VJERA I DUHOVNOSTSVECI

MAKARIJE JERUZALEMSKI Biskup, pomogao sv. Heleni pronaći Sveti križ

Današnji svetac dana je sveti Makarije Jeruzalemski, biskup jeruzalemski iz trećeg stoljeća.

Makarije je bio biskup Jeruzalema od 312. do 335. godine. Atanazije ga naziva primjerom časnog i jednostavnog životnog stila. Oko 325., Makarije je pratio caricu Helenu, majku cara Konstantina, dok je po Palestini tražila relikvije Kristove Muke, uključujući tu i križ na kojem je Isus bio razapet.

Kažu da je upravo on predložio da se ostatci pronađenog križa prislone na neku bolesnicu i kad je ova ozdravila, znali su da su pronašli Isusov križ. Za njegova je biskupovanja Konstantin sagradio baziliku Kristova groba, kao i bazilike Rođenja i Navještenja u Betlehemu te crkve na drugim svetim mjestima. Biskup Aleksandrije Aleksandar piše mu protiv Arija.

Sudjelovao je na prvom crkvenom saboru u Niceji 325., gdje se između ostalim raspravljalo i povlasticama jeruzalemske crkve. Na koncilu je sa Eustahijem Antiohijskim sastavio dobar dio teksta Nicejskog vjerovanja koje su oci usvojili. Bio je veliki protivnik Arija i njegova nauka. Makarije je nadgledao iskapanje i uređenje svetih mjesta u Jeruzalemu. Relikvije mu se čuvaju u Pittsburghu, SAD.

 Sveti Konstantin I. Veliki “Naložio biskupu Makariju da izradi raskošnu i veličanstvenu građevinu kako bi to presveto mjesto smrti i uskrsnuća Otkupitelja svatko mogao vidjeti i iskazati mu svoje štovanje. Ta konstantisnska bazilika je, isto kao i današnja crkva Isusova groba iz 12. stoljeća, pod jednim krovom ujedinila je liticu Golgotu i špilju gdje je pronađen Isusov križ.Njezina je gradnja trajala od 327. do 335, a obnovljena je 1141. U toj bazilici kršćani štuju Kalvariju i Isusov grob. Relikvije svetog Makarija Jeruzalemskog čuvaju se i štuju u kapeli svetog Antuna u američkom gradu Pittsburghu (Pennsylvania).

www.medjugorje-news.com/

Vezani članci

Back to top button