PAPA FRANJO

PAPA FRANJO Pronalazak slobode u služenju drugima

Tumačeći Pavlovu Poslanicu Galaćanima, papa Franjo je na općoj audijenciji u srijedu u katehezi objasnio kako ostvariti istinsku slobodu u ljubavi i služenju drugima.

Na općoj audijenciji 20. listopada 2021. papi Franji je hrabro pristupio dječak preskočivši ogradu. Papa je pozvao prefekta Papinog dvora da mu ustupi svoje mjesto i privukao taj stolac sebi te u svojoj katehezi o tom rekao: “Ovih dana razmatramo slobodu vjere prateći Poslanicu Galaćanima, ali kad je ovo dijete imalo slobodu prići i kretati se kao da je u svojoj kući, sjetio sam se onoga što je Isus govorio o spontanosti i slobodi djece. A Isus nam govori: Ako ne budete kao djeca, nećete ući u Kraljevstvo nebesko!’ Zato imajte i vi hrabrosti približiti se Gospodinu”.

Iz Papine kateheze moguće je izvući 8 ključnih koncepata važnih za istinsku slobodu, slobodu djeteta kojoj svi teže i koja približava Bogu, donosi Aleteia.

1. Zajedništvo je središte vjere u kojem se sloboda ostvaruje

„Ponovno rođeni u Kristu prešli smo s religioznosti koju čine zapovijedi na živu vjeru, koja ima svoje središte u zajedništvu s Bogom i braćom, to jest u ljubavi. Prešli smo s ropstva straha i grijeha na slobodu djece Božje. Još jednom ovdje je ta riječ sloboda.”

2. Sloboda nije usmjerenost na ostvarenje želja i nagona

„Sloboda nije razuzdan život, prema tijelu odnosno prema nagonima, željama pojedinca i njegovim egoističnim pobudama;”

3. Sloboda i služenje drugima

„Isusova nas sloboda vodi do toga da, piše Apostol, služi[mo] jedni drugima (ibid.). Ali zar to nije ropstvo? Eh da, sloboda u Kristu ima u sebi neko ropstvo, neku dimenziju koja nas vodi služenju, koja nas vodi tome da živimo za druge.”

4. Evanđelje i paradoks slobode

„Ponovno se susrećemo s paradoksom evanđelja: slobodni smo da služimo, a ne da činimo što hoćemo. Slobodni smo da služimo i tu se ogleda ta sloboda; nalazimo svoju puninu u mjeri u kojoj se darujemo. Nalazimo svoju puninu u mjeri u kojoj se darujemo, u mjeri u kojoj imamo hrabrosti darivati se; posjedujemo život ako ga izgubimo. To je čisto evanđelje.”

5. Jednostavnost slobode

„Ali kako se objašnjava taj paradoks? Apostolov odgovor je koliko jednostavan, toliko i zahtjevan: ljubavlju (Gal 5, 13). Nema slobode bez ljubavi.”

6. Posvećenost samo samome sebi nije sloboda

„Sebična sloboda činiti što hoću nije sloboda, jer se vrti oko sebe same, nije plodna. To je Kristova ljubav koja nas je oslobodila i upravo nas ljubav oslobađa od gorega ropstva, ropstva našega ja; zato sloboda raste s ljubavlju.”

7. Samo istinska sloboda oslobađa

„Ta vrsta slobode, bez smisla i bez uporištâ, bila bi prazna sloboda, smijurija od slobode: to ne ide. Ona, naime, ostavlja prazninu u duši i srcu: koliko puta, vodeći se samo svojim nagonom, primijetimo da ostaje velika praznina u duši i da smo zloupotrijebili blago svoje slobode, ljepotu mogućnosti da izaberemo istinsko dobro za nas i za druge. Samo ta sloboda je puna, konkretna i uključuje nas u stvarni svakodnevni život. Istinska nas sloboda uvijek oslobađa.”

8. Test istinske slobode

„Sloboda koja se vodi ljubavlju jedina oslobađa druge i nas same, sloboda koja zna slušati bez nametanja, koja zna voljeti bez prisiljavanja, koja izgrađuje, a ne razara, koja ne iskorištava druge radi vlastite komocije i čini im dobro ne tražeći vlastitu korist. Riječju, ako sloboda nije u službi, to je jedan „test“, ako sloboda nije u službi dobra u opasnosti je da ne donosi ploda. Naprotiv, sloboda nadahnuta ljubavlju vodi ususret siromasima i tome da se u njihovim licima prepozna Kristovo lice.”

www.medjugorje-news.com

Izvor
hkm.hr

Vezani članci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button