MOLITVE

Ovo je krunica koju je, za vrijeme ukazanja Djevica Marija poučila vidjelicu

Krunica sedam žalosti je posebno draga Bezgrješnome Srcu Blažene Djevice Marije, koja traži od svih nas da ju molimo koliko češće možemo. Za vrijeme ukazanja BD Marija je Marie Claire u Kibehu povjerila ovoj mladoj vidjelici poslanje da u svijetu obnovi pobožnost Krunice sedam žalosti. 

Prije svoje smrti koja ju je zatekla tijekom genocida u Ruandi, Marie Claire je putovala po cijelome svijetu i podučavala na tisuće ljudi ovoj Krunici. A te tisuće ljudi su dalje podučavale na tisuće drugih ljudi. Ova posebna krunica zadobila je međunarodnu popularnost otkako je Crkva 2001. godine priznala Marijanska ukazanja u Kibehu piše radiomarija.ba

Nadam se da će još više ljudi naučiti moliti ovu, Mariji jako dragu krunicu. Za vrijeme posjeta Kibehu B.D.Marija je otkrila da Krunica sedam žalosti posjeduje neizmjernu duhovnu snagu za onoga koji ju iskreno moli. Ona je obećala da nam krunica može, kada se moli otvorena i raskajana srca krunica, zadobiti Gospodnje oproštenje za naše grijehe i osloboditi nas od krivnje i grižnje savjesti.

Također je obećala da bi krunica vremenom mogla razviti u nama duboko razumijevanje uzroka zbog čega griješimo i spoznaju da nam daje mudrost i jakost da izmijenimo ili uklonimo svaku unutarnju pukotinu, karakternu bolest ili osobnu pogrešku koja nam stvara osjećaj nesretnosti i odvaja nas od zajedništva radosnoga života Božjega na koji smo pozvani, kojega smo predodređeni živjeti.

Krunica sedam žalosti sadrži svu snagu koju trebate da bi promijenili svoj život nabolje, da bi zadobili mir i zadovoljstvo, da bi iskazali svoje prave mogućnosti, ispunili svoje snove i približili se Božjem svjetlu. To nam je slavni dar koji nam daje Naša Gospa iz Kibeha; naučite kako se moli i molite tu krunicu što češće.

Znak križa
+ U ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Amen

Uvodna molitva:
Bože moj, predajem ti ovu krunicu u čast sedam glavnih Marijinih žalosti, na tvoju beskrajnu proslavu i za moje obraćenje, i za potpuno obraćenje svega svijeta, po tvome ljubljenom Sinu Isusu Kristu, Spasitelju našem i jedinom putu do Tebe, s Duhom Svetim, sada i uvijeke.  Amen.

Pokajanje:
Bože moj, duboko žalim što sam uvrijedio Tebe, beskrajno dobrog i ljubaznog Oca kojega grijeh žalosti. Čvrsto odlučujem, uz pomoć Tvoje milosti, da Te više neću vrijeđati i da ću činiti pokoru. S takvom skrušenošću želim živjeti i umrijeti.

3 Zdravomarije
Milosrdna Majko, uvijek nas podsjećaj na boli svoga Sina Isusa


KRUNICA SEDAM MARIJINIH ŽALOSTI


PRVA ŽALOST: Prorok Šimun najavljuje Mariji da će joj mač boli probosti srce
Riječ Božja: Lk 2,25-35


Živio tada u Jeruzalemu čovjek po imenu Šimun. Taj čovjek, pravedan i bogobojazan, iščekivaše Utjehu Izraelovu i Duh Sveti bijaše na njemu. Objavio mu Duh Sveti da neće vidjeti smrti dok ne vidi Pomazanika Gospodnjega.  Ponukan od Duha, dođe u Hram. I kad roditelji uniješe dijete Isusa da obave što o njemu propisuje Zakon, primi ga on u naručje, blagoslovi Boga i reče:

»Sad otpuštaš slugu svojega, Gospodaru,
po riječi svojoj, u miru!
Ta vidješe oči moje
spasenje tvoje,
koje si pripravio
pred licem svih naroda:
svjetlost na prosvjetljenje naroda,
slavu puka svoga izraelskoga.«

Otac njegov i majka divili se što se to o njemu govori.  Šimun ih blagoslovi i reče Mariji, majci njegovoj: »Ovaj je evo postavljen na propast i uzdignuće mnogima u Izraelu i za znak osporavan –  a i tebi će samoj mač probosti dušu – da se razotkriju namisli mnogih srdaca!«

Molitva:
O napaćena Majko, sudjelujem u boli koja je ispunila tvoju dušu kad ti je prorok Šimun, ugledavši tvoga božanskog Sina, prorekao da će ovaj Spasitelj, dostojan klanjanja, biti znak protivljenja  među  ljudima i da će mač boli probosti tvoje srce. Zbog ovog okrutnog sjećanja, a zbog čega je tvoje Srce neprestano bilo mučeno, molim te, o moja moćna Kraljice, da mi pribaviš milost da uvijek utisnem u svoje srce Isusovu muku i tvoju žalost.

1 Oče naš
7 Zdravomarija
Milosrdna Majko, uvijek nas podsjećaj na boli svoga Sina Isusa.

DRUGA ŽALOST: Bijeg u Egipat
Riječ Božja: Mt 2,13-15

A pošto oni otiđoše, gle, anđeo se Gospodnji u snu javi Josipu: »Ustani, reče, uzmi dijete i majku njegovu te bježi u Egipat i ostani ondje dok ti ne reknem jer će Herod tražiti dijete da ga pogubi.«  On ustane, uzme noću dijete i majku njegovu te krene u Egipat.  I osta ondje do Herodova skončanja – da se ispuni što Gospodin reče po proroku: Iz Egipta dozvah Sina svoga.

Molitva:
O napaćena Majko, sudjelujem u tvojim patnjama zbog bijega u Egipat sa tvojim Sinom dostojna klanjanja, progonjenim do smrti od onih koje je došao spasiti.
Zbog iscrpljenosti i tjeskobe ovog bolnog putovanja, zbog siromaštva i poniženja pretrpljenih tijekom boravka u Egiptu, molim te, moja nježna Vladarice, da mi pomogneš da s tobom i kao ti, izdržim sve boli ovog tužnog progonstva kako bih uživao sreću u nebeskoj domovini.

1 Oče naš
7 Zdravomarija
Milosrdna Majko, uvijek nas podsjećaj na boli svoga Sina Isusa.

TREĆA ŽALOST: Nestanak djeteta Isusa u Jeruzalemu
Riječ Božja: Lk 2,41-47

Njegovi su roditelji svake godine o blagdanu Pashe išli u Jeruzalem.  Kad mu bijaše dvanaest godina, uziđoše po običaju blagdanskom. Kad su minuli ti dani, vraćahu se oni, a dječak Isus osta u Jeruzalemu, a da nisu znali njegovi roditelji.  Uvjereni da je među suputnicima, odoše dan hoda, a onda ga stanu tražiti među rodbinom i znancima. I kad ga ne nađu, vrate se u Jeruzalem tražeći ga. Nakon tri dana nađoše ga u Hramu gdje sjedi posred učiteljâ, sluša ih i pita. Svi koji ga slušahu bijahu zaneseni razumnošću i odgovorima njegovim.

Molitva:
O napaćena Majko, sudjelujem u tvojoj boli uzrokovanoj Isusovim nestankom u Jeruzalemu. Tri dana si ga tražil s tugom i suzama, a da se nisi ni trenutka odmorila zbog odsutnosti Onoga koji je tvoj Sin i tvoj Bog.
Zbog ove tjeskobne potrage, zbog ove tako duge i bolne odvojenosti, molim te, o Presveta Djevice, da mi isprosiš milost da nikada ne izgubim Boga zbog grijeha, nego da uvijek budem sjedinjen s Njim na zemlji i da ga zauvijek posjedujem u nebu.

1 Oče naš
7 Zdravomarijo
Milosrdna Majko, uvijek nas podsjećaj na boli svoga Sina Isusa

ČETVRTA ŽALOST: Marija susreće Isusa koji nosi križ
Riječ Božja: Lk 23: 27-31

Za njim je išlo silno mnoštvo svijeta, napose žena, koje su plakale i naricale za njim.  Isus se okrenu prema njima pa im reče: »Kćeri Jeruzalemske, ne plačite nada mnom, nego plačite nad sobom i nad djecom svojom. Jer evo idu dani kad će se govoriti: ‘Blago nerotkinjama, utrobama koje ne rodiše i sisama koje ne dojiše.’ Tad će početi govoriti gorama: ‘Padnite na nas!’ i bregovima: ‘Pokrijte nas!’  Jer ako se tako postupa sa zelenim stablom, što li će biti sa suhim?«

Molitva:

O napaćena Majko, sudjelujem u žalosti koja je zahvatila tvoju dušu kada si susrela svoga Sina Isusa prekrivenog krvlju i ranama, okrunjenog trnjem i smrvljenog pod teretom njegova križa.
Zbog dvosjekog mača koji je tada probo tvoje Srce i srce tvoga ljubljenog Sina, molim te, o Sveta Majko, da mi daš savršen pristanak uz volju moga Boga i milost da s radošću nosim svoj križ s Isusom sve do posljednjeg daha.

1 Oče naš
7 Zdravomarija
Milosrdna Majko, uvijek nas podsjećaj na boli svoga Sina Isusa

PETA ŽALOST: Marija pod Isusovim križem
Riječ Božja: Iv 19,25-27

Uz križ su Isusov stajale majka njegova, zatim sestra njegove majke, Marija Kleofina, i Marija Magdalena.  Kad Isus vidje majku i kraj nje učenika kojega je ljubio, reče majci: »Ženo! Evo ti sina!« Zatim reče učeniku: »Evo ti majke!«  I od toga časa uze je učenik k sebi.

Molitva:
O napaćena Majko, sudjelujem u žalosti koja je preplavila tvoju dušu podno križa Isusova, Majko puna ljubavi, zbog muke koju si pretrpjela sa svojim umirućim Sinom i zbog neizrecive dobrote kojom si nas tada prihvatila kao svoju djecu, isprosi mi od raspetoga Isusa milost da živim samo za Boga svoga, ustrajući u njegovoj ljubavi do svoje smrti, prije nego što ga vidim i sretnem licem u lice u raju.

1 Oče naš
7 Zdravomarija
Milosrdna Majko, uvijek nas podsjećaj na boli svoga Sina Isusa

ŠESTA ŽALOST: Marija prima beživotno Isusovo tijelo u svoje ruke

Riječ Božja: Iv 19,38-40


Nakon toga Josip iz Arimateje, koji je – kriomice, u strahu od Židova – bio učenik Isusov, zamoli Pilata da smije skinuti tijelo Isusovo. I dopusti mu Pilat. Josip dakle ode i skine Isusovo tijelo.  A dođe i Nikodem – koji je ono prije bio došao Isusu noću – i donese sa sobom oko sto libara smjese smirne i aloja.  Uzmu dakle tijelo Isusovo i poviju ga u povoje s miomirisima, kako je u Židova običaj za ukop.

Molitva:
O napaćena Majko, sudjelujem u boli koja je probola tvoju dušu kad si primila u svoje naručje izmučeno i slavno Tijelo svoga Sina, čiji je bok proboden kopljem.
Zbog ove nesnosne boli molim te da se zauzmeš kako bih mogao ući u božansko Srce Isusovo, ranjeno i za mene otvoreno. Neka ovo Presveto Srce bude moj dom i radost tijekom moga života i neka tamo s mirom i povjerenjem čekam trenutak svoje smrti i da se nikada više ne odvojim od njega.

1 Oče naš
7 Zdravomarija
Milosrdna Majko, uvijek nas podsjećaj na boli svoga Sina Isusa

SEDMA ŽALOST: Marija stavlja Isusovo tijelo u grob
Riječ Božja: Iv 19,41-42

A na mjestu gdje je Isus bio raspet bijaše vrt i u vrtu nov grob u koji još nitko ne bijaše položen. Ondje dakle zbog židovske Priprave, jer grob bijaše blizu, polože Isusa.

Molitva:
O napaćena Majko, sudjelujem u boli koja je obuzela tvoju dušu kada je posvećeno Tijelo tvojega ljubljenog Sina stavljeno u grob i kada si morala otići, dopuštajući im da s tvojim Sinom pokopaju i tvoje Srce koje gori od ljubavi.
Zbog tvoga okrutnog mučeništva, o Majko čiste ljubavi, isprosti mi oproštenje svih grijeha, zaštiti me od iskušenja i pomozi mi u času moje smrti. U tvoje ruke predajem svoju siromašnu dušu, objekt Isusove muke i tvojih boli. Ne napuštaj je, o Majko milosrđa, prije nego što je dovedeš do vječne sreće.

1 Oče naš
7 Zdravomarija
Milosrdna Majko, uvijek nas podsjećaj na boli svoga Sina Isusa

Završna molitva:

O Marijo, Kraljice mučenika, tvoja je duša uronjena u ocean boli. Snagom suza koje si prolila u ovim trenucima patnje, molimo te da zadobiješ za nas i za grešnike cijelog svijeta pravo obraćenje.
Žalosno i Bezgrješno Srce Djevice Marije, / x3
Moli za nas koji se Tebi utječemo.

Gospodin s vama
I s duhom tvojim

Blagoslovio Vas Svemogući Bog, Otac, Sin i Duh Sveti.
Amen.

www.medjugorje-news.com

Vezani članci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button