VJERA I DUHOVNOSTSVECI

Isus otkrio sv. Bernardu tajnu svoje najbolnije rane

Isus otkrio sv. Bernardu tajnu svoje najbolnije rane Muka i smrt Isusa Krista najveća su milost našeg kršćanskog života i sredstvo spasenja koje oslobađa naše srce za ljubav Boga bez koje nema spasenja. Svi su sveci i mistici upravo preko muke našeg Gospodina otvarali vrata neba, i obilovali milostima koje mi danas s čuđenjem promatramo.

‘Što god budeš molio na čast te Rane, dat ću ti’

Jedna tajna muke Gospodina Isusa Krista otkrivena je u 12 stoljeću kada je sveti Bernard pitao Isusa koja ga je rana najviše boljela za vrijeme muke? Isusov odgovor potresao je svijet te se do dana današnjeg mole molitve na čast upravo te rane.
Isus mu je rekao: “Imao sam na ramenu Ranu, 3 prsta duboku, koja je nastala od križa. Ta me je Rana više boljela nego ostale. Na tu Ranu ljudi malo misle, jer im je gotovo nepoznata. Zato štuj tu Ranu! Što god budeš molio na čast te Rane, dat ću ti. Svi oni koji štuju tu Ranu, dobit će milosti i pokazat ću im svoje milosrđe!”

Padre Pio i bl. Ana Katarina Emmerich potvrđuju ranu na ramenu

Blažena Ana Katerina Emmerich, mističarka koja je dobila detaljan uvid u život, a posebno u Muku Gospodina našega Isusa Krista potvrđuje ove riječi našeg Gospodina i piše: “Na ramenu je bila strašna rana nastala zbog težine križa, a cjelokupan gornji dio tijela bio je prekriven modricama i duboko obilježen udarcima biča.” Nadalje, padre Pio svetac i mističar koji je primio kao milost rana našeg Boga u razgovoru s Ivanom Pavlom II, svetim papom, a tada Karolom Wojtylom ističe ovo ranu kao najbolniju i najskrovitiju. Karol Wojtila upitao je Padra Pia koja ga rana najviše boli, a svetac je odgovorio: “To je rana na ramenu, za koju nitko ne zna i nikada nije ozdravljena niti liječena.” Tada, budući papa Ivan Pavao II bio je jedina osoba na svijetu koja je saznala da Padre Pio nosi ovu ranu.

www.medjugorje-news.com

Izvor
dnevno

Vezani članci

Back to top button