada radili, inače će vas obratiti u pepeo Onaj koji bude krstio ognjem.”

Molitva petoga dana

Kako će samo strog biti sud tvoj, Gospodine. O, vječni Suče, koji ćeš moj život točno istraživati, što sam govorio, što sam radio, što sam vlastitom krivnjom propustio. Nema ništa što se neće ispitati. Ti si, vječni Suče, sama Mudrost i Svjetlost i znam, pronaći ćeš sve ono što je tajno i skrovito u mom srcu. Znam, Gospodine Isuse Kriste, da neće postojati ni jedna neuredna misao, za koju ti ne bi znao i koju ne bi iznio na vidjelo. Jao meni kada vidim svu opačinu svoju. U tvojim očima gledat ću svoje poglede, u rukama svojim nepravde, u ustima svojim laži, svoja ogovaranja, klevetanja, i sve neistine. U tijelu svome budnost, i u pogledu na Tvoju nevinost razabrat ću strašne nepravde i krivnje svoje! Kako ću samo moći izdržati kada to sve budem gledao na Tebi kao ljagu koja te unakazuje i izaziva srdžbu Tvoju. Kako ću stati pred Tebe, moj Isuse, kada se već sada prikrivam da se ne bi saznalo kako je opako srce moje.

Pokajanje

Isuse, Sine Davidov, smiluj se, meni grešniku! Presveto Srce Isusovo, imaj samilosti prema meni! Marijo, Majko, Utočište grešnika, moli za mene bijednoga! 

Odluka

Odlučujem se da ću od ovoga dana strogo ispitivati svoju savjest i bdjeti sam nad sobom.

Molitva za zagovor svetomu Ivanu Krstitelju

Sveti Ivane Krstitelju, putokaze vječnog života, izmoli mi vječnu milost da mogu spreman doći pred vječnog Suca. Molim te žarko, napuni sada moju dušu svetim strahom da se ne bojim kada dođem na strašni sud. Amen.

Oče naš… Zdravo, Marijo… Slava Ocu… (5x)
Litanije svetomu Ivanu Krstitelju

Šesti dan

Sve je više svijeta hrlilo da čuje svetog Ivana Krstitelja, jer se vijest o njegovu djelovanju brzo proširila, i ljudi su u velikim skupinama hrlili da ga vide i čuju. Ivan je izgrađen duhovno i jak poput proroka Ilije sposoban da ulije nadu dobrima i potlačenima, a strah i trepet silnicima i tlačiteljima. Njegova rječitost zanijela je svijet, njegova svetost mnoge zadivila. Židovi su zadivljeni njegovom pojavom i nehotice pomislili: “Da nije on Spasitelj koji treba doći?” Kada su došli iz Jeruzalema pitali su ga tko je:
– Jesi li Ilija?
– Nisam
– Jesi li prorok?
– Nisam
– Jesi li Krist?
– Nisam. Ja sam glas što viče u pustinji. Za mnom će doći onaj kojemu nisam dostojan odriješiti remenje na obući. Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhovm Svetim i ognjem. Moje krštenje vodom znači da čovjeku valja očistiti dušu od grijeha. Ali kao što oganj čisti što voda ne može oprati, tako će i njegovo krštenje uistinu očistiti dušu od grijeha. To će učiniti Duh Sveti, koga čovjek dobiva pri svetome krštenju. No Mesija će jednom biti i strog sudac. On ima lopatu u ruci svojoj te će očistiti gumno svoje i skupiti pšenicu u svoju žitnicu, a pljevu će sažeći vječnim ognjem.

Ivan u pustinji, dakle, priznaje da je on samo glas. A u Nazaretu je sad već u tridesetoj godini nepoznati Radnik sam stao rukama vezati obuću da pođe u pustinju u kojoj je govorio Glas, koji je tri puta odgovorio: “Nisam.” Radnik koji se sprema na put u pustinju k rijeci Jordanu, na krštenje, da ga taj glas, Ivan Krstitelj, proglasi Jaganjcem Božjim, koji oduzima grijehe svijeta.

Molitva šestoga dana

Bože moj, koliko se moram stidjeti pred Tobom. Uvijek imam opravdanje iako govorim na Tvoju čast, promišljam hoće li to biti u moju korist. Ako što dobro činim, imam običaj proračunavati neće li patiti moj dobar glas, neće li me svijet osuditi, da me za sve to ne zadesi neka vremenita šteta ili kakva suproština. Uvijek se želim zauzeti za Tebe samo onda kada znam da će svatko moj postupak hvaliti, odobravati, kad mi nije preteško i kada bi se kakva žrtva od mene zahtijevala.

Pokajanje

Kajem se, Bože moj, što sam to toliko puta radio. Oprosti mi što sam uvijek sebe cijenio, kao da sam prvi i najbolji od svih, te tako tražio svoju čast.

Odluka

Želim popraviti svoj život i djelima očitovati svoju vjeru, učiniti mnogo dobrih dijela, raditi za Nebo. Svim srcem želim zagrliti vjeru odlučnom voljom, tako da vjera vodi moja djela.

Molitva za zagovor svetomu Ivanu Krstitelju

Sveti Ivane Krstitelju, preporučujem ti svoje duhovne potrebe i molim te da mi izmoliš milost da Isusa što bolje upoznam, ljubim i slijedim. Zahvaljujem ti tisuću puta na prekrasnim riječima što si mi ih dao, tvoj me primjer potiče da moram govoriti uvijek istinu na slavu Božju, iako bi me svijet zbog toga mogao progoniti i osuditi.

Oče naš… Zdravo, Marijo… Slava Ocu… (5x)
Litanije svetomu Ivanu Krstitelju

Sedmi dan

Propovijedanje svetog Ivana i krštavanje, kao i cijeli njegov život, stajali su u službi ovog poslanja: pripremiti ljude da upoznaju i prihvate Isusa Krista kao jedini izlaz iz ugroženosti i ništavila ovoga života time što prihvate ponuđeno izmirenje i ostvare zajedništvo s Bogom kao konačnim ciljem i smislom svog poslanja. Da bi sve to ostvario, Ivan je najprije neumorno propovijedao. U svojim propovijedima tražio je unutrašnju promjenu, promjenu mišljenja, koja pogađa cjelokupni čovjekov život i djelovanja. Isticao je i tražio da se uloži napor i odricanje da bi drugačije gledali, vredonovali i prosuđivali sebe, svijet i ljude, svu stvarnost života, kao i svoju sudbinu. Napominjao je da moramo postati svjesni sebe i svoga života, uvidjeti da samo uza svu svoju veličinu i dobra djela još uvijek neizgrađeni, grešni i smrtni ljudi i da na tome planu moramo djelovati. Promjena bi trebala zapaliti svjetlo vjere i pouzdanja u to da je, unatoč našoj grešnosti, prolaznosti i smrti, Gospodin u Isusu Kristu došao na ovaj svijet kao “Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakoga čovjeka” (Iv 1,9) i da “onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja” (Ivi,12).

 Molitva sedmoga dana

O Bože moj, valja mi se tresti od pakla jer je pakao mjesto vječnih muka, gdje su najstrašnije grozote, vjećno i neprestano psovanje, proklinjanje i mržnja na Boga. Zauvijek gorjeti u paklu jest strašno, a još strašnije svoga Boga nikada više ne gledati. O, Bože moj, kako sam samo lud kada sam te toliko puta mogao uvrijediti i tako se svojom zloćom izlagao strašnoj pogibelji vječnog prokletstva.

Pokajanje

Ponizujem se, o Bože moj, pod Tvojom najsvetijom pravednosti, oprosti mi i smiluj se, Tvoje milosti nisam dostojan.

Odluka

Pakao neka mi odsada lebdi pred očima, da se potaknut ovom mišlju, iz sveg srca kajem i počnem mrziti svaki grijeh.

Molitva za zagovor svetomu Ivanu Krstitelju

Sveti Ivane Krstitelju, ljubitelju naših duša, izmoli mi milost nutarnje promjene moje duše i moga srca i od strašnih me paklenih muka sačuvaj, a od svakog smrtnog grijeha zaštiti. Amen.

Oče naš… Zdravo, Marijo… Slava Ocu… (5x)
Litanije svetomu Ivanu Krstitelju

Osmi dan

Ivan nije trpio laži i pretvaranja. U svojoj posvemašnoj zauzetosti za Božju čast, s jedne strane za dobro ljudi preko pravog obraćenja, služio se i drugim oštrim riječima opomene i prijetnje. Zbog toga neki kažu da je bio prestrog prema ljudima, no on je bio strog i prema sebi živeći pokornički. Bio je protiv nasilja i nereda jer vojnicima govori: “Nikome ne činite nasilja, nikoga krivo ne prijavljujte i budite zadovoljni svojom plaćom.” Sveti Ivan se obraća svojim slušateljima i uporno je od njih tražio unutrašnju promjenu, koja ne ostaje samo na površini i ne rađa samo prividnim pokajanjem. On je propovijedao preobražaj srca i duše u najdubljim i najskrovitijim predjelima.

Molitva osmoga dana

Gospodine, znam da od svih djela milosrđa nema djela izvrsnijeg od toga da se spasi duša iz sotonskih kandži i opet postane dijete Božje. Ništa ne činim, samo gledam sebe i ne brinem se za svoju slabu vjeru. Patnje izbjegavam najbolje što mogu, umjesto da se veselim i radujem što imam tako dobra Pastira. Jao meni na sudu Božjem kada mi budeš predbacio moju nemarnost i kada me budeš strogo ispitivao što se za spas bližnjega nikako nisam brinuo premda si to, Bože, od mene tražio.

Pokajanje

Tisuću puta te molim, oprosti mi, moj Isuse, kada ne pitam za savjet tvoga Svetoga Duha, nego radim po svojoj volji i svojim sklonostima, pa stoga i ne napredujem u kreposti niti pridobivam koju dušu za nebo.

Odluka

Ne želim ništa odsada poduzimati, a da prvo ne zazovem Duha Svetoga da mogu za sebe i za bližnjega svoga uspješno i spasonosno raditi. U duhu ljubavi opominjat ću i opomene primati.

Molitva za zagovor svetomu Ivanu Krstitelju

Sveti Ivane Krstitelju, predajem ti dušu svoju da vazda bude u tvojim rukama, da s njom upravljaš i da po tvojemu zagovoru dođem do toga da cijenim dušu svoju, shvaćajući da ništa tako nije vrijedno kao ona. Budi moj pomoćnik, a mene učini revnijim za spas duša, da više nikada ne ostanem miran vidjevši svoje brata i sestru u grijehu, da ih nastojim opomenuti, ukoriti, za njih se moliti i pokoru vršiti kad što sagriješe i time posvjedočiti pravu ljubav prema bližnjemu i Bogu, imajući u vidu da više vrijedi pridobiti jednu dušu nego zadobiti čitav svijet. Ne dopusti mi nikada da živim samo za sebe niti da umrem za samoga sebe. Sveti Ivane, pretečo Kristov, izmoli mi tu milost.

Oče naš… Zdravo, Marijo… Slava Ocu… (5x)
Litanije svetomu Ivanu Krstitelju

Deveti dan

Nakon što su Ivanovi učenici otišli, Isus je stao govoriti o Ivanu.

“Kad oni odoše, poče Isus govoriti mnoštvu o Ivanu: “Što ste izišli u pustinju gledati? Trsku koju vjetar ljulja? Ili što ste izišli vidjeti? Čovjeka u mekušasto odjevena? Eno, oni što se mekušasto nose po kraljevskim su dvorima. Ili što ste izišli? Vidjeti proroka? Da, kažem vam, i više nego proroka. On je onaj o kome je pisano: Evo, ja šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da pripravi put pred tobom. Zaista, kažem vam, između rođenih od žene ne usta veći od Ivana Krstitelja. A ipak, i najmanji u kraljevstvu nebeskom veći je od njega!” (Mt 11,7-11)

I svi koji su čuli propovijedi Ivana, čak i oni najopakiji, priznali su da su Božji zahtjevi pravednosti ispravni, te ih je Ivan krstio, sve osim farizeja i učitelja Mojsijeva zakona. Oni su odbacili što je Bog nakanio s njima i nisu htjeli da ih Ivan Krsti.

Glavosijek svetog Ivana Krstitelja (29. kolovoza)

“U ono vrijeme Herod bijaše dao uhititi Ivana i svezati ga u tamnici zbog Herodijade, žene brata svoga Filipa, kojom se bio oženio. Budući da je Ivan govorio Herodu: “Ne smiješ imati žene brata svojega!”, Herodijada ga mrzila i htjela ga ubiti, ali nije mogla jer se Herod bojao Ivana; znao je da je on čovjek pravedan i svet pa ga je štitio. I kad god bi ga slušao, uvelike bi se zbunio, a rado ga je slušao.

I dođe zgodan dan kad Herod o svom rođendanu priredi gozbu svojim velikašima, časnicima i prvacima galilejskim. Uđe kći Herodijadina i zaplesa. Svidje se Herodu i sustolnicima. Kralj reče djevojci: “Zaišti od mene što god hoćeš i dat ću ti!” I zakle joj se: “Što god zaišteš od mene, dat ću ti, pa bilo to i pol mojega kraljevstva.” Ona iziđe pa će svojoj materi: “Što da zaištem?” A ona će: “Glavu Ivana Krstitelja!” I odmah žurno uđe kralju te zaište: “Hoću da mi odmah dadeš na pladnju glavu Ivana Krstitelja!”

Ožalosti se kralj, ali zbog zakletve i sustolnika na htjede je odbiti. Kralj odmah posla krvnika i naredi da donese glavu Ivanovu. On ode, odrubi mu glavu u tamnici, donese je na pladnju i dade je djevojci, a djevojka materi. Kad za to dočuše Ivanovi učenici, dođu, uzmu njegovo tijelo i polože ga u grob.” (Mk 6,17-29)

Molitva devetoga dana

O Bože moj, prema veličanstvu tvome ja sam ništica. Koljena prigibam pred Tobom i ispovijedam da sam grešan i da se ničim opravdati ne mogu. Jedino što mogu učiniti to je da se pouzdam u Tvoje milosrđe, jer ako mi se ne smiluješ, pogiboh. Zahvaljujem ti što nisam do sada pao u ruke Tvoje pravednosti jer bih već bio u užasnim mukama, gdje bi mi se sami vragovi radovali. Jedva da bi osuda bila izrečena, a oni bi mi se rugali, gnjavili me, zlostavljali, ismijavali i grozno me mučili. Zahvaljujem ti, milosrdni Isuse, što si me do sada sačuvao od vječnog ognja i jauka, “plača i škrguta zubi”. Amen.

Pokajanje

Milosrdni Isuse, oprosti mi svaku moju oholost i nadutost, svako moje isticanje sebe i zataju Tebe.

Odluka

O Isuse, Milosrđe moje, hvala ti za Tvoju strpljivost. Započet ću od danas svet život, sve ću zbog svojih grijeha prihvatiti i primiti kao pokoru i brinut ću se da ne prianjam uz one koji me zavedoše na grijeh.

Molitva za zagovor svetomu Ivanu Krstitelju

Hvalospjev Zaharijin (Lk 1,68-79)

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov,
što pohodi i otkupi narod svoj, podiže nam snagu spasenja
u domu Davida, sluge svojega, kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: spasiti nas od neprijatelja naših
i od ruke sviju koji nas mrze: iskazati dobrotu očima našim
i sjetiti se Saveza svetoga svojega, zakletvom kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati jer ćeš ići pred Gospodinom
Da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine, da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, da upravi noge naše na put mira.
Slava Ocu…

Sveti Ivane Krstitelju, ti pozivaš da slijedim Krista, da idem za Njim, i želiš biti moj vodič. Na kraju ove devetnice želim ti iz sveg srca zahvaliti za sve milosti koje ćeš mi isprositi od Milosrdnog Srca Isusova svojim zagovorom, prikazujući mu svoj život od navještenja i rođenja do mučeničke smrti. Moje srce je radosno jer ima velikog zagovornika na nebu i čvrsto vjerujem da ću tvojim zagovorom zadobiti milost za koju te u ovoj devetnici molim. Amen.

Oče naš… Zdravo, Marijo… Slava Ocu… (5x)
Litanije svetomu Ivanu Krstitelju

Molitva na kraju devetnice

Zahvaljujem ti, Oče, na svim tvojim darovima. Molim te, svojim poticajima prethodi svemu mojemu djelovanju i prati ga svojom pomoću. Kao što sam s tobom započeo, tako da po Kristu s tobom i sve završim. Amen.

 

Litanije svetomu Ivanu Krstitelju

Gospodine, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!

Sveta Marijo,
Sveta Bogorodice,
Sveta Djevo djevica,
Svi sveti anđeli i arhanđeli,
Svi sveti patrijarsi i proroci,
Svi sveti apostoli i učenici Gospodnji,
Svi sveti mučenici,
Svi sveci i svetice Božje,
Sveti Ivane Krstitelju,
Sveti Ivane, od anđela Gabrijela naviješteni,
Sveti Ivane, od Boga poslani,
Sveti Ivane, pretečo Kristov,
Sveti Ivane, krstitelju Kristov,
Sveti Ivane, Božji ugodniče,
Sveti Ivane, veliki isposniče,
Sveti Ivane, vatro Božje ljubavi,
Sveti Ivane, radosti neba i zemlje,
Sveti Ivane, putokaze vječnog života,
Sveti Ivane, uzore svetosti,
Sveti Ivane, veliko blago naše na nebu,
Sveti Ivane, ljubitelju naših duša,
Sveti Ivane, utjeho naših srdaca,
Sveti Ivane, ljubavi naša,
Sveti Ivane, nadanje naše,
Sveti Ivane, okrjepo i jakosti naša,
Sveti Ivane, pomoćnice u našoj slabosti,
Sveti Ivane, utjeho u našoj nemoći,
Sveti Ivane, moćni zagovorniče kod Boga,
Kriste, čuj nas!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Kriste, usliši nas!

Pomolimo se! Gospodine, ojačaj u nama vjeru kojom je sveti Ivan iskreno svjedočio za Krista. Njegovim zagovorom podaj da dostojno živimo Kristovo Evanđelje i surađujemo na širenju evanđeoske vjere. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

www.medjugorje-news.com

Vezani članci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Molimo Vas ugasite AdBlock-er