SVECI

Sveti Mihael de Sanctis

Katalonski trinetarac

Na današnji je dan 1625. godine, u dobi od samo 33 godine, umro sv. Mihael de Sanctis. Ovaj Katalonac rođen je 1591. godine u blizini Barcelone. U 11. godini ostao je bez oca. Rodbina koja se skrbila za njega nije imala sluha za njegovu želju da ide u redovnike. Ipak je to uspio ostvariti 1603. godine, ušavši u red trinitaraca koji su se skrbili za otkup kršćanskih robova.

Sv. Mihael od Boga je bio obdaren milosnim darovima, mističnim zanosima i viđenjima. Njemu je bilo dovoljno da čuje jednu riječ ili da pogleda Krista Raspetoga i u njemu se budio mistični zanos. Poglavari su to ipak htjeli bolje ispitati, pa su ga poslali učenim teolozima i dobrim poznavateljima vođenja ljudske duše. Oni su izrazili veoma pohvalan sud o Mihaelu i njegovu životu, ustvrdivši da je kod Mihaela riječ o nadnaravnom Božjem zahvatu. Stoga su ga poglavari poslali u izravni apostolat i rad s narodom. Svojom riječju i svjedočenjem polučio je brojna obraćenja među običnim pukom, ali i među intelektualcima i plemićima. Glas o svetosti koju je imao sv. Mihael došao je i do kraljevskoga dvora, pa ga je kralj Filip III. pitao za savjet u mnogim dilemama. On i cijela njegova obitelj veoma su cijenili Božjega slugu.

Sv. Mihael je i sam učio teologiju i filozofiju u Baezi i Salamanci vodstvom odličnih profesora. Sve mu je to pomoglo da piše teološka djela u koja je pretakao svoja duhovna iskustva. Ta djela stručnjaci za duhovno iskustvo ocjenjuju vrlo vrijednima. Svetim ga je proglasio papa Pio IX. na blagdan Duhova, 8. lipnja 1862. godine. Sv. Mihael u carstvu svetih uživa svoj neuveli vijenac slave. Zaštitnik je osoba koje boluju od raka, rodnog grada Vica te brojnih naselja, župa i crkava diljem svijeta.

www.medjugorje-news.com/

Vezani članci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button