CRKVAVJERA I DUHOVNOST

Nakon neslaganja Njemačka crkva će raspravljati o noti Kongregacije za nauk vjere

NJEMAČKA Glede u Rimu objavljene nota explanatoria “Responsum ad dubium” Kongregacije za nauk vjere o blagoslovu veza osoba istoga spola predsjedavajući Njemačke biskupske konferencije biskup dr. Georg Bätzing dao je izjavu.

Izjava biskupa Bätzinga objavljena je na službenoj stranici Njemačke BK-a i u cijelosti glasi:

“Danas u podne (15. ožujka 2021.) objavljena nota explanatoria Zbora za nauk vjere bavi se pitanjem, ima li Njemačka Crkva ovlast blagoslivljati ‘veze osoba istoga spola’. Odgovor je na pitanje niječan. Zbor za nauk vjere navodi stav crkvenoga nauka koji se zrcali u mnogim rimskim dokumentima.

Njemačka
Njemačka Medjugorje News

U Njemačkoj kao i u drugim dijelovima sveopće Crkve već duže vrijeme postoje raspre na koji se način taj nauk i razvoj crkvenoga nauka može općenito unaprijediti održivim dokazima – na temelju temeljnih istina vjere i morala, uznapredovane teološke refleksije ali isto tako i u  otvorenosti za novije rezultate humanističkih znanosti te životnih situacija današnjih ljudi. Na pitanja te naravi ne postoje nikakvi jednoznačni odgovori.

Stoga će se Sinodalni put kojim su krenuli Njemačka biskupska konferencija zajedno s Centralnim komitetom njemačkih katolika truditi upravo tu temu uspjelih istospolnih veza prodiskutirati na sveobuhvatan način, koji pak promišlja također i nužnost te granice razvoja crkvenoga nauka. Stajališta Zbora za nauk vjere koja su danas iznesena moraju i bit će naravno uvrštena i u te razgovore.“

NJEMAČKA Njemački Sinodalni put (Der Synodale Weg) ima za cilj oduzimanje moći i autoriteta papi i biskupima te davanje moći i kontrole radikalnim laicima, „simpatičnom“ svećenstvu i redovnicima/ama. To bi se trebalo dogoditi putem predloženog „sinodalnog foruma u sveopćoj Crkvi, skupu sveopće Crkve (novo vijeće), na kojemu će vjernici i zaređeni klerici zajedno promišljati i odlučivati o pitanjima teologije i pastorala kao i o ustavu i ustroju Crkve“.

KT 

www.medjugorje-news.com

Vezani članci

Back to top button