MOLITVESVECIVJERA I DUHOVNOST

Molitva sv. Josipu: Osam prekrasnih molitava sv. Josipu koje su napisali sveci

Prekrasne molitve svetom Jospiu. Biblija ne donosi puno podataka o životu svetog Josipa, ali mnogi su se sveci kroz stoljeća utjecali sv. Josipu i otkrili nam njegovu veličinu. Utjecali su se u njegov zagovor i tražili pomoć, a sveti Josip bi uvijek nalazio načina da na čudesan način odgovori molbama onih koji mu se utječu.

Donosimo vam osam najljepših molitava svetom Josipu koje su napisali sveci utječući se u njegov zagovor. Molitve prenosi portal Karmelićanke BSI.

Molitva: Sveti Josipe, budi moj zaštitnik (sv. Gertruda)

O sv. Josipe, vjerni upravitelju i hranioče moga Otkupitelja Isusa Krista, prečisti zaručniče Djevice Bogoroditeljke, izabirem te danas za svog posebnog zaštitnika i zagovornika, te tvrdo odlučujem da te više nikada neću ostaviti, niti da bilo koja osoba, koliko je do mene ne čini ništa protivno tvojoj časti. Ponizno te molim da se udostojiš primiti me trajno pod svoju zaštitu, poučavati me u mojim neposlušnostima, tješiti me u mojim protivštinama, i na kraju, braniti me i štititi u času moje smrti. O neka tako bude.

O presretni Josipe, koju veliku milost ti je Bog udijelio, ne samo gledati nego na svoje grudi očinski u ljubavi prigrliti Jedinorođenoga Utjelovljenoga Sina Božjega kojega su toliki uzaludno željeli samo vidjeti. O kada bih i ja, potaknuta tvojim primjerom i pomognuta tvojom zaštitom, s istim žarom ljubavi i poštovanja primala moga Gospodina i Otkupitelja Isusa Krista u Presvetom oltarskom sakramentu, te zaslužila da ga u Nebu trajno grlim. Tako neka bude.

O sv. Josipe, koji si kao otac i vođa sretno Isusa Krista u djetinjstvu vodio svim putovima odrastanja ljudskog života, pomozi mi kao vodič i pratilac u hodočašću moga života i ne dopusti nikada da zalutam s puta Božjih zapovijedi. Budi ti moja jakost u protivštinama, utjeha u progonima dok ne dođem u zemlju živih gdje ću s tobom i tvojom Presvetom zaručnicom Marijom, sa svim anđelima i svetima, vječno klicati u mome Bogu Isusu Kristu. Tako neka bude.

O sv. Josipe, kome se podložio i koga je spremno na zemlji slušao Isus koji te je uvijek posebno častio i ljubio, kako bi ti On mogao odbiti bilo koju prošnju u Nebu gdje su sada združene vaše zasluge?

Moli za mene, sv. Josipe, i isprosi mi milost da, prije svega, iskreno mrzim svaki grijeh i od njega bježim, pogotovu one koji proizlaze iz moje dominantne strasti, da na bolje promijenim moj život, da se trajno vježbam u krepostima, da budem oslobođena od napasti i prilika za grijeh po kojima bi moja duša mogla pasti u opasnost vječne propasti, oslobodi me bijeda i žalosti koje me trenutno uznemiruju. Ipak sv. Josipe u tim stvarima, i svim drugima, potpuno se s povjerenjem predajem u volju Božju i tvoju očinsku skrb. Sv. Josipe, tako neka bude.

O sv. Josipe, koji si ovaj život napustio u blagom i dragom društvu svoga posinka Isusa i svoje preslatke zaručnice Marije, molim te pogotovu u mojoj smrti da me utješiš, jedino te molim da izdahnem na presvetim rukama Isusa i Marije. U životu i smrti preporučujem svoj život u vaše ruke, Isuse, Marijo i Josipe. Tako neka bude. Amen.

Molitva svetog Franje Saleškog svetom Josipu

Preslavni sv. Josipe, Gospin zaručniče, očinski nas zaštićuj; vapijemo ti po Presvetom srcu Isusovu. O ti, čija se moć proteže na sve naše potrebe i što nemoguće možeš učiniti mogućim, usmjeri tvoje očinske oči na potrebe nas tvoje djece, i uzmi nas za svoje. U potrebi i nevolji što nas satire, žurimo s povjerenjem tebi. Udostoj se sam preuzeti očinskom dobrotom, vođenje ovih važnih i teških stvari, koje nas uznemiruju i opterećuju. Učini, da njihov sretan ishod bude tebi na čast i za naše dobro. Amen.

Molitva svetom Josipu za krepost čistoće (svakodnevna molitva Male Terezije)

Sveti Josipe, Oče i Čuvaru Djevice, čijoj vjernoj skrbi bi povjerena sama nevinost Isus Krist i Djevica nad djevicama Marija, po dvostrukom tom predragom zalogu vruće te molim da mi isprosiš da od svake nečistoće čisto srce sačuvam i čistim srcem i tijelom s tobom služim Isusu i Mariji. Amen.

Molitva: Spomeni se, slavni zaručniče Djevice Marije (bl. Pio IX.)

Spomeni se, o čisti zaručniče Blažene Djevice Marije i slatki moj zaštitniče sv. Josipe, kako se još nije čulo da se itko u tvoju zaštitu preporučio i u tebe pomoć zatražio, a da je nije dobio. S tim pouzdanjem dolazim i ja preda te pa ti se preporučujem. Nemoj prezreti molitve moje, poočime Isusov, nego je milostivo primi i usliši. Amen.

Molitva: Sv. Josipe izabraniče Božji (Bl. Ivan XXIII)

O sv. Josipe izabraniče Božji ovdje na zemlji za čuvara Isusa Krista i čistog Marijinog zaručnika, ti si proveo život savršeno ispunjavajući svoje dužnosti, uzdržavajući svojim rukama svetu Obitelj, zaštiti i nas koji se tebi s povjerenjem utječemo. Ti poznaješ naše težnje, muke i nade, tebi se utječemo jer znamo da ćemo u tebi pronaći zaštitnika. I ti si iskusio kušnju, napor, umor, ali tvoja duša ispunjena najdubljim mirom kliktala je od radosti zbog blizine Sina Božjega koji ti je bio povjeren skupa sa Marijom, njegovom preslatkom Majkom.

Pomozi nam shvatiti da nismo sami u našem poslu, pomozi nam otkriti Isusa pored nas, primiti ga s milošću i vjerno čuvati, kao što si to ti učinio. Isprosi nam milost da u našim obiteljima sve bude posvećeno u ljubavi, strpljenju, pravednosti i traženju dobra. Amen.

molitva

Molitva: Dragi sv. Josipe (papa Ivan Pavao II.)

Dragi sv. Josipe, prijatelju i zaštitniče sviju, čuvaru Isusa i sviju koji zazivaju tvoju pomoć, velik si jer od Boga zadobiješ sve za što te ljudi mole. Molim te primi moju prošnju: bdij i brani sve obitelji kako bi živjele u skladu, jedinstvu, vjeri i ljubavi koja je vladala u svetoj Obitelji. S posebnom nježnošću pogledaj na obitelji nezaposlenih i učini da pronađu posao, daj da svi imaju posao kako bi svojim djelima stvarali bolji svijet i slavili Boga Stvoritelja. Povjeravam ti Crkvu, na poseban način Papu, biskupe, svećenike i sve misionare kako bi se svi osjetili poduprti od tvoga očinstva.

Tko ih može više ljubiti od tebe, o dragi sv. Josipe? Brani sve posvećene osobe da u tvojoj poslušnosti i pristajanju uz volju Božju pronađu uzor života šutnje, poniznosti, radosti naviještanja, života sjedinjena s Bogom koji ih čini sretnima u vršenju volje Božje. Radost koja se kuša od pripadanja Bogu je tako velika da se ne može usporediti, samo u Bogu se nalazi potpuna sreća. Sv. Josipe, usliši moju molitvu. Amen.

Molitva: Sv. Josipe, zakrili nas svojim očinskim plaštem (bl. Magdalena Sofija Barat)

Sv. Josipe, uzvišeni sveče, otkrij mi blaga sakrivena u poniznom i siromašnom življenju, isprosi mi duh nutarnjeg života, udostoj se poučiti me, da bih od tebe vođena pod tvojom zaštitom zadobila potpunu podložnost volji Božjoj. Zakrili nas trajno plaštem svoje očinske dobrote, kao da smo tvoja obitelj. Amen.

Molitva: O Josipe skriveni (sv. Terezija od Djeteta Isusa)

O Josipe skriven, skroman proživio si zemni vijek, ali ljupkost ti si Isusovu i Marijinu gledao vijek. Sin Boga živoga kao Dijete na najvišu te digao čast, počivajući na tvome srcu i nad sobom ti dajući vlast. U službi mi smo Isusovoj i Marijinoj kao i ti, ugodit njima mi bi rado bez drugih želja ikakvih. Terezija nam Majka k tebi, uvijek dizala je pogled svoj, i spremno si joj pomogao u svakoj kušnji njezinoj.

U duši nam je slatka nada, kad ovaj život dovrši, uz Božju ćemo Majku tada i tebe oče gledat mi! Tada povijest ćemo čitati tvoju, što ne znao je zemni kraj, otkrivat ćemo slavu tvoju i pjevat je kroz lijepi Raj.

www.medjugorje-news.com

Izvor
hkm.hr

Vezani članci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button