CRKVAVJERA I DUHOVNOST

Priprema za svetu ispovijed prema Isusovim riječima iz Evanđelja

Priprema za svetu ispovijed prema Isusovim riječima iz Evanđelja – Kad se ispit savjesti obavlja prije sakramenta ispovijedi, dobro je da se svatko ponajprije upita o ovome: Kad sam se zadnji put ispovjedio? Jesam li učinio zadanu pokoru? Jesam li zlo koje sam učinio bližnjemu ispravio? Kajem li se iskreno za svoje grijehe?

Sveta ispovijed je obraćenje i odricanje od svakoga, pa i najmanjega grijeha te potpuno opredjeljenje za Krista i život u njegovoj ljubavi i milosti. Neka svatko u svjetlu Božje Riječi ispita svoju savjest, svoj život.

1. Krist Isus govori: “Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim”

– Je li moje srce tako upravljeno k Bogu, da ga zaista ljubim iznad svega, izvršujući Njegove zapovijedi, kao dijete Oca, ili se više brinem za vremenite stvari? Vodi li me u mom djelovanju prava nakana?

– Vjerujem li čvrsto u Boga, koji nam je govorio u svom Sinu? Prianjam ili čvrsto uz naučavanje Crkve? Jesam li nastojao oko vlastite kršćanske izgradnje: slušao riječ Božju, sudjelovao u poukama, izbjegavao ono što vjeri može naškoditi? Jesam li spremno i bez straha ispovijedao vjeru u Boga i u Crkvu? Jesam li se rado priznavao kršćaninom u privatnom i javnom životu? Jesam li ujutro i uvečer molio? Je li moja molitva istinski razgovor pameti i srca s Bogom ili samo izvanjski obred? Jesam li Bogu prinosio svoje napore, radosti i boli? Utječem li se Bogu u napastima?

– Poštujem li i ljubim li ime Božje ili sam ga možda uvrijedio psovkom, krivom zakletvom ili uzaludnim izgovaranjem? Jesam li pogrđivao Blaženu Djevicu Mariju i svece?

– Svetkujem li Dan Gospodnji i zapovjedne blagdane Crkve — tako da djelatno, pobožno i pažljivo sudjelujem u bogoslužju, osobito u svetoj misi? Jesam li ispunio zapovijed o godišnjoj ispovijedi i uskrsnoj pričesti?

– Imam li možda kakve druge bogove, tj. nešto za što se više brinem i u što se više pouzdajem nego u Boga, jedinoga i pravoga: bogatstvo, praznovjerje, spiritizam ili kakve druge magijske čine?

2. Krist Isus govori: “Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio”

– Ljubim li zaista svoga bližnjega ili braću zlorabim u svoje ciljeve, te im činim ono što ne bih želio da drugi meni čine? Jesam li ih sablaznio zlim riječima ili djelima?

– Razmisli, jesi li u svojoj obitelji strpljivošću i pravom ljubavlju doprinosio dobru i radosti drugih? Jesu li djeca roditelja slušala, poštivala i pomagala u tjelesnim i duhovnim potrebama? Jesu li se roditelji brinuli za kršćanski odgoj djece, te ih pomagali dobrim primjerom i roditeljskom vlašću? Jesu li bračni drugovi bili međusobno vjerni u mislima i u druženju s drugima?

– Dijelim li svoja dobra sa siromašnijima od sebe? Branim li, koliko mogu, potlačene, pomažem li bijednike i siromahe ili sam, naprotiv, prezirao svoga bližnjega, osobito u siromasima, slabima, starcima, tuđincima?

– Jesam li u svom životu svjestan onoga poslanja što sam ga primio po Potvrdi, na Krizmi? Jesam li sudjelovao u apostolatu i karitasu Crkve, u životu svoje župe? Jesam li pritekao u pomoć u potrebama Crkve i svijeta, molio za njih, na primjer za jedinstvo Crkve, za obraćanje naroda, za pravdu u svijetu, itd.?

– Brinem li se za dobro i napredak društva u kojemu živim ili provodim život brinući se samo za sebe? Sudjelujem li, koliko mi sile dopuštaju, u promicanju pravde, čestitosti, sloge i ljubavi u ljudskom društvu? Jesam li izvršio svoje građanske dužnosti, platio poreze?

– Jesam li u svom radu pravedan, radin, pošten, služim li društvu iz ljubavi? Jesam li radnicima i pomoćnicima dao pravednu plaću? Jesam li se držao obećanja i dogovora?

– Jesam li slušao i poštivao zakonitu vlast? Ako vršim kakvu javnu službu ili sam nosilac vlasti, služim li se time sebi na dobro ili na dobro drugih, u duhu služenja?

– Jesam li govorio i čuvao istinu ili sam lažima, klevetama, ogovaranjem, krivim sudom, odavanjem tajne drugima činio zlo? Jesam li naškodio tuđem životu, zdravlju, dobrom glasu, časti ili imetku? Jesam li drugoga nagovarao da učini pobačaj ili sam sam to prakticirao? Jesam li koga mrzio? Odvaja li me od koga svađa, neprijateljstvo, pogrda, srdžba? Jesam li iz sebičnosti svojom krivnjom uskratio svjedočanstvo o nevinosti bližnjega?

– Jesam li krao tuđe stvari, nepravedno ih ili neuredno želio ili ih oštetio? Jesam li tuđu stvar vratio i štetu nadoknadio?

– Ako sam ja sam pretrpio nepravdu, jesam li bio spreman radi Krista na pomirenje i opraštanje ili još nosim mržnju i želju za osvetom?

3. Krist Isus govori: “Budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski”

– Kuda u biti smjera moj život? Pokreće li me nada vječnog života? Jesam li se brinuo za vlastiti duhovni napredak: molitvom, čitanjem i razmišljanjem riječi Božje, primanjem svetih sakramenta, samosvladavanjem?

– Jesam li se odlučno borio protiv pogrešaka, jesam li krotio zle sklonosti i strasti: zavist, neumjerenost u jelu i piću? Jesam li se dao ponijeti ohološću i bahatošću, te sam pred Bogom sebe uzvisivao, a druge ponizivao i držao se vrjednijima od njih?

– Jesam li drugima nametao svoju samovolju, ne vodeći računa o njihovoj slobodi i pravima?

– Kako sam upotrebljavao vrijeme, snage i darove, što sam ih od Boga primio kao “evanđeoske talente”? Služim li se svim tim za vlastito usavršavanje iz dana u dan? Jesam li ljenčario i besposličio?

– Jesam li strpljivo podnosio boli i neprilike života? Koliko sam mrtvio svoje tijelo da nadopunim ono “što nedostaje Kristovim patnjama”? Jesam li obdržavao zakon posta i nemrsa?

– Jesam li svoja osjetila i čitavo tijelo čuvao u stidljivosti i čistoći, kao hram Duha Svetoga, određen za uskrsnuće i slavu, i to u znak vjerne Božje ljubavi prema ljudima, što se potpuno očituje u tajni ženidbe? Jesam li okaljao svoje tijelo bludnošću, bestidnošću, bestidnim riječima ili mislima, besramnim željama ili činima? Jesam li popuštao svojim požudama? Jesam li posjećivao predavanja, razgovore, predstave ili zabave protivne kršćanskoj i ljudskoj čestitosti? Jesam li svojim nedoličnim ponašanjem druge pobudio na grijeh? Jesam li u bračnom životu obdržavao moralni, ćudoredni zakon?

– Jesam li iz straha ili dvoličnosti postupao protivno vlastitoj savjesti?

– Jesam li se trudio da uvijek postupam u pravoj slobodi djece Božje, po zakonu Duha, ili sam rob strasti?

www.medjugorje-news.com

Izvor
bitno
Napisite nam Vaše svjedočanstvo

Vezani članci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Molimo Vas ugasite AdBlock-er