MOLITVESVECI

Prekrasna molitva sv. Faustine: Litanije maloj svetoj hostiji!

Prekrasna molitva sv. Faustine: Litanije maloj svetoj hostiji! Sveta Faustina Kowalska jedna je od najvećih mističarki crkve 20. stoljeća čiji spomendan slavimo 5. rujna.  Moleći pred Presvetim, zapisala je ovu prelijepu ali manje poznatu molitvu Milosrdnom Isusu prisutnim u maloj bijeloj hostiji.

Izmoli danas ovu molitvu iskazujući ljubav Isusu prisutnom u hostiji, onako kako je to redovno činila sveta Faustina Kowalska koja je proširila po svijetu čudesnu milost – milosrđe Isusa Krista koje spašava čovječanstvo.

 Litanije sv. Hostiji

Sveta Hostijo, koja sadržiš zavjet Božjeg milosrđa za nas i posebno za jadne grešnike,…..Uzdam se u Tebe!

Sveta Hostijo, u kojoj se nalazi Tijelo i Krv Isusova kao dokaz beskrajnog milosrđa prema nama, a posebno prema jadnim grešnicima,….

Sveta Hostijo, Ti sakrivaš u sebi vječan život i beskrajno milosrđe, koje nam se bogato dariva, a posebno jadnim grešnicima,…..

Sveta Hostijo, u kojoj se nalazi milosrđe Oca, Sina i Duha Svetoga, a posebno prema jadnim grešnicima,….

Sveta Hostijo, u kojoj se nalazi beskrajna cijena milosrđa i koja plaćaš sve naše krivice, posebno jadnih grešnika,….

Sveta Hostijo, u kojoj se nalazi izvor žive vode, koja je izvirala iz beskrajnog milosrđa za nas, a posebno za jadne grješnike,….

Sveta Hostijo, koja u sebi skriva vatru najčišće ljubavi, koja izgara u krilu Vječnog Oca kao u beskrajnom ponoru milosrđa za nas, a posebno za jadne grešnike,….

Sveta Hostijo, koja skriva lijek protiv svih naših nemoći; teče iz beskrajnog milosrđa kao iz nekog izvora za nas i za jadne grešnike,…..

Sveta Hostijo, u kojoj se nalazi sjedinjenje između Boga i nas po beskrajnom milosrđu za nas, a posebno jadnim grešnicima,….

Sveta Hostijo, u kojoj se nalaze svi osjećaji preslatkog Srca Isusova za nas, a posebno za jadne grešnike,….

Sveta Hostijo, naša jedina nado u patnjama i protivštinama života,….

Sveta Hostijo, naša jedina nado u tami i unutarnjim i vanjskim olujama,….

Sveta Hostijo, naša jedina nado u životu i u času smrti,….

Sveta Hostijo, naša jedina nado u neuspjesima i u poplavi očaja,….

Sveta Hostijo, naša jedina nado u prijevari i izdaji,….

Sveta Hostijo, naša jedina nado u tami i bezbožnosti koja preplavljuje svijet,….

Sveta Hostijo, naša jedina nado u čežnji i boli, u kojoj nas nitko ne može razumjeti,….

Sveta Hostijo, naša jedina nado u patnji i sivilu svakodnevice,….

Sveta Hostijo, naša jedina nado u slomu naših očekivanja i nastojanja,….

Sveta Hostijo, naša jedina nado usred neprijateljskih strijela i nastojanja pakla,…

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad patnje nadilaze moje snage i kad vidim da su bezuspješna moja nastojanja,….

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad oluje razdiru moje srce i kad moj zaplašeni duh upada u očaj,….

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad mi se srce trese i smrtni znoj moj pokriva čelo,….

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad se sve uroti protiv mene i neutemeljeni očaj prodire u moju dušu,….

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad se moje oči ugase za sve zemaljsko i moj duh ugleda po prvi put nepoznate svjetove,….

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad moje dužnosti nadilaze moje snage, a neuspjeh je moj stalni pratilac,….

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe, kad mi se čini teškim vršenje kreposti i kad se priroda buni protiv toga,….

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad su mi upućeni neprijateljski udarci,….

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad su muka i napor osuđeni od ljudi,….

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad se oglasi Tvoj sud nada mnom,….tad se pouzdajem u more Tvog milosrđa.

Klanjam Ti se, Stvoritelju i Gospodine, skriveni u Presvetom sakramentu. Slavim Te za sva djela Tvojih ruku, u kojima postaje vidljivim tako puno mudrosti, dobrote i milosrđa.

www.medjugorje-news.com

Izvor
dnevno

Vezani članci

Back to top button