MOLITVEVJERA I DUHOVNOST

4 snažne molitve za siromašne duše u čistilištu koje bi svaki katolik trebao znati

Molitva za siromašne duše u čistilištu vrlo je važna! Crkva studeni posvećuje dušama u čistilištu. Potiče vjernike na molitve, oproste, djela pokore i/ili milostinje za te napaćene duše koje si ne mogu pomoći.

Katekizam Katoličke Crkve uči: „Svi koji umru u Božjoj milosti i prijateljstvu, ali još uvijek nesavršeno pročišćeni, doista su sigurni u svoje vječno spasenje; ali nakon smrti prolaze kroz pročišćenje, kako bi postigli svetost potrebnu za ulazak u radost neba.” (CCC 1030)

“Ovo se učenje također temelji na praksi molitve za mrtve, koja je već spomenuta u Svetom pismu: ‘Zato je Juda Makabejac] izvršio pomirenje za mrtve, da bi bili oslobođeni svoga grijeha.’” (KKC 1032). „Crkva je od početka častila uspomenu na mrtve i molila za njih kao pravo glasa, prije svega euharistijsku žrtvu, da tako pročišćeni postignu blaženo viđenje Boga. Crkva također preporučuje milostinju, oproste i djela pokore koja se poduzimaju za mrtve: “Pomozimo i spomenimo ih. Ako su Jobovi sinovi bili pročišćeni očevom žrtvom, zašto bismo sumnjali da im naše žrtve za mrtve donose neku utjehu? Nemojmo se ustručavati pomoći onima koji su umrli i uputiti svoje molitve za njih.” (CCC 1032)

Evo četiri snažne molitve koje možete izreći za jadne duše u čistilištu, kojima su naše molitve očajnički potrebne:

Vezani članci

Izbavi ih iz čistilišta Isuse moj, zbog patnji koje si pretrpio u svojoj agoniji u Maslinskom vrtu, u Tvome bičevanju i krunjenju trnjem, na putu za Kalvariju, u Tvome raspeću i smrti, smiluj se dušama u čistilištu, a posebno na one koji su najviše napušteni; izbavi li ih iz strašnih muka koje podnose; pozovi ih i primi ih u svoj najslađi zagrljaj u raju. Amen.

O Isuse, razumijem da je Tvoje milosrđe nemoguće zamisliti. Molim Te, stoga, učini moje srce tako velikim da će u njemu biti mjesta za potrebe svih duša koje žive na cijeloj ovoj kugli zemaljskoj. O Isuse, moja ljubav seže izvan svijeta dušama koje pate u Čistilištu, i želim iskazati milosrđe prema njima pomoću oproštenih molitava. Božje je milosrđe nedokučivo i neiscrpno, baš kao što je i sam Bog nedokučiv. Kad bih upotrijebio najjače riječi za izražavanje Božjeg milosrđa, oni su ništa u usporedbi s onim što je u stvarnosti. O Isuse, učini moje srce osjetljivim na sve patnje moga bližnjega, bili oni tijelom ili dušom. O moj Isuse, znam da Ti postupaš prema nama kao što mi postupamo prema bližnjemu. Isuse moj, učini moje srce sličnim svom milosrdnom Srcu. Isuse, pomozi mi da idem kroz život čineći svima dobro. Amen.

O preslatki Isuse, krvavim znojem koji si trpio u Getsemanskom vrtu, smiluj se ovim blaženim dušama. Smiluj im se.

R. Smiluj im se, Gospodine.

O preslatki Isuse, kroz boli koje si pretrpio tijekom svog najokrutnijeg bičevanja, smiluj im se.

R. Smiluj im se, Gospodine.

O preslatki Isuse, kroz boli koje si pretrpio u svom najbolnijem krunjenju trnjem, smiluj im se.

R. Smiluj im se, Gospodine.

O preslatki Isuse, kroz boli koje si trpio noseći svoj križ na Kalvariju, smiluj im se.

R. Smiluj im se, Gospodine.

O preslatki Isuse, kroz boli koje si pretrpio tijekom svog najokrutnijeg raspeća, smiluj im se.

R. Smiluj im se, Gospodine.

O preslatki Isuse, kroz boli koje si pretrpio u Svojoj najgorćoj agoniji na Križu, smiluj im se.

R. Smiluj im se, Gospodine.

O preslatki Isuse, smiluj im se zbog goleme boli koju si pretrpio udahnuvši Svoju Presvetu Dušu.

R. Smiluj im se, Gospodine.

(Preporučite se Dušama u čistilištu i spomenite svoje namjere) Blažene duše, molili smo za vas; Tebe, Bogu mila, molimo, i koji su sigurni da Ga nikada neće izgubiti, da moli za nas bijedne grešnike, koji su u opasnosti da budu prokleti, i zauvijek izgubiti Boga.

Pomolimo se: Bože, tvorče milosrđa, ljubitelj spasenja čovječanstva; obraćamo se Vašoj milosti, u ime naše braće, rođaka i dobročinitelja, koji su otišli iz ovoga života, da po zagovoru Blažene Marije, uvijek Djevica, i od svih svetih, ti bi ih primio u uživanje vječne sreće; po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Litanije za duše u čistilištu

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, SMILUJ NAM SE

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože

Duše Sveti,Bože,

Sveto Trojstvo, jedan Bože!

Sveta Marijo, Majko Božja, MOLI ZA NJIH!

Sveti Mihaele, arkandele, moli za njih!

Moj sveti anđele čuvaru i svi sveti čuvari, MOLITE ZA NJIH!

Svi zborovi anđela, MOLITE ZA NJIH!

Sveti Ivane Krstitelju, MOLI ZA NJIH!

Sveti Josipe, MOLI ZA NJIH!

Svi sveti patrijarsi i proroci, MOLITE ZA NJIH!

Sveti Petre i Pavle,   

Svi sveti apostoli i evanđelisti,   

Svi sveti mučenici,   

Sveti Grgure i Augustine,  

Svi sveti naučitelji, pape i ispovjedaoci,

Svi sveti redovnici i pustinjaci,

Sveta Katarino, sveta Barbaro, MOLI ZA NJIH! 

sveta Uršulo,sa svim djevicama, MOLITE ZA NJIH!

Sveta Majko Ano i sve svete udovice, MOLITE ZA NJIH!   
Svi ljubezni sveci Božji, MOLITE ZA NJIH!   

Budi im milosrdan, Gospodine!   

Ne kazni ih, Gospodine!

   
Od njihovih muka, OSLOBODI IH ISUSE 

 Po svom utjelovljenju i rođenju,   

Po svom preslatkom imenu,   

Po svom beskrajnom milosrđu,

Po svojoj blagosti i ustrpljivosti,

Po krštenju i svetom postu svojem,

Po smrtnoj muci i gorkim patnjama svojim,

Po krvavom bičevanju i okrutnom krunjenju svojem,

Po teškom križnom putu i razapeću svojem

Po presvetim ranama svojim,

Po božanskoj Krvi svojoj,

Po pogrdnoj smrti svojoj na križu,

Po bolovima božanskoga Srca svoga,

Po bolovima Marije, svoje predrage Majke,

Po uskrsnuću svojem,

Po uzašašću svojem

Po poslanju Duha Svetoga,

Na slavu Božanskoga Srca svoga,

Po zaslugama i zagovoru Marijinu,

Po zagovoru svetih andela,

Po molitvi vjernika,


MI grešnici, TEBE MOLIMO USLIŠI NAS

Da dušama u čistilištu oprostiš,

Da im milostivo olakšaš kazne,

Da ih iz čistilišnih muka izbaviš,

Da im u susret pošalješ njihove svete anđele,

Da ih svojim izabranima u rajskoj slavi pridružiš,

Da im dopustiš da Te gledaju licem u lice,

Da im vječni mir podijeliš,


Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti im, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj im se, Gospodine!

Jaganjče Božji,koji oduzimaš grijehe svijeta, daj im vječni mir, Gospodine!


Pomolimo se! Gospodine Isuse Kriste, Kralju slave, oslobodi duše svih pokojnih vjernika iz njihovih muka; neka ih pred lice Tvoje dovede Mihael, arkanđeo, te ih primi u vječno veselje, koje si obećao!

Pokoj vječni daruj im, Gospodine! I svjetlost vječna svijetlila njima!
(Antifona): Ako gledaš na bezakonja, Gospodine, Gospodine, tko će opstati?

Sv.: Od vrata paklenih

Svi: Izbavi, Gospodine duše njihove!

Sv.: Gospodine,usliši molitvu moju!

Svi: I vapaj moj k Tebi da dođe!

Sv.: Gospodin s vama!

Svi: I s duhom Tvojim!


Iz dubine vapijem k Tebi, Gospodine, Gospodine, usliši glas moj! Nek slušaju uši Tvoje, glas molitve moje! Ako gledaš na bezakonja, Gospodine, Gospodine, tko će opstati? No u Tebe je oproštenje i radi zakona Tvoga čekam Tebe, Gospodine. Čeka duša moja riječ Njegovu, ufa se duša moja u Gospodina. Od straže jutarnje sve do noći se ufa Izrael u Gospodina. Jer je u Gospodina milosrđe, i obilno je u Njega otkupljenje. I on će otkupiti Izraela od svih bezakonja njegovih.


Pomolimo se! Bože oproštenja djelitelju i ljudskoga spasenja ljubitelju, molimo blagost Tvoju, da braći, rođacima i dobrotvorima našega zbora, koji su preminuli s ovoga svijeta, po zagovoru blažene Marije, vazda Djevice, i svih svetaca Tvojih, dopustiš da dođu u zajednicu vječnog blaženstva!
Bože, Stvoritelju i Otkupitelju svih vjernih, udijeli dušama slugu i službenica svojih oproštenje i otpuštenje svih grijeha, da oproštenje koje su vazda željele pobožnim molitvama postignu! Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova!

Svi: Amen!

Sv.: Pokoj vječni daruj im, Gospodine!

Svi: I svjetlost viečna svijetlila njiima!

Sv.: Počivali u miru!

Svi: Amen!

www.medjugorje-news.com

Napisite nam Vaše svjedočanstvo

Vezani članci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Molimo Vas ugasite AdBlock-er