BiHHERCEGOVINAVIJESTI

U FBiH gotovo milijun vlasnika riješilo pitanje statusa svojih nekretnina

Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinskopravne poslove Željko Obradović izjavio je za Fenu da je do kraja lipnja ove godine 995.150 vlasnika i suvlasnika uknjižilo svoje nekretnine u okviru Projekta registracije nekretnina i time zaštitili svoja prava na njima, čime su unaprijeđene i pretpostavke za siguran pravni promet tim nekretninama.

Epidemija Covida-19 u određenoj mjeri je utjecala i na dinamiku provedbe pojedinih aktivnosti, kazao je Obradović podsjećajući da su pripreme za proces usuglašavanja katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka započele 2007. godine u okviru projekta „Registracija zemljišta“,  ali su suštinske aktivnosti započele 2013. godine.  

Renovirano je i opremljeno četrnaest katastarskih i pet zemljišnoknjižnih ureda u Federaciji BiH. Katastarski uredi su opremljeni odgovarajućom geodetskom opremom, a sve sukladno zahtjevima općinskih katastarskih ureda i općinskih sudova sa kojima imamo jako dobru suradnju. Završeno je skeniranje, indeksiranje i uvezivanje sa zemljišnoknjižnim softverom svih zemljišnih knjiga u Federaciji BiH, te skeniranje katastarske arhivske građe za 33 katastarske općine. Skeniranje i označavanje katastarske dokumentacije za potrebe uspostave digitalnog arhiva za još 79 katastarskih općina je u završnoj fazi – naveo je Obradović.

U Federaciji BiH do kraja juna ove godine, kako je dodao, usuglašeno je 53,6 posto katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka. Podaci o nekretninama su usuglašeni za 239 katastarskih općina, što predstavlja 98,4 posto od, projektnom dokumentacijom predviđenih, 243 katastarskih općina. – Ukupno promatrano, aktivnosti na sistematskom usuglašavanju podataka i zamjeni i uspostavi zemljišne knjige na podacima nove katastarske izmjere bit će obuhvaćene 332 katastarske općine umjesto 243 koliko je predviđeno projektnom dokumentacijom. Sve predmetne katastarske općine, ukupno 332, se nalaze na području 58 općina/gradova  i u nadležnosti su 30 općinskih sudova – kazao je Obradović.

Prema njegovim riječima, postupci zamjene i uspostave zemljišne knjige su u toku u zemljišnoknjižnim uredima za 42 katastarske općine, a planirano je da tokom augusta započnu i za još 51 katastarsku općinu. Te katastarske općine se nalaze na području 38 općina/gradova i u nadležnosti 28 općinskih sudova. – Važno je naglasiti da je pravo, ali i obveza građana da registriraju svoje vlasništvo i suvlasništvo na nekretninama. Svi upisi u zemljišne knjige za katastarske općine u kojima se vrši uspostava ili zamjena zemljišne knjige u okviru „Projekta registracije nekretnina“ se provode bez naplate sudskih taksi, što svakako pruža jedinstvenu priliku svim vlasnicima i suvlasnicima da bez troškova objave uspostave i bez troškova sudskih taksi riješe imovinskopravni status svojih nekretnina – podsjetio je Obradović.

Zahvaljujući odzivu stranaka i angažiranju svih uposlenih u zemljišnoknjižnom uredu i službi za katastar, kako je dodao, 90 posto od ukupno zaprimljenih 629.750 zahtjeva za upis u okviru projekta već je riješeno u zemljišnoknjižnim uredima. – Kroz realizaciju naredne faze Projekta registracije nekretnina osigurat će se  proširivanje i usklađivanje zemljišnoknjižne i katastarske evidencije u još 100 katastarskih općina na području Federacije BiH. Usklađivanje zemljišnoknjižne i katastarske evidencije dugotrajan je proces, a ovisit će prvenstveno o kapacitiranosti i zainteresiranosti općinskih razina vlasti i općinskih sudova, kao i o dostupnim financijskim sredstvima – istakao je Obradović.  

Naglasio je da se radi na izgradnji modernih, digitaliziranih sistema integriranog rukovođenja zemljišnim knjigama i katastarskim podacima u Federaciji BiH. – Te aktivnosti podrazumijevaju rad i na integriranosti, usklađenosti i konzistentnosti baza podataka zemljišnih knjiga i katastra, odnosno katastra nekretnina, te njihovu interoperabilnost sa svim drugim registrima (adresni registar, registar pravnih i fizičkih osoba, te drugih registara) što će u konačnici omogućiti pružanje usluga korisnicima na jednostavan i efikasan način – naveo je Obradović.

U okviru Projekta registracije nekretnina izrađena je i Strategije informacijske i komunikacijske tehnologije zemljišne knjige i katastra nekretnina/zemljišta Federacije BiH za period 2019.-2029. godina. Temeljni cilj IKT Strategije je definiranje prioritetnih ciljeva, projekata i aktivnosti koje doprinose unapređenju i daljnjem razvoju zemljišnoknjižnih i katastarskih informacijskih sustava na teritoriji Federacije BiH. – Naglasak je stavljen na unapređenje razmjene podataka između zemljišnoknjižnog i katastarskog informacijskog sustava, omogućavanje razmjene podataka sa drugim javnim registrima, implementaciju novih elektronskih usluga, poboljšanje kvalitete podataka katastra i zemljišne knjige, kao i poboljšanje i eventualno redizajniranje postojećeg zemljišnoknjižnog informacijskog sustava (ZKIS) i informacijskog sustava katastra nekretnina/zemljišta u jedan jedinstveni sustav.

Ono što zbilja očekujemo je usvajanje zakona o elektronskom potpisu kako bi naši korisnici mogli preuzimati podatke o svojim nekretninama putem interneta. Tehnički smo odavno spremni za ove usluge, a naša vizija je izgraditi integriranu bazu podataka o nekretninama u Federaciji BiH – naglasio je Obradović. Podsjetio je da je početkom ovog mjeseca zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda potpisao sa šefom Ureda Svjetske banke u BiH Emanuelom Salinasom ugovor o zajmu za dodatno finansiranje Projekta registracije nekretnina. Prema potpisanom ugovoru, na Federaciju BiH bit će alocirano oko 7,2 milijuna eura. Sredstva za narednu fazu projekta osigurana su od Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD). – Planirano je da naredna faza Projekta traje do 31. srpnja 2022.

Važno je napomenuti da smo razvili jako dobru suradnju sa predstavnicima Švedske (CILAP projekt), Norveške i Nizozemske ali i jako dobru međunarodnu suradnju koja nam omogućava ne samo financijsku podršku nego i preuzimanje iskustava – naveo je Obradović za Fenu. Dodao je da će naredne godine od 16. do 18. svibnja Federalna uprava za geodetske i imovinskopravne poslove biti domaćin generalnoj skupštini Eurogeographicsa, najvažnije asoscijacije katastarskih i kartografskih agencija, što je veliko priznanje ovoj upravi, ali i Bosni i Hercegovini.

www.medjugorje-news.com/vecernji.ba

Vezani članci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Molimo Vas ugasite AdBlock-er