Crkvavjera i duhovnost

Mističarka otkrila uistinu zapanjujuć odnos Sotone i Gospe za njena života

ODNOS GOSPE I SOTONE! Je li Gospa imala kušnje? Je li nju napastovao Sotona za njena života? Ovo je još jedan razlog zašto bi ju trebali nasljedovati.

Naime, blažena Ana Katarina Emmerich mističarka je koja je imala detaljne vizije života, Isusa, Marije i muke Gospodnje. Poznata je po tome da je po njenim vizijama pronađena kuća Blažene Djevice Marije, a sam đavao je egzorcistima priznao da prezire ovu mističarku zbog brojnih plodova koje su njene objave donijele svijetu.

Opisujući ulazak Isusa Krista u pustinju, mističarka donosi dvije zanimljive spoznaje. Otkriva zapanjujuć odnos Gospe prema Sotoni za vrijeme njezina života, a iz te bi sitnice mogli mnogo naučiti, kao i još jedan detalj, manje znan. Naime, Sotoni je sve do Uskrsnuća Isusa bilo posve skriveno da je on Bog, znao je da je svet ali nije znao kako će ga i da će ga kao pobijediti otkupljenjem ljudi. Mističarka otkriva i zašto, u knjizi: Siromašan život Gospodina našeg Isusa Krista, u kojoj piše:

…Sotona nije znao za Kristovo božanstvo. Držao ga je prorokom. Vidio je još od mladosti Njegovu svetost, kao i svetost Njegove Majke, koja se uopće nije osvrtala na Sotonu. Nije prihvaćala nikakvu kušnju. Ne bijaše u Njoj ničega za što bi se on mogao uhvatiti. Ja si u nutrini postavih pitanje kako to da mu je tako posve skriveno da je Krist Bog?

I primih o tome objašnjenje i spoznah tada potpuno jasno tu nezamislivu korist za ljude, što Sotona i oni sami nisu to znali i da su morali naučiti vjerovati, a Gospodin mi kaza riječ koju zadržah, naime:

Čovjek nije znao da je zmija, što ga zavede, bio sotona, pa zato ne smije ni sotona znati da je Bog onaj koji otkupljuje čovjeka. Vidjeh isto tako da sotona ne doznade o Kristovu božanstvu prije no što On oslobodi duše iz pretpakla…

www.medjugorje-news.com/dnevno.hr

Vezani članci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button