VJERA I DUHOVNOST

Isus je redovnici ostavio moćne zazive koji će spasiti svijet – pobožnost koju trebamo moliti svaki dan  

Isus je redovnici ostavio moćne zazive koji će spasiti svijet – pobožnost koju trebamo moliti svaki dan  

Franciska Chambon rodila se u kršćanskoj obitelji 6. ožujka 1841. u Francuskoj. Još od djetinjstva pokazivala je osobite znakove duboke pobožnosti. U devetoj godini imala je duhovno viđenje Raspetog Isusa, a na prvoj pričesti i Djeteta Isusa.

Odlučila se za redovnički život i s 21. godinom ušla je u samostan Pohođenja Marijina u Chamberyu. Kao redovnica odlikovala se skrovitošću, poniznošću, pobožnošću i pokorom. Svoja iskustva Isusovih ukazanja i poticaja na pobožnost njegovim Ranama dijelila je s duhovnikom i poglavaricama. Oni su to zapisivali. Sestra Marija Marta Chambon umrla je 21. 3. 1907. na glasu svetosti.

Poticaji na štovanje Isusovih rana

‘Jedno me boli’, govoraše dragi Spasitelj Svojoj maloj služavki, ‘a to je, što ima duša, koje smatraju pobožnost Mojim Ranama kao nešto čudnovato, nedostojno, neprikladno. Zato ta pobožnost opada i zaboravlja se. U Nebu ima svetaca, koji su gajili veliku pobožnost Mojim Svetim Ranama, no na zemlji nema više gotovo nikoga tko bi Me štovao na taj način’

‘Ako hoćete blaga, trebate ih crpsti iz Svetih Rana Moga Sina. Sva rasvjetljenja Duha Svetoga izlaze iz Rana Isusovih, no vi ćete primiti od tih darova toliko, koliko bude u vama poniznosti’, rekao joj je Isus.

I sam Isus, da utvrdi Svoju službenicu, sa Svoje strane u više navrata uvjerava je, kako je ona doista zvana da ponovno oživi pobožnost spasonosnim Ranama. ‘Ja te odabrah da probudiš pobožnost Mojoj Svetoj Muci u ovim nesretnim vremenima, u kojima živite.’

Zatim pokazujući joj Svoje Svete Rane kao knjigu u kojoj je hoće naučiti čitati, dobri Učitelj doda: ‘Ne skreći oči s te knjige. I ti ćeš naučiti više nego najveći učenjaci. Pobožnost Svetim Ranama postiže sve.’

Svaki dan i svaki čas, da je potakne na žarki apostolat, otkriva joj Isus neprocjenjivo blago ovih izvora života.

‘Nijedna duša, iza Moje Svete Majke, nije imala milosti kao ti, da danju i noću gleda Moje Svete Rane. Kćeri, prepoznaj blago ovoga svijeta, jer svijet Ga ne želi prepoznati. Hoću da ovako vidiš Moje Rane, da bolje shvatiš što sam učinio, kad sam došao na svijet da trpim za tebe.

Kćeri kad god prikazujete Mome Ocu zasluge Mojih Božanskih Rana, stječete golemo bogatstvo. Slični ste čovjeku, koji je našao u zemlji veliko blago. Ali budući da vi ne možete sačuvati ovo bogatstvo, Bog ga i Moja Božanska Majka uzimaju natrag, da vam ga vrate u času smrti i primijene zasluge dušama, koje ga trebaju’.

Jer vi trebate koristiti blago Mojih svetih Rana. Ne valja da ostanete siromasi, jer je vaš Otac vrlo boga. Vaše blago? To je Moja Sveta Muka’. ‘Ako je netko u nuždi, neka dođe s vjerom i pouzdanjem, neka crpi trajno iz blaga Moje Muke i Mojih Rana’

Isus hoće da Ga ljubimo srcem Serafina. Pokazujući sestri Mariji Marti skupinu anđeoskih duhova oko oltara, reče Isus: ‘Oni promatraju ljepotu i svetost Božju. Oni joj se dive, klanjaju se, ali je ne mogu nasljedovati kao vi. A što se vas tiče, vi trebate posebno razmatrati boli Isusove, da postanete Njemu slični.’

‘K Mojim Ranama trebate pristupati topla, goruća srca, te žarko uzdisati, da dobijete milosti koje tražite.’ Isus traži da to činimo žarkom vjerom:

‘One su potpuno svježe, trebate ih prikazivati kao da je prvi puta. U promatranju Mojih svetih Rana nalazite sve za sebe i za druge. Ja sam ti ih pokazao da uđeš u njih.’

Isus traži da to činimo u apostolskom duhu, te da se nikada ne umorimo. ‘Mnogo treba moliti, da se pobožnost Mojim svetim Ranama raširi svijetom. Moje Svete Rane drže svijet. Trebate moliti za ustrajnost u ljubavi prema Mojim Ranama, jer one su izvor svih Milosti.

Trebate ih često zazivati. I poticati bližnje. Trebate o njima govoriti i često se na to vraćati, da usadite tu pobožnost u dušama. Trebat će dugo, da se utvrdi ta pobožnost. Radite srčano. ‘

Obećanja Isusova za one koji zazivaju svete rane

Isus se nije zadovoljio samo time, da je Mariji Marti povjerio Svoje Svete Rane, da joj je izložio važne razloge koristi ove pobožnosti, kao i uvjete koji joj osiguravaju uspjeh, već je dao i obećanja štovateljima njegovih Rana. Gospodin reče sestri Marti Mariji:

1. Ja ću dati sve što me budete molili zazivajući Svete Rane. Trebate širiti njihovu pobožnost.
2. Sve što molite dobit ćete, jer je zasluga Moje Krvi bezgranične cijene. Mojim Ranama i Mojim božanskim Srcem možete sve dobiti.

3. Iz Mojih Rana, kaže Isus, izlaze plodovi svetosti. Kao što zlato očišćeno u posudi za taljenje postaje  ljepše, tako trebaš staviti svoju dušu i duše svojih sestara u Moje Svete Rane. Tu će se one usavršiti kao zlato u peći. Vi se možete uvijek očistiti u Moj Svetim Ranama.
5. Moje će Rane popraviti i zaliječiti vaše rane

6. Moje će Rane pokriti sve vaše pogreške.
7. Oni, koji ih štuju, postići će pravu spoznaju Isusa Krista.
8. Razmatrajući o Njima vi ćete tu naći uvijek novu hranu ljubavi.

9. Svete Rane daju svemu veliku cijenu.
10. ‘Kćeri moja, zaroni svoje čine u Moje Rane pa će onda to biti nešto. Svi vaši čini, pa i najneznatniji, zaronjeni u Moju Krv, polučit će samim tim neograničenu zaslugu i zadovoljiti Moje Srce!
11. Opetujte često kod bolesnika ovaj uzdah: Moj Isuse, oprosti i smiluj se po zaslugama Svojih svetih Rana! Ova će molitva olakšati dušu i tijelo.

12. Grešnik, koji moli molitvu: “Vječni Oče, ja Ti prikazujem Rane Isusove, da se izliječe Rane naših duša, postići će svoje obraćenje.’
13. Sv. Rane spašavaju svijet i osiguravaju dobru smrt. ‘Moje će vas Rane sigurno spasiti. One će spasiti svijet.

14. Treba umirati ustima pritisnutim na ove sveteotvore . Nema smrti za dušu, koja umre u Mojim Ranama. One daju pravi život.’

15. Svete Rane daju nam svu moć pred Bogom. ‘Vi niste ništa po sebi, no vaša duša, sjedinjena s Mojim Ranama, postaje moćna; ona dapače može učiniti više stvari najedanput, i zaslužiti i dobiti za sve potrebe, a da nije potrebno ništa posebno odrediti.’

16 Gospodin je često ponovio sestri Mariji Marti obećanje, da će Sveta Crkva trijumfirati pomoću Svetih Rana i Bezgrešne Djevice.

‘Kćeri, trebaš izvršiš svoju zadaću,  prikaži Moje Božanske Rane Mom Vječnome Ocu, jer odatle će doći trijumf Crkve, koji će ići preko Moje Bezgrešne Majke.’ Isus često ističe ovu stvar: ‘Zazivanje sv. Rana pribavit će Crkvi neprekidnu pobjedu. Trebaš bez prekida crpsti iz ovih izvora za trijumf Moje Crkve.’

www.medjugorje-news.com

Izvor
vjera

Vezani članci

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button